Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(1)
2021
111
UCHWAŁA NR 35/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej dla kierunków: dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie Big Data
28.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(10)
2020
657
UCHWAŁA NR 32/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie niektórych warunków zwolnienia lub rozłożenia na raty opłat za usługi edukacyjne dla studentów kierunku logistyka i administrowanie w mediach
26.11.2020
2020
518
UCHWAŁA NR 30/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów w zajęciach realizowanych przez pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, zarządzanie Big Data
30.09.2020
2020
517
UCHWAŁA NR 29/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć online przez pracowników i współpracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, zarządzanie Big Data
30.09.2020
2020
516
UCHWAŁA NR 27/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na kierunku logistyka i administrowanie w mediach
30.09.2020
2020
506
UCHWAŁA NR 24/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie maksymalnej liczby przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo
24.09.2020
2020
505
UCHWAŁA NR 21/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku logistyka i administrowanie w mediach
24.09.2020
2020
504
UCHWAŁA NR 18/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku logistyka i administrowanie w mediach
24.09.2020
2020
159
UCHWAŁA NR 14/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta na kierunku logistyka i administrowanie w mediach
13.05.2020
2020
158
UCHWAŁA NR 11/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania oraz przystępowania do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną na kierunku logistyka i administrowanie w mediach
13.05.2020
2020
157
UCHWAŁA NR 6/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku  logistyka i administrowanie w mediach
27.04.2020