Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(1)
2021
110
UCHWAŁA NR 35/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej dla kierunków: dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie Big Data
28.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(10)
2020
656
UCHWAŁA NR 31/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie niektórych warunków zwolnienia lub rozłożenia na raty opłat za usługi edukacyjne dla studentów kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo
26.11.2020
2020
515
UCHWAŁA NR 30/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów w zajęciach realizowanych przez pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, zarządzanie Big Data
30.09.2020
2020
514
UCHWAŁA NR 29/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć online przez pracowników i współpracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, zarządzanie Big Data
30.09.2020
2020
513
UCHWAŁA NR 26/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na kierunku zarządzanie Big Data
30.09.2020
2020
503
UCHWAŁA NR 23/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie maksymalnej liczby przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo
24.09.2020
2020
502
UCHWAŁA NR 20/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo
24.09.2020
2020
501
UCHWAŁA NR 17/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo
24.09.2020
2020
156
UCHWAŁA NR 13/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo
13.05.2020
2020
155
UCHWAŁA NR 10/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania oraz przystępowania do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo
13.05.2020
2020
154
UCHWAŁA NR 5/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo
27.04.2020