Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2020 ‎(7)
2020
12
UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska II stopnia
30.04.2020
2020
11
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska I stopnia
30.04.2020
2020
10
UCHWAŁA NR 8/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zasad odbywania praktyki zawodowej na studiach I stopnia na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
01.04.2020
2020
9
UCHWAŁA NR 6/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne
dla studentów – cudzoziemców, kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
21.02.2020
2020
8
UCHWAŁA NR 5/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
21.02.2020
2020
7
UCHWAŁA NR 2 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie liczebności grup na zajęciach regularnych oraz organizacji seminariów licencjackich i magisterskich w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
30.01.2020
2020
6
UCHWAŁA NR 1/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA, SUSTAINABLE DEVELOPMENT z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady dydaktycznej dla kierunków studiów międzywydziałowe studia ochrony środowiska, Sustainable Development
30.01.2020