Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(1)
2021
56
UCHWAŁA NR 2 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW
GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza i geologia stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana
22.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(7)
2020
633
UCHWAŁA NR 27 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA, GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie odbywania się kursów terenowych organizowanych dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia stosowana w czasie pandemii Covid-19 w roku akademickim 2020/2021
16.12.2020
2020
552
UCHWAŁA NR 26 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW
GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia na kierunku geologia stosowana
25.11.2020
2020
383
UCHWAŁA NR 24 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA, GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza i geologia stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana
21.10.2020
2020
382
OBWIESZCZENIE NR 1 PRZEWODNICZĄCEJ RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA, GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 21października 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 21 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunkach studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia
21.10.2020
2020
381
UCHWAŁA NR 21 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA, GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunkach studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia
16.09.2020
2020
380
UCHWAŁA NR 20 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA, GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza i geologia stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana
26.06.2020
2020
314
UCHWAŁA NR 18 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA, GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana
22.04.2020