Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2019
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne na kadencję 2019-2020
27.11.2019
2019
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru dwóch zastępców Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne na kadencję 2019-2020
27.11.2019
2019
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne na kadencję 2019-2020
27.11.2019
2019
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Chmielewskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
18.12.2019
2019
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Kowalskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
18.12.2019
2019
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Kwiatkowskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne

18.12.2019
2019
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Kizlingowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
18.12.2019
2019
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Dorocie Konarzewskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
18.12.2019
2019
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego Andrija Tupysa
18.12.2019
2019
10
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Patryka Rzepińskiego
18.12.2019
2019
11
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Kamila Marcisza
18.12.2019
2019
12
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie odmowy wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Anny Zep
18.12.2019
2020
1
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Pawłowi Majewskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
05.02.2020
2020
2
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewelinie Szaniawskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
05.02.2020
2020
3
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne do komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Renaty Kasprzyk
05.02.2020
2020
4
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia komisji Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne ds. nostryfikacji dyplomu doktora chemii
05.02.2020
2020
5
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej w projekcie NCN OPUS na Wydziale Chemii UW
05.02.2020
2020
6
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej w projekcie NCN OPUS na Wydziale Chemii UW
05.02.2020
2020
7
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej w projekcie NCN SONATA BIS w Centrum Nowych Technologii UW
05.02.2020
2020
8
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat limitu doktorantów przypadających na jednego promotora w dyscyplinie nauki chemiczne
05.02.2020
2020
9
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie nieuwzględniania dorobku naukowego opublikowanego przed dniem 1 stycznia 2019 r. w postępowaniach habilitacyjnych wszczynanych od dnia 1 stycznia 2021 r.
05.02.2020
2020
10
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie powołania komisji Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne ds. nagród Prezesa Rady Ministrów
04.03.2020
2020
11
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
13.03.2020
2020
12
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
13.03.2020
2020
13
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
13.03.2020
2020
14
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady w komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich na Wydziale Chemii UW
09.04.2020
2020
15
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Kałkowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
09.04.2020
2020
16
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotorów mgr Olgi Krysiak
09.04.2020
2020
17
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad wyróżniania rozpraw doktorskich
30.04.2020
2020
18
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne ds. wyróżnień
30.04.2020
1 - 30Dalej