Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(2)
2021
115
UCHWAŁA NR 43/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących kwalifikacji językowych na kierunku publikowanie współczesne
25.02.2021
2021
109
UCHWAŁA NR 37/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej dla kierunków: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, architektura przestrzeni informacyjnych, publikowanie współczesne
19.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(10)
2020
628
UCHWAŁA NR 36/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej liczby przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów na kierunku publikowanie współczesne
15.12.2020
2020
577
UCHWAŁA NR 33/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie niektórych warunków zwolnienia lub rozłożenia na raty opłat za usługi edukacyjne dla studentów kierunku publikowanie współczesne
17.11.2020
2020
498
UCHWAŁA NR 30/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 05 października 2020 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów w zajęciach realizowanych przez pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, architektura przestrzeni informacyjnych, publikowane współczesne
05.10.2020
2020
497
UCHWAŁA NR 29/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 05 października 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć online przez pracowników i współpracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, architektura przestrzeni informacyjnych, publikowanie współczesne
05.10.2020
2020
496
UCHWAŁA NR 28/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 05 października 2020 r. w sprawie standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na kierunku publikowanie współczesne
05.10.2020
2020
495
UCHWAŁA NR 25/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 05 października 2020 r. w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku publikowanie współczesne
05.10.2020
2020
402
UCHWAŁA NR 22/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku publikowanie współczesne
22.09.2020
2020
180
UCHWAŁA NR 16/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania oraz przystępowania do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną na kierunku publikowanie współczesne
14.05.2020
2020
179
UCHWAŁA NR 12/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta na kierunku publikowanie współczesne
13.05.2020
2020
178
UCHWAŁA NR 7/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku publikowanie współczesne
10.04.2020