Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(1)
2021
143
UCHWAŁA NR 31 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW CHEMIA, CHEMIA (CHEMISTRY), CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA STOSOWANA, CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA, ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA, ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Wydziale Chemii UW
10.03.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(6)
2020
629
UCHWAŁA NR 24 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW CHEMIA, CHEMIA (CHEMISTRY), CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA STOSOWANA, CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA, ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA, ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10 Rady Dydaktycznej Wydziału Chemii z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na kierunku Chemiczna  Analiza Instrumentalna organizowanym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
16.12.2020
2020
547
UCHWAŁA NR 22 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW CHEMIA, CHEMIA (CHEMISTRY), CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA STOSOWANA, CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA, ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA, ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad odbywania, zaliczania oraz monitorowania praktyk zawodowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
18.11.2020
2020
394
UCHWAŁA NR 18 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW CHEMIA, CHEMIA (CHEMISTRY), CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA STOSOWANA, CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA, ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA, ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE z dnia 05 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia przedmiotu zawierającego efekty uczenia się, obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z przygotowywaniem prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
05.08.2020
2020
139
UCHWAŁA NR 17 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW CHEMIA, CHEMIA (CHEMISTRY), CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA STOSOWANA, CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA, ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA, ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzania egzaminów i oceniania na Wydziale Chemii UW
22.07.2020
2020
138
UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW CHEMIA, CHEMIA (CHEMISTRY), CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA STOSOWANA, CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA, ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA, ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na kierunku Chemiczna Analiza Instrumentalna organizowanym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
07.04.2020
2020
137
UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW CHEMIA, CHEMIA (CHEMISTRY), CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA STOSOWANA, CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA, ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA, ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE  z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Zasad Rekrutacji na Wydziale Chemii UW w roku 2021/2022”
23.03.2020