Logowanie
Kierunki studiów:

 1. administracja
 2. African Studies​
 3. antropozoologia
 4. Archaeology (Studies in English)
 5. archeologia
 6. architektura przestrzeni informacyjnych
 7. artes liberales
 8. astronomia
 9. bezpieczeństwo wewnętrzne
 10. bioetyka
 11. bioinformatyka i biologia systemów
 12. biologia
 13. biotechnologia
 14. chemia
 15. chemia (Chemistry)
 16. chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
 17. chemia medyczna
 18. chemia stosowana
 19. chemiczna analiza instrumentalna
 20. Data Science and Business Analytics
 21. dziennikarstwo i medioznawstwo
 22. ekonomia
 23. energetyka i chemia jądrowa
 24. etnologia i antropologia kulturowa
 25. European Politics and Economics
 26. europeistyka
 27. europeistyka – integracja europejska
 28. europeistyka – studia europejskie
 29. europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 30. fennistyka
 31. filologia angielska (English Studies)
 32. filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics)
 33. filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture)​
 34. filologia bałtycka
 35. filologia białoruska z językiem angielskim
 36. filologia iberyjska
 37. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 38. filologia nowogrecka
 39. filologia polska
 40. filologia polskiego języka migowego
 41. filologia romańska
 42. filologia rosyjska
 43. filologia ugrofińska
 44. filologia włoska
 45. filozofia
 46. Finance, International Investment and Accounting
 47. finanse i rachunkowość
 48. finanse, inwestycje i rachunkowość
 49. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 50. fizyka
 51. geofizyka w geologii
 52. geografia
 53. geologia
 54. geologia poszukiwawcza
 55. geologia stosowana
 56. germanistyka
 57. gospodarka przestrzenna
 58. Graduate Programme in International Relations
 59. Graduate Programme in Political Science
 60. Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
 61. helwetologia – studia szwajcarskie
 62. hispanistyka stosowana
 63. historia
 64. historia i kultura Żydów
 65. historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej
 66. historia sztuki
 67. Humanitarian Action
 68. hungarystyka
 69. iberystyka
 70. iberystyka: hispanistyka
 71. iberystyka: portugalistyka
 72. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 73. informatyka
 74. informatyka i ekonometria
 75. Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands
 76. International Business Program
 77. International Economics
 78. Quantitative Finance
 79. International Studies in Philosophy
 80. inżynieria nanostruktur
 81. inżynieria obliczeniowa
 82. język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 83. kognitywistyka
 84. kognitywistyka (Cognitive Science)
 85. komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
 86. kryminalistyka i nauki sądowe
 87. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
 88. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa
 89. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
 90. kryminologia
 91. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 92. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 93. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
 94. lingwistyka stosowana
 95. logistyka i administrowanie w mediach
 96. logopedia ogólna i kliniczna
 97. Machine Learning
 98. Master in Food Systems
 99. matematyka
 100. Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
 101. międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
 102. Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 103. międzywydziałowe studia ochrony środowiska
 104. muzykologia
 105. nanoinżynieria
 106. nauczanie fizyki
 107. nauczanie języków obcych
 108. ochrona środowiska
 109. optometria
 110. organizowanie rynku pracy
 111. Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies
 112. orientalistyka
 113. orientalistyka – afrykanistyka
 114. orientalistyka – arabistyka
 115. orientalistyka – egiptologia
 116. orientalistyka – hebraistyka
 117. orientalistyka – indologia
 118. orientalistyka – iranistyka
 119. orientalistyka – japonistyka
 120. orientalistyka – koreanistyka
 121. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego
 122. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
 123. orientalistyka – sinologia
 124. orientalistyka – turkologia
 125. pedagogika
 126. pedagogika małego dziecka
 127. pedagogika nauczycielska
 128. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 129. pedagogika specjalna
 130. Physics (Studies in English)
 131. politologia
 132. polityka społeczna
 133. praca socjalna
 134. prawo
 135. prawo finansowe i skarbowość
 136. profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 137. psychologia (Psychology)
 138. publikowanie współczesne
 139. radiogenomika
 140. Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Other
 141. samorząd terytorialny i polityka regionalna
 142. slawistyka
 143. socjologia
 144. socjologia cyfrowa
 145. socjologia interwencji społecznych
 146. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 147. stosowana psychologia zwierząt
 148. stosunki międzynarodowe
 149. studia amerykanistyczne (American Studies)
 150. studia euroazjatyckie
 151. studia filologiczno-kulturoznawcze
 152. studia kanadyjskie
 153. studia miejskie
 154. studia nad słowiańszczyzną wschodnią
 155. studia regionalne i lokalne
 156. studia regionalne i lokalne/projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego​
 157. studia wschodnie
 158. Sustainable Development
 159. sztuka pisania
 160. sztuki społeczne
 161. ukrainistyka z językiem angielskim
 162. Undergraduate Programme in International Relations
 163. Undergraduate Programme in Political Science
 164. zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
 165. zarządzanie
 166. zarządzanie Big Data
 167. zarządzanie finansami i rachunkowość
 168. zarządzanie środowiskiem (Environmental Management)
 169. zastosowania fizyki w biologii i medycynie