Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(2)
1
UCHWAŁA NR 1 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ  z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie określenia terminów rejestracji na lektoraty języków obcych w roku akademickim 2024/2025
202419.03.2024
2
UCHWAŁA NR 2 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie określenia terminów rejestracji na egzaminy certyfikacyjne z języków obcych w roku akademickim 2024/2025
202419.03.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(4)
1
UCHWAŁA NR 1 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie określenia terminów rejestracji na lektoraty języków obcych w roku akademickim 2023/2024
202313.03.2023
2
UCHWAŁA NR 2 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie określenia terminów rejestracji na egzaminy certyfikacyjne z języków obcych w roku akademickim 2023/2024
202313.03.2023
3
UCHWAŁA NR 3 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie uznania certyfikatu z języka angielskiego specjalistycznego na poziomie B2 jako potwierdzenia biegłości językowej na poziomie B2 według ESOKJ
202313.03.2023
4
UCHWAŁA NR 4 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ  z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia oferty egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim 2023/2024
202314.11.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(10)
1
UCHWAŁA NR 1 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminów rejestracji na lektoraty języków obcych w roku akademickim 2022/2023
202229.04.2022
2
UCHWAŁA NR 2 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dn. 29 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminów rejestracji na egzaminy certyfikacyjne z języków obcych w roku akademickim 2022/2023
202229.04.2022
3
UCHWAŁA NR 3 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dn. 29 kwietnia 2022 r. w sprawie składu komisji przeprowadzającej część ustną egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego
202229.04.2022
4
UCHWAŁA NR 4 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dn. 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powoływania członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy certyfikacyjne z języków obcych
202229.04.2022
5
UCHWAŁA NR 5 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie uznawania certyfikatów zewnętrznych instytucji certyfikujących potwierdzających poziom biegłości językowej  
202223.05.2022
6
UCHWAŁA NR 6 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie określenia form lektoratów języków obcych
202223.05.2022
7
UCHWAŁA NR 7 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ  z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie uznawania modułowych certyfikatów zewnętrznych instytucji certyfikujących potwierdzających poziom biegłości językowej
202223.05.2022
8
UCHWAŁA NR 8 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dnia 23 września 2022 r. w sprawie uznawania certyfikatów zewnętrznych instytucji potwierdzających poziom biegłości językowej
202223.09.2022
9
UCHWAŁA NR 9 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia oferty egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim 2022/2023
202207.11.2022
10
UCHWAŁA NR 10 RADY KOORDYNACYJNEJ DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminów certyfikacyjnych
202207.11.2022