Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(1)
2021
57
UCHWAŁA NR 3 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW
GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia
22.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(3)
2020
389
UCHWAŁA NR 22 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA, GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 21 października 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia
21.10.2020
2020
388
OBWIESZCZENIE NR 1 PRZEWODNICZĄCEJ RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA, GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 21 października 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 21 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunkach studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia
21.10.2020
2020
387
UCHWAŁA NR 21 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA, GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunkach studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia
16.09.2020