Logowanie
Kierunki studiów:

 1. administracja
 2. African Studies​
 3. antropozoologia
 4. Archaeology (Studies in English)
 5. archeologia
 6. architektura przestrzeni informacyjnych
 7. artes liberales
 8. astronomia
 9. bezpieczeństwo wewnętrzne
 10. bioetyka
 11. bioinformatyka i biologia systemów
 12. biologia
 13. biotechnologia
 14. chemia
 15. chemia (Chemistry)
 16. chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
 17. chemia medyczna
 18. chemia stosowana
 19. chemiczna analiza instrumentalna
 20. Data Science and Business Analytics
 21. dziennikarstwo i medioznawstwo
 22. ekonomia
 23. energetyka i chemia jądrowa
 24. etnologia i antropologia kulturowa
 25. European Politics and Economics
 26. europeistyka
 27. europeistyka – integracja europejska
 28. europeistyka – studia europejskie
 29. europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 30. fennistyka
 31. filologia angielska (English Studies)
 32. filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics)
 33. filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture)​
 34. filologia bałtycka
 35. filologia białoruska z językiem angielskim
 36. filologia iberyjska
 37. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 38. filologia nowogrecka
 39. filologia polska
 40. filologia polskiego języka migowego
 41. filologia romańska
 42. filologia rosyjska
 43. filologia ugrofińska
 44. filologia włoska
 45. filozofia
 46. Finance, International Investment and Accounting
 47. finanse i rachunkowość
 48. finanse, inwestycje i rachunkowość
 49. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 50. fizyka
 51. geofizyka w geologii
 52. geografia
 53. geologia
 54. geologia poszukiwawcza
 55. geologia stosowana
 56. germanistyka
 57. gospodarka przestrzenna
 58. Graduate Programme in International Relations
 59. Graduate Programme in Political Science
 60. Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
 61. helwetologia – studia szwajcarskie
 62. hispanistyka stosowana
 63. historia
 64. historia i kultura Żydów
 65. historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej
 66. historia sztuki
 67. Humanitarian Action
 68. hungarystyka
 69. iberystyka
 70. iberystyka: hispanistyka
 71. iberystyka: portugalistyka
 72. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 73. informatyka
 74. informatyka i ekonometria
 75. Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands
 76. International Business Program
 77. International Economics
 78. International Management and Intercultural Communication/Global MBA
 79. Quantitative Finance
 80. International Studies in Philosophy
 81. inżynieria nanostruktur
 82. inżynieria obliczeniowa
 83. język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 84. kognitywistyka
 85. kognitywistyka (Cognitive Science)
 86. komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
 87. kryminalistyka i nauki sądowe
 88. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
 89. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa
 90. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
 91. kryminologia
 92. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 93. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 94. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
 95. lingwistyka stosowana
 96. logistyka i administrowanie w mediach
 97. logopedia ogólna i kliniczna
 98. Machine Learning
 99. Master in Food Systems
 100. matematyka
 101. Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
 102. międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
 103. Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 104. międzywydziałowe studia ochrony środowiska
 105. muzykologia
 106. nanoinżynieria
 107. nauczanie fizyki
 108. nauczanie języków obcych
 109. ochrona środowiska
 110. optometria
 111. organizowanie rynku pracy
 112. Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies
 113. orientalistyka
 114. orientalistyka – afrykanistyka
 115. orientalistyka – arabistyka
 116. orientalistyka – egiptologia
 117. orientalistyka – hebraistyka
 118. orientalistyka – indologia
 119. orientalistyka – iranistyka
 120. orientalistyka – japonistyka
 121. orientalistyka – koreanistyka
 122. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
 123. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
 124. orientalistyka – sinologia
 125. orientalistyka – turkologia
 126. pedagogika
 127. pedagogika małego dziecka
 128. pedagogika nauczycielska
 129. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 130. pedagogika specjalna
 131. Physics (Studies in English)
 132. politologia
 133. polityka społeczna
 134. praca socjalna
 135. prawo
 136. prawo finansowe i skarbowość
 137. profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 138. psychologia (Psychology)
 139. publikowanie współczesne
 140. radiogenomika
 141. Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Other
 142. samorząd terytorialny i polityka regionalna
 143. slawistyka
 144. socjologia
 145. socjologia cyfrowa
 146. socjologia interwencji społecznych
 147. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 148. stosowana psychologia zwierząt
 149. stosunki międzynarodowe
 150. studia amerykanistyczne (American Studies)
 151. studia euroazjatyckie
 152. studia filologiczno-kulturoznawcze
 153. studia kanadyjskie
 154. studia miejskie
 155. studia nad słowiańszczyzną wschodnią
 156. studia regionalne i lokalne
 157. studia regionalne i lokalne/projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego​
 158. studia wschodnie
 159. Sustainable Development
 160. sztuka pisania
 161. sztuki społeczne
 162. ukrainistyka z językiem angielskim
 163. Undergraduate Programme in International Relations
 164. Undergraduate Programme in Political Science
 165. zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
 166. zarządzanie
 167. zarządzanie Big Data
 168. zarządzanie finansami i rachunkowość
 169. zarządzanie środowiskiem (Environmental Management)
 170. zastosowania fizyki w biologii i medycynie