Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2020 ‎(6)
2020
691
UCHWAŁA NR 83 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKIA– JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA, STUDIA WSCHODNIE z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku orientalistyka-komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka
04.12.2020
2020
690
UCHWAŁA NR 82 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKIA– JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA, STUDIA WSCHODNIE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie trybu i standardów dokonywanej przez studentów i doktorantów ewaluacji procesu kształcenia na kierunku orientalistyka-komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka
27.11.2020
2020
197
UCHWAŁA NR 65 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKÓW STUDIÓW RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKIA– JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA, STUDIA WSCHODNIE z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie organizacji egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną (egzamin zerowy) na kierunku komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka
03.07.2020
2020
196
UCHWAŁA NR 64 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKI, ORIENTALISTYKI – AFRYKANISTYKI, ORIENTALISTYKI – ARABISTYKI, ORIENTALISTYKI – EGIPTOLOGII, ORIENTALISTYKI – HEBRAISTYKI, ORIENTALISTYKI – INDOLOGII, ORIENTALISTYKI – IRANISTYKI, ORIENTALISTYKI – JAPONISTYKI, ORIENTALISTYKI – KOREANISTYKI, ORIENTALISTYKI – KULTURY WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKI – MONGOLISTYKI I TYBETOLOGII, ORIENTALISTYKI – SINOLOGII, ORIENTALISTYKI – TURKOLOGII, STUDIÓW WSCHODNICH z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie maksymalnej liczby punktów ECTS z zaliczenia przedmiotów równoważnych na kierunku komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka
03.07.2020
2020
195
UCHWAŁA NR 63 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKIA– JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA, STUDIA WSCHODNIE z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad uzyskiwania wpisu warunkowego na kolejny etap studiów na kierunku komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka
03.07.2020
2020
194
UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – AFRYKANISTYKA, ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKIA – JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, ORIENTALISTYKA – KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA, ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA, STUDIA WSCHODNIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka
30.04.2020