Logowanie

UCHWAŁA NR 24 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW: FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach II stopnia na kierunku sztuki społeczne. Uchwała traci moc na podstawie UCHWAŁY NR 133 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW: FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKA PISANIA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach II stopnia na kierunku sztuki społeczne

Data wydania

27.04.2020

Rok

2020

Pozycja

171

Hasła

studia – zasady studiowania (program kształcenia)

Status uchwały

Archiwalny

Rodzaj aktu prawnego

uchwały rady dydaktycznej – URD

Opis dodatkowy

Tytuł

Tekst aktu
DRD.2020.171.URD.24.pdf    
Utworzony o 19.10.2020 14:19 przez Andrzej Dorociuk
Ostatnio zmodyfikowany: 06.03.2024 09:24 przez Andrzej Dorociuk