Logowanie
Kierunki studiów:

 1. administracja
 2. antropozoologia
 3. Archaeology (Studies in English)
 4. archeologia
 5. architektura przestrzeni informacyjnych
 6. artes liberales
 7. astronomia
 8. bezpieczeństwo wewnętrzne
 9. bioetyka
 10. bioinformatyka i biologia systemów
 11. biologia
 12. biotechnologia
 13. chemia
 14. chemia (Chemistry)
 15. chemia medyczna
 16. chemia stosowana
 17. chemiczna analiza instrumentalna
 18. Data Science and Business Analytics
 19. dziennikarstwo i medioznawstwo
 20. ekonomia
 21. energetyka i chemia jądrowa
 22. etnologia i antropologia kulturowa
 23. European Politics and Economics
 24. europeistyka
 25. europeistyka – integracja europejska
 26. europeistyka – studia europejskie
 27. europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 28. fennistyka
 29. filologia angielska (English Studies)
 30. filologia bałtycka
 31. filologia białoruska z językiem angielskim
 32. filologia iberyjska
 33. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 34. filologia nowogrecka
 35. filologia polska
 36. filologia polskiego języka migowego
 37. filologia romańska
 38. filologia rosyjska
 39. filologia ugrofińska
 40. filologia włoska
 41. filozofia
 42. Finance, International Investment and Accounting
 43. finanse i rachunkowość
 44. finanse, inwestycje i rachunkowość
 45. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 46. fizyka
 47. geofizyka w geologii
 48. geografia
 49. geologia
 50. geologia poszukiwawcza
 51. geologia stosowana
 52. germanistyka
 53. gospodarka przestrzenna
 54. Graduate Programme in International Relations
 55. Graduate Programme in Political Science
 56. Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
 57. helwetologia – studia szwajcarskie
 58. hispanistyka stosowana
 59. historia
 60. historia i kultura Żydów
 61. historia sztuki
 62. Humanitarian Action
 63. hungarystyka
 64. iberystyka
 65. iberystyka: hispanistyka
 66. iberystyka: portugalistyka
 67. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 68. informatyka
 69. informatyka i ekonometria
 70. International Business Program
 71. International Economics
 72. Quantitative Finance
 73. International Studies in Philosophy
 74. inżynieria nanostruktur
 75. inżynieria obliczeniowa
 76. język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 77. kognitywistyka
 78. kognitywistyka (Cognitive Science)
 79. komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
 80. kryminalistyka i nauki sądowe
 81. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
 82. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa
 83. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
 84. kryminologia
 85. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 86. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 87. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
 88. lingwistyka stosowana
 89. logistyka i administrowanie w mediach
 90. logopedia ogólna i kliniczna
 91. Master in Food Systems
 92. matematyka
 93. Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
 94. międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
 95. Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 96. międzywydziałowe studia ochrony środowiska
 97. muzykologia
 98. nauczanie fizyki
 99. nauczanie języków obcych
 100. ochrona środowiska
 101. optometria
 102. organizowanie rynku pracy
 103. Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies
 104. orientalistyka
 105. orientalistyka – afrykanistyka
 106. orientalistyka – arabistyka
 107. orientalistyka – egiptologia
 108. orientalistyka – hebraistyka
 109. orientalistyka – indologia
 110. orientalistyka – iranistyka
 111. orientalistyka – japonistyka
 112. orientalistyka – koreanistyka
 113. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
 114. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
 115. orientalistyka – sinologia
 116. orientalistyka – turkologia
 117. pedagogika
 118. pedagogika małego dziecka
 119. pedagogika nauczycielska
 120. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 121. pedagogika specjalna
 122. Physics (Studies in English)
 123. politologia
 124. polityka społeczna
 125. praca socjalna
 126. prawo
 127. prawo finansowe i skarbowość
 128. profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 129. psychologia (Psychology)
 130. publikowanie współczesne
 131. samorząd terytorialny i polityka regionalna
 132. slawistyka
 133. socjologia
 134. socjologia cyfrowa
 135. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 136. stosowana psychologia zwierząt
 137. stosunki międzynarodowe
 138. studia amerykanistyczne (American Studies)
 139. studia euroazjatyckie
 140. studia filologiczno-kulturoznawcze
 141. studia miejskie
 142. studia nad słowiańszczyzną wschodnią
 143. studia regionalne i lokalne
 144. studia wschodnie
 145. Sustainable Development
 146. sztuki społeczne
 147. ukrainistyka z językiem angielskim
 148. Undergraduate Programme in International Relations
 149. Undergraduate Programme in Political Science
 150. zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
 151. zarządzanie
 152. zarządzanie Big Data
 153. zarządzanie finansami i rachunkowość
 154. zarządzanie środowiskiem (Environmental Management)
 155. zastosowania fizyki w biologii i medycynie