Logowanie
Kierunki studiów:

 1. administracja
 2. antropozoologia
 3. Archaeology (Studies in English)
 4. archeologia
 5. architektura przestrzeni informacyjnych
 6. artes liberales
 7. astronomia
 8. bezpieczeństwo wewnętrzne
 9. bioetyka
 10. bioinformatyka i biologia systemów
 11. biologia
 12. biotechnologia
 13. chemia
 14. chemia (Chemistry)
 15. chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
 16. chemia medyczna
 17. chemia stosowana
 18. chemiczna analiza instrumentalna
 19. Data Science and Business Analytics
 20. dziennikarstwo i medioznawstwo
 21. ekonomia
 22. energetyka i chemia jądrowa
 23. etnologia i antropologia kulturowa
 24. European Politics and Economics
 25. europeistyka
 26. europeistyka – integracja europejska
 27. europeistyka – studia europejskie
 28. europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 29. fennistyka
 30. filologia angielska (English Studies)
 31. filologia bałtycka
 32. filologia białoruska z językiem angielskim
 33. filologia iberyjska
 34. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 35. filologia nowogrecka
 36. filologia polska
 37. filologia polskiego języka migowego
 38. filologia romańska
 39. filologia rosyjska
 40. filologia ugrofińska
 41. filologia włoska
 42. filozofia
 43. Finance, International Investment and Accounting
 44. finanse i rachunkowość
 45. finanse, inwestycje i rachunkowość
 46. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 47. fizyka
 48. geofizyka w geologii
 49. geografia
 50. geologia
 51. geologia poszukiwawcza
 52. geologia stosowana
 53. germanistyka
 54. gospodarka przestrzenna
 55. Graduate Programme in International Relations
 56. Graduate Programme in Political Science
 57. Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
 58. helwetologia – studia szwajcarskie
 59. hispanistyka stosowana
 60. historia
 61. historia i kultura Żydów
 62. historia sztuki
 63. Humanitarian Action
 64. hungarystyka
 65. iberystyka
 66. iberystyka: hispanistyka
 67. iberystyka: portugalistyka
 68. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 69. informatyka
 70. informatyka i ekonometria
 71. Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands
 72. International Business Program
 73. International Economics
 74. Quantitative Finance
 75. International Studies in Philosophy
 76. inżynieria nanostruktur
 77. inżynieria obliczeniowa
 78. język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 79. kognitywistyka
 80. kognitywistyka (Cognitive Science)
 81. komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
 82. kryminalistyka i nauki sądowe
 83. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
 84. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa
 85. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
 86. kryminologia
 87. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 88. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 89. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
 90. lingwistyka stosowana
 91. logistyka i administrowanie w mediach
 92. logopedia ogólna i kliniczna
 93. Machine Learning
 94. Master in Food Systems
 95. matematyka
 96. Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
 97. międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
 98. Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 99. międzywydziałowe studia ochrony środowiska
 100. muzykologia
 101. nanoinżynieria
 102. nauczanie fizyki
 103. nauczanie języków obcych
 104. ochrona środowiska
 105. optometria
 106. organizowanie rynku pracy
 107. Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies
 108. orientalistyka
 109. orientalistyka – afrykanistyka
 110. orientalistyka – arabistyka
 111. orientalistyka – egiptologia
 112. orientalistyka – hebraistyka
 113. orientalistyka – indologia
 114. orientalistyka – iranistyka
 115. orientalistyka – japonistyka
 116. orientalistyka – koreanistyka
 117. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
 118. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
 119. orientalistyka – sinologia
 120. orientalistyka – turkologia
 121. pedagogika
 122. pedagogika małego dziecka
 123. pedagogika nauczycielska
 124. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 125. pedagogika specjalna
 126. Physics (Studies in English)
 127. politologia
 128. polityka społeczna
 129. praca socjalna
 130. prawo
 131. prawo finansowe i skarbowość
 132. profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 133. psychologia (Psychology)
 134. publikowanie współczesne
 135. radiogenomika
 136. Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Other
 137. samorząd terytorialny i polityka regionalna
 138. slawistyka
 139. socjologia
 140. socjologia cyfrowa
 141. socjologia interwencji społecznych
 142. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 143. stosowana psychologia zwierząt
 144. stosunki międzynarodowe
 145. studia amerykanistyczne (American Studies)
 146. studia euroazjatyckie
 147. studia filologiczno-kulturoznawcze
 148. studia miejskie
 149. studia nad słowiańszczyzną wschodnią
 150. studia regionalne i lokalne
 151. studia wschodnie
 152. Sustainable Development
 153. sztuka pisania
 154. sztuki społeczne
 155. ukrainistyka z językiem angielskim
 156. Undergraduate Programme in International Relations
 157. Undergraduate Programme in Political Science
 158. zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
 159. zarządzanie
 160. zarządzanie Big Data
 161. zarządzanie finansami i rachunkowość
 162. zarządzanie środowiskiem (Environmental Management)
 163. zastosowania fizyki w biologii i medycynie