Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2020 ‎(4)
2020
655
UCHWAŁA NR 4/2020/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ASTRONOMIA, EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII, FIZYKA, NAUCZANIE FIZYKI, OPTOMETRIA, PHYSICS (STUDIES IN ENGLISH), ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE, GEOFIZYKA W GEOLOGII, INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na Wydziale Fizyki
23.12.2020
2020
610
UCHWAŁA NR 1/2020/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ASTRONOMIA, EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII, FIZYKA, NAUCZANIE FIZYKI, OPTOMETRIA, PHYSICS (STUDIES IN ENGLISH), ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE, GEOFIZYKA W GEOLOGII, INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad monitorowania praktyk zawodowych na niektórych kierunkach studiów organizowanych przez Wydział Fizyki
10.12.2020
2020
276
UCHWAŁA NR 18/2019/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ASTRONOMIA, EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII, FIZYKA, NAUCZANIE FIZYKI, OPTOMETRIA, PHYSICS (STUDIES IN ENGLISH), ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE, GEOFIZYKA W GEOLOGII, INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na kierunku studiów zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia
30.04.2020
2020
275
UCHWAŁA NR 17/2019/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW ASTRONOMIA, EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII, FIZYKA, NAUCZANIE FIZYKI, OPTOMETRIA, PHYSICS (STUDIES IN ENGLISH), ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE, GEOFIZYKA W GEOLOGII, INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na kierunku studiów
zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia
30.04.2020