Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2020 ‎(11)
2020
551
UCHWAŁA NR 13 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie monitorowania jakości praktyk zawodowych w CKNJOiEE UW
27.11.2020
2020
542
UCHWAŁA NR 12 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie oceny właściwości Rady Dydaktycznej CKNJOiEE UW do oceny wniosku o nostryfikację dyplomu nr KB3833483 Pani Nadii Hanshchuk
13.11.2020
2020
433
UCHWAŁA NR 11 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Rady Dydaktycznej CKNJOiEE UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Szczegółowych Zasad Dyplomowania na kierunku nauczanie języków obcych
30.10.2020
2020
432
UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zaliczania części programu studiów realizowanego w innej uczelni lub instytucji w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
28.09.2020
2020
431
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku nauczanie języków obcych w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
28.09.2020
2020
430
UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wymiaru godzin blendowanych dla studiów II stopnia, począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021
10.06.2020
2020
429
UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia osób nieposiadających stopnia doktora do przeprowadzenia egzaminów w sesji letniej roku akad. 2019/20
10.06.2020
2020
428
UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ CKNJOiEE UW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
28.05.2020
2020
427
UCHWAŁA NR 5 RADY DYDAKTYCZNEJ CKNJOiEE UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wymiaru godzin blendowanych dla studiów I i II stopnia, począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021
30.04.2020
2020
426
UCHWAŁA NR 4 RADY DYDAKTYCZNEJ CKNJOiEE UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Szczegółowych Zasad Dyplomowania na kierunku nauczenie języków obcych
30.04.2020
2020
425
UCHWAŁA NR 2 RADY DYDAKTYCZNEJ z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku nauczanie języków obcych na studiach I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022
30.03.2020