Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(2)
2021
113
UCHWAŁA NR 41/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących kwalifikacji językowych na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
25.02.2021
2021
108
UCHWAŁA NR 37/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej dla kierunków: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, architektura przestrzeni informacyjnych, publikowanie współczesne
19.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(10)
2020
627
UCHWAŁA NR 35/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej liczby przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
15.12.2020
2020
576
UCHWAŁA NR 32/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie niektórych warunków zwolnienia lub rozłożenia na raty opłat za usługi edukacyjne dla studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
17.11.2020
2020
494
UCHWAŁA NR 30/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 05 października 2020 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów w zajęciach realizowanych przez pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, architektura przestrzeni informacyjnych, publikowane współczesne
05.10.2020
2020
493
UCHWAŁA NR 29/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 05 października 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć online przez pracowników i współpracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, architektura przestrzeni informacyjnych, publikowanie współczesne
05.10.2020
2020
492
UCHWAŁA NR 26/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 05 października 2020 r. w sprawie standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
05.10.2020
2020
487
UCHWAŁA NR 23/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 05 października 2020 r. w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
05.10.2020
2020
401
UCHWAŁA NR 21/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
22.09.2020
2020
174
UCHWAŁA NR 15/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania oraz przystępowania do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
14.05.2020
2020
173
UCHWAŁA NR 11/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
13.05.2020
2020
172
UCHWAŁA NR 5/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
10.04.2020