Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2020 ‎(2)
2020
640
UCHWAŁA NR 15/URD/2020/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA, PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA, GRADUATE PROGRAMME IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, PEDAGOGIKA SPECJALNA z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku Pedagogika nauczycielska (studia II stopnia)
14.12.2020
2020
639
UCHWAŁA NR 8/URD/2019/20 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA, PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA, GRADUATE PROGRAMME INTEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA z dnia  30 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku Pedagogika nauczycielska (studia drugiego stopnia)
30.04.2020