Logowanie

UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Fladze w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Data wydania

07.01.2020

Rok

2020

Pozycja

4

Hasła

stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego

Status uchwały

Archiwalny

Rodzaj aktu prawnego

uchwały rady naukowej dyscyplin – URND

Opis dodatkowy

​Traci moc na podstawie decyzji Rady Doskonałości Naukowej z dn. 11 października 2021 r. (BCK-II-O/RW-411/20).

Tytuł

Tekst aktu
DRNDGSEGP.2020.4.URND.7.pdf    
Utworzony o 03.03.2020 12:09 przez Magdalena Bujak
Ostatnio zmodyfikowany: 02.02.2022 10:38 przez Urszula Subbotko