Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2022 ‎(1)
2022
42
UCHWAŁA NR 56/2022 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulamin odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk zawodowych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
08.06.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(3)
2021
291
UCHWAŁA NR 47/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na kierunkach informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, architektura przestrzeni informacyjnych, publikowanie współczesne
24.11.2021
2021
114
UCHWAŁA NR 42/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących kwalifikacji językowych na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych
25.02.2021
2021
107
UCHWAŁA NR 37/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej dla kierunków: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, architektura przestrzeni informacyjnych, publikowanie współczesne
19.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(10)
2020
626
UCHWAŁA NR 34/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej liczby przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych
15.12.2020
2020
575
UCHWAŁA NR 31/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 17 2020 r. w sprawie niektórych warunków zwolnienia lub rozłożenia na raty opłat za usługi edukacyjne dla studentów kierunku architektura przestrzeni informacyjnych
17.11.2020
2020
491
UCHWAŁA NR 30/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 05 października 2020 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów w zajęciach realizowanych przez pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, architektura przestrzeni informacyjnych, publikowane współczesne
05.10.2020
2020
490
UCHWAŁA NR 29/2020RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 05 października 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć online przez pracowników i współpracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, architektura przestrzeni informacyjnych, publikowanie współczesne
05.10.2020
2020
489
UCHWAŁA NR 27/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 05 października 2020 r. w sprawie standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych
05.10.2020
2020
488
UCHWAŁA NR 24/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 05 października 2020 r. w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych
05.10.2020
2020
400
UCHWAŁA NR 20/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych
22.09.2020
2020
177
UCHWAŁA NR 14/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania oraz przystępowania do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych
14.05.2020
2020
176
UCHWAŁA NR 10/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych
13.05.2020
2020
175
UCHWAŁA NR 6/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych
10.04.2020