Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2020 ‎(5)
2020
541
UCHWAŁA NR 19 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia)
29.09.2020
2020
29
UCHWAŁA NR 13 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia)
08.05.2020
2020
28
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I i II stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia),  kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia) na rok akademicki 2021/2022
02.04.2020
2020
27
UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia), kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I stopnia) na rok akademicki 2024/2025
02.04.2020
2020
26
UCHWAŁA NR 5 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW „ARTES LIBERALES”, ANTROPOZOOLOGIA, FILOLOGIA NOWOGRECKA, KULTUROZNAWSTWO –  CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia) na rok akad. 2021/2022
02.04.2020