Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(3)
2021
128
UCHWAŁA NR 12 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów: filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim
23.02.2021
2021
120
UCHWAŁA NR 2 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28 Rady dydaktycznej dla kierunków studiów filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, studia nad słowiańszczyzną wschodnią, ukrainistyka z językiem angielskim z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim
26.01.2021
2021
119
UCHWAŁA NR 1 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 27 Rady dydaktycznej dla kierunków studiów filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, studia nad słowiańszczyzną wschodnią, ukrainistyka z językiem angielskim z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim
26.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(7)
2020
616
UCHWAŁA NR 44 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13 Rady dydaktycznej nr 19 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku filologia białoruska z językiem ngielskim
01.12.2020
2020
615
UCHWAŁA NR 43 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim
01.12.2020
2020
333
UCHWAŁA NR 36 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim
01.07.2020
2020
332
UCHWAŁA NR 28 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim
22.04.2020
2020
331
UCHWAŁA NR 27 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim
22.04.2020
2020
330
UCHWAŁA NR 14 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim
31.03.2020
2020
329
UCHWAŁA NR 13 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIM ANGIELSKIM, FILOLOGIA ROSYJSKA, KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ, STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim
31.03.2020