Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2022 ‎(2)
2022
11
UCHWAŁA NR 16 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10 Rady dydaktycznej dla kierunku studiów lingwistyka stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana
21.12.2022
2022
10
UCHWAŁA NR 15 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady dydaktycznej dla kierunku studiów lingwistyka stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana
22.03.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(4)
2021
194
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17 Rady dydaktycznej dla kierunku studiów lingwistyka stosowana z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na kierunku lingwistyka stosowana
27.04.2021
2021
118
UCHWAŁA NR 5 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na kierunku studiów lingwistyka stosowana
23.02.2021
2021
117
UCHWAŁA NR 2 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10 Rady dydaktycznej dla kierunku studiów lingwistyka stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana
12.01.2021
2021
116
UCHWAŁA NR 1 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady dydaktycznej dla kierunku studiów lingwistyka stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana
12.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(11)
2020
614
UCHWAŁA NR 17 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na kierunku lingwistyka stosowana
24.11.2020
2020
613
UCHWAŁA NR 16 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku lingwistyka stosowana
24.11.2020
2020
612
UCHWAŁA NR 15 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8 Rady dydaktycznej nr 18 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku lingwistyka stosowana
24.11.2020
2020
611
UCHWAŁA NR 14 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Rady dydaktycznej nr 18 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku lingwistyka stosowana
24.11.2020
2020
399
UCHWAŁA NR 13 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku lingwistyka stosowana
16.09.2020
2020
328
UCHWAŁA NR 12 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów na kierunku lingwistyka stosowana
28.05.2020
2020
327
UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana
22.04.2020
2020
326
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana
22.04.2020
2020
325
UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku lingwistyka stosowana
31.03.2020
2020
324
UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku lingwistyka stosowana
31.03.2020
2020
323
UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW LINGWISTYKA STOSOWANA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku lingwistyka stosowana
31.03.2020