Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(3)
2021
130
UCHWAŁA NR 12 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów: filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim
23.02.2021
2021
124
UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 34 Rady dydaktycznej dla kierunków studiów filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, studia nad słowiańszczyzną wschodnią, ukrainistyka z językiem angielskim z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
26.01.2021
2021
123
UCHWAŁA NR 5 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 33 Rady dydaktycznej dla kierunków studiów filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, studia nad słowiańszczyzną wschodnią, ukrainistyka z językiem angielskim z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
26.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(5)
2020
345
UCHWAŁA NR 38 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
01.07.2020
2020
344
UCHWAŁA NR 34 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
28.04.2020
2020
343
UCHWAŁA NR 33 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
28.04.2020
2020
342
UCHWAŁA NR 20 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
31.03.2020
2020
341
UCHWAŁA NR 19 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
31.03.2020