Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(1)
2021
1
UCHWAŁA NR 19 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO – INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DYSKURSEM, SOCJOLOGIA, SOCJOLOGIA CYFROWA z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15 Rady Dydaktycznej w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów na Wydziale Socjologii
15.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(4)
2020
588
UCHWAŁA NR 16 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO – INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DYSKURSEM, SOCJOLOGIA, SOCJOLOGIA CYFROWA z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia przedmiotu realizującego efekty uczenia się związane z przygotowaniem prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego
08.12.2020
2020
519
UCHWAŁA NR 15 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO – INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DYSKURSEM, SOCJOLOGIA, SOCJOLOGIA CYFROWA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na Wydziale Socjologii
27.10.2020
2020
185
UCHWAŁA NR 11 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO – INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DYSKURSEM, SOCJOLOGIA, SOCJOLOGIA CYFROWA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta na studiach II stopnia na kierunku Socjologia
27.05.2020
2020
184
UCHWAŁA NR 4 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO – INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DYSKURSEM, SOCJOLOGIA, SOCJOLOGIA CYFROWA z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących procesu dyplomowania na kierunku Socjologia
26.03.2020