Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(3)
2021
301
UCHWAŁA NR 36 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW FILOLOGIA IBERYJSKA, HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia raportu dot. monitorowania sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku iberystyka: hispanistyka
15.11.2021
2021
273
UCHWAŁA NR 29 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przesunięcia terminu analizy przebiegu i wyników zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 dla kierunku iberystyka: portugalistyka
22.06.2021
2021
65
UCHWAŁA NR 1 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady dydaktycznej w kadencji 2021-2024 dla kierunków hispanistyka stosowana, iberystyka, iberystyka: hispanistyka, iberystyka: portugalistyka i filologia iberyjska
19.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(5)
2020
603
UCHWAŁA NR 32 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad odbywania praktyk zawodowych na kierunku iberystyka: portugalistyka
04.12.2020
2020
594
UCHWAŁA NR 27 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia przedmiotu na kierunku iberystyka: portugalistyka, który zawiera efekty uczenia się, obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z przygotowywaniem prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego w danej dyscyplinie naukowej
23.11.2020
2020
415
UCHWAŁA NR 21 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku iberystyka: portugalistyka
30.09.2020
2020
296
UCHWAŁA NR 15 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku iberystyka: portugalistyka
18.05.2020
2020
289
UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW HISPANISTYKA STOSOWANA, IBERYSTYKA, IBERYSTYKA: HISPANISTYKA, IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA, FILOLOGIA IBERYJSKA z dnia 29 kwietnia 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku studiów iberystyka: portugalistyka, składających się z: 1) szczegółowych zasad przygotowania i oceny pracy dyplomowej; 2) szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego; 3) szczegółowych zasad monitorowania procesu dyplomowania
29.04.2020