Logowanie
​ Kierunki studiów:

 1. administracja
 2. African Studies​
 3. antropozoologia
 4. Applied Multilingual and Multicultural Studies
 5. Archaeology (Studies in English)
 6. archeologia
 7. architektura przestrzeni informacyjnych
 8. artes liberales
 9. astronomia
 10. bezpieczeństwo wewnętrzne
 11. bioetyka
 12. bioinformatyka i biologia systemów
 13. biologia
 14. biotechnologia
 15. chemia
 16. chemia (Chemistry)
 17. chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
 18. chemia medyczna
 19. chemia stosowana
 20. chemiczna analiza instrumentalna
 21. cyberbezpieczeństwo
 22. Data Science and Business Analytics
 23. dziennikarstwo i medioznawstwo
 24. ekonomia
 25. energetyka i chemia jądrowa
 26. etnologia i antropologia kulturowa
 27. EU Energy and Climate Law
 28. European Politics and Economics
 29. europeistyka
 30. europeistyka – integracja europejska
 31. europeistyka – studia europejskie
 32. europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 33. fennistyka
 34. filologia angielska (English Studies)
 35. filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics)
 36. filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture)​
 37. filologia bałtycka
 38. filologia białoruska z językiem angielskim
 39. filologia iberyjska
 40. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 41. filologia nowogrecka
 42. filologia polska
 43. filologia polskiego języka migowego
 44. filologia romańska
 45. filologia rosyjska
 46. filologia ugrofińska
 47. filologia włoska
 48. filozofia
 49. Finance, International Investment and Accounting
 50. finanse i rachunkowość
 51. finanse, inwestycje i rachunkowość
 52. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 53. fizyka
 54. geofizyka w geologii
 55. geografia
 56. geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii
 57. geologia
 58. geologia poszukiwawcza
 59. geologia stosowana
 60. germanistyka
 61. Global Environment and Development
 62. gospodarka przestrzenna
 63. Graduate Programme in International Relations
 64. Graduate Programme in Political Science
 65. Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
 66. helwetologia – studia szwajcarskie
 67. hispanistyka stosowana
 68. historia
 69. History of Ancient Mediterranean Civilizations
 70. historia i kultura Żydów
 71. historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej
 72. historia sztuki
 73. Humanitarian Action
 74. hungarystyka
 75. iberystyka
 76. iberystyka: hispanistyka
 77. iberystyka: portugalistyka
 78. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 79. informatyka
 80. informatyka i ekonometria
 81. Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands
 82. International Business Program
 83. International Economics
 84. International Legal Communication
 85. International Management and Intercultural Communication/Global MBA
 86. Quantitative Finance
 87. International Studies in Philosophy
 88. inżynieria nanostruktur
 89. inżynieria obliczeniowa
 90. język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 91. kierunek lekarski
 92. kognitywistyka
 93. kognitywistyka (Cognitive Science)
 94. komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
 95. kryminalistyka i nauki sądowe
 96. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
 97. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa
 98. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
 99. kryminologia
 100. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 101. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 102. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
 103. Language Science and Technology
 104. lingwistyka stosowana
 105. logistyka i administrowanie w mediach
 106. logopedia ogólna i kliniczna
 107. Machine Learning
 108. Master in Food Systems
 109. matematyka
 110. Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
 111. międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
 112. Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 113. międzywydziałowe studia ochrony środowiska
 114. muzykologia
 115. nanoinżynieria
 116. nauczanie fizyki
 117. nauczanie języków obcych
 118. ochrona środowiska
 119. optometria
 120. organizowanie rynku pracy
 121. Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies
 122. orientalistyka
 123. orientalistyka – afrykanistyka
 124. orientalistyka – arabistyka
 125. orientalistyka – egiptologia
 126. orientalistyka – hebraistyka
 127. orientalistyka – indologia
 128. orientalistyka – iranistyka
 129. orientalistyka – japonistyka
 130. orientalistyka – koreanistyka
 131. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
 132. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
 133. orientalistyka – sinologia
 134. orientalistyka – turkologia
 135. pedagogika
 136. pedagogika małego dziecka
 137. pedagogika nauczycielska
 138. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 139. pedagogika specjalna
 140. Physics (Studies in English)
 141. politologia
 142. polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze
 143. polityka publiczna
 144. polityka społeczna
 145. praca socjalna
 146. prawo
 147. prawo finansowe i skarbowość
 148. profilaktyka społeczna i resocjalizacja / resocjalizacja
 149. psychologia (Psychology)
 150. publikowanie współczesne
 151. Quantum Physics and Chemistry - Individual Research Studies
 152. radiogenomika
 153. Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Other
 154. samorząd terytorialny i polityka regionalna
 155. Social and Public Policy
 156. slawistyka
 157. socjologia
 158. socjologia cyfrowa
 159. socjologia interwencji społecznych
 160. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 161. stosowana psychologia zwierząt
 162. stosunki międzynarodowe
 163. studia amerykanistyczne (American Studies)
 164. studia euroazjatyckie
 165. studia filologiczno-kulturoznawcze / międzykulturowe studia filologiczne
 166. studia kanadyjskie
 167. studia miejskie
 168. studia nad słowiańszczyzną wschodnią
 169. studia regionalne i lokalne / projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego​
 170. studia wschodnie
 171. Sustainable Development
 172. sztuka pisania
 173. sztuki społeczne
 174. ukrainistyka z językiem angielskim
 175. Undergraduate Programme in International Relations
 176. Undergraduate Programme in Political Science
 177. zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
 178. zarządzanie
 179. zarządzanie Big Data
 180. zarządzanie finansami i rachunkowość
 181. zarządzanie środowiskiem (Environmental Management)
 182. zastosowanie fizyki w biologii i medycynie / biofizyka