Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(3)
2021
298
UCHWAŁA NR 33 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA IBERYJSKA, HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia raportu dot. monitorowania sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku iberystyka
15.11.2021
2021
274
UCHWAŁA NR 30 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przesunięcia terminu analizy przebiegu i wyników zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 dla kierunku iberystyka
22.06.2021
2021
63
UCHWAŁA NR 1 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady dydaktycznej w kadencji 2021-2024 dla kierunków hispanistyka stosowana, iberystyka, iberystyka: hispanistyka, iberystyka: portugalistyka i filologia iberyjska
19.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(5)
2020
597
UCHWAŁA NR 30 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad odbywania praktyk zawodowych na kierunku iberystyka
04.12.2020
2020
592
UCHWAŁA NR 25 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia przedmiotu na kierunku iberystyka, który zawiera efekty uczenia się, obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z przygotowywaniem prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego w danej dyscyplinie naukowej
23.11.2020
2020
413
UCHWAŁA NR 19 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku iberystyka
30.09.2020
2020
294
UCHWAŁA NR 13 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku iberystyka
18.05.2020
2020
291
UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA  z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku studiów iberystyka, składających się z: 1) szczegółowych zasad przygotowania i oceny pracy dyplomowej; 2) szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego; 3) szczegółowych zasad monitorowania procesu dyplomowania
26.04.2020