Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(3)
2021
299
UCHWAŁA NR 34 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA IBERYJSKA, HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA  z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia raportu dot. monitorowania sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2020/2021 na hispanistyka stosowana
15.11.2021
2021
271
UCHWAŁA NR 27 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przesunięcia terminu analizy przebiegu i wyników zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 dla kierunku hispanistyka stosowana
22.06.2021
2021
1
UCHWAŁA NR 1 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady dydaktycznej w kadencji 2021-2024 dla kierunków hispanistyka stosowana, iberystyka, iberystyka: hispanistyka, iberystyka: portugalistyka i filologia iberyjska
19.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(5)
2020
596
UCHWAŁA NR 29 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad odbywania praktyk zawodowych na kierunku hispanistyka stosowana
04.12.2020
2020
591
UCHWAŁA NR 24 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia przedmiotu na kierunku hispanistyka stosowana, który zawiera efekty uczenia się, obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z przygotowywaniem prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego w danej dyscyplinie naukowej
23.11.2020
2020
412
UCHWAŁA NR 18 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku hispanistyka stosowana
30.09.2020
2020
293
UCHWAŁA NR 12 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: ISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku hispanistyka stosowana
18.05.2020
2020
292
UCHWAŁA NR 11 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA,  FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku studiów hispanistyka stosowana, składających się z: 1) szczegółowych zasad przygotowania i oceny pracy dyplomowej; 2) szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego; 3) szczegółowych zasad monitorowania procesu dyplomowania
29.04.2020