Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2020 ‎(5)
2020
672
UCHWAŁA NR 17/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW STUDIA AMERYKANISTYCZNE (AMERICAN STUDIES), GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia przedmiotu realizującego efekty uczenia się związane z przygotowaniem prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego
09.12.2020
2020
668
UCHWAŁA NR 13/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW STUDIA AMERYKANISTYCZNE (AMERICAN STUDIES), GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk dyplomowych na kierunku studia regionalne i lokalne w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG
09.12.2020
2020
619
UCHWAŁA NR 12/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW STUDIA AMERYKANISTYCZNE (AMERICAN STUDIES), GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie monitorowania jakości praktyk dyplomowych na kierunku studia regionalne i lokalne
09.12.2020
2020
153
UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW STUDIA AMERYKANISTYCZNE (AMERICAN STUDIES), GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE z dnia 28 lipca 2020 r. ws. wytycznych dotyczących przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku studia regionalne i lokalne
29.07.2020
2020
152
UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW STUDIA AMERYKANISTYCZNE (AMERICAN STUDIES), GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STUDIA REGIONALNE I LOKALNE z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zasad dyplomowania dla kierunku studia regionalne i lokalne
29.04.2020