Logowanie
Kierunki studiów:

 1. administracja
 2. antropozoologia
 3. Archaeology (Studies in English)
 4. archeologia
 5. architektura przestrzeni informacyjnych
 6. artes liberales
 7. astronomia
 8. bezpieczeństwo wewnętrzne
 9. bioetyka
 10. bioinformatyka i biologia systemów
 11. biologia
 12. biotechnologia
 13. chemia
 14. chemia (Chemistry)
 15. chemia medyczna
 16. chemia stosowana
 17. chemiczna analiza instrumentalna
 18. Data Science and Business Analytics
 19. dziennikarstwo i medioznawstwo
 20. ekonomia
 21. energetyka i chemia jądrowa
 22. etnologia i antropologia kulturowa
 23. European Politics and Economics
 24. europeistyka
 25. europeistyka – integracja europejska
 26. europeistyka – studia europejskie
 27. europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 28. fennistyka
 29. filologia angielska (English Studies)
 30. filologia bałtycka
 31. filologia białoruska z językiem angielskim
 32. filologia iberyjska
 33. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 34. filologia nowogrecka
 35. filologia polska
 36. filologia polskiego języka migowego
 37. filologia romańska
 38. filologia rosyjska
 39. filologia ugrofińska
 40. filologia włoska
 41. filozofia
 42. Finance, International Investment and Accounting
 43. finanse i rachunkowość
 44. finanse, inwestycje i rachunkowość
 45. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 46. fizyka
 47. geofizyka w geologii
 48. geografia
 49. geologia
 50. geologia poszukiwawcza
 51. geologia stosowana
 52. germanistyka
 53. gospodarka przestrzenna
 54. Graduate Programme in International Relations
 55. Graduate Programme in Political Science
 56. Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
 57. helwetologia – studia szwajcarskie
 58. hispanistyka stosowana
 59. historia
 60. historia i kultura Żydów
 61. historia sztuki
 62. Humanitarian Action
 63. hungarystyka
 64. iberystyka
 65. iberystyka: hispanistyka
 66. iberystyka: portugalistyka
 67. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 68. informatyka
 69. informatyka i ekonometria
 70. International Business Program
 71. International Economics Quantitative Finance
 72. International Studies in Philosophy
 73. inżynieria nanostruktur
 74. inżynieria obliczeniowa
 75. język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 76. kognitywistyka
 77. kognitywistyka (Cognitive Science)
 78. komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
 79. kryminalistyka i nauki sądowe
 80. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
 81. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa
 82. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
 83. kryminologia
 84. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 85. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 86. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
 87. lingwistyka stosowana
 88. logistyka i administrowanie w mediach
 89. logopedia ogólna i kliniczna
 90. Master in Food Systems
 91. matematyka
 92. Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
 93. międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
 94. Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 95. międzywydziałowe studia ochrony środowiska
 96. muzykologia
 97. nauczanie fizyki
 98. nauczanie języków obcych
 99. ochrona środowiska
 100. optometria
 101. organizowanie rynku pracy
 102. Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies
 103. orientalistyka
 104. orientalistyka – afrykanistyka
 105. orientalistyka – arabistyka
 106. orientalistyka – egiptologia
 107. orientalistyka – hebraistyka
 108. orientalistyka – indologia
 109. orientalistyka – iranistyka
 110. orientalistyka – japonistyka
 111. orientalistyka – koreanistyka
 112. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
 113. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
 114. orientalistyka – sinologia
 115. orientalistyka – turkologia
 116. pedagogika
 117. pedagogika małego dziecka
 118. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 119. Physics (Studies in English)
 120. politologia
 121. polityka społeczna
 122. praca socjalna
 123. prawo
 124. prawo finansowe i skarbowość
 125. profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 126. psychologia (Psychology)
 127. publikowanie współczesne
 128. samorząd terytorialny i polityka regionalna
 129. slawistyka
 130. socjologia
 131. socjologia cyfrowa
 132. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 133. stosowana psychologia zwierząt
 134. stosunki międzynarodowe
 135. studia amerykanistyczne (American Studies)
 136. studia euroazjatyckie
 137. studia filologiczno-kulturoznawcze
 138. studia miejskie
 139. studia nad słowiańszczyzną wschodnią
 140. studia regionalne i lokalne
 141. studia wschodnie
 142. Sustainable Development
 143. sztuki społeczne
 144. ukrainistyka z językiem angielskim
 145. Undergraduate Programme in International Relations
 146. Undergraduate Programme in Political Science
 147. zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
 148. zarządzanie
 149. zarządzanie Big Data
 150. zarządzanie finansami i rachunkowość
 151. zarządzanie środowiskiem (Environmental Management)
 152. zastosowania fizyki w biologii i medycynie