Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2019
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna na kadencję 2019-2020
02.12.2019
2019
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna na kadencję 2019-2020
02.12.2019
2019
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna na kadencję 2019-2020
02.12.2019
2020
1
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Jezierskiej-Thöle w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
07.01.2020
2020
2
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Viktoriyi Pantyley w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
07.01.2020
2020
3
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 7 stycznia 2020 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim
07.01.2020
2020
4
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Fladze w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
07.01.2020
2020
5
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Mantey w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
28.01.2020
2020
6
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Witesowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
28.01.2020
2020
7
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Fizycznej
28.01.2020
2020
8
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Turystyki i Rekreacji
28.01.2020
2020
9
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej ws. zatrudnienia na stanowisko asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych
28.01.2020
2020
10
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisko adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej
28.01.2020
2020
11
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji ds. zatrudnienia dr hab. Marty Lackowskiej na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej
28.01.2020
2020
12
UCHWAŁA NR 14a RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA i GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
25.02.2020
2020
13
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Justynie Chodkowskiej-Miszczuk w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
25.02.2020
2020
14
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Podhorodeckiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
25.02.2020
2020
15
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej ws. awansu naukowego dr. hab. Macieja Smętkowskiego na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Ameryki i Europy
25.02.2020
2020
16
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej ws. awansu naukowego dr hab. Katarzyny Szmigiel-Rawskiej na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej
25.02.2020
2020
17
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej ws. awansu naukowego dr hab. Elżbiety Rojan na stanowisko adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Fizycznej
25.02.2020
2020
18
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej ws. awansu naukowego dr. hab. Tomasza Witesa na stanowisko adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej
25.02.2020
2020
19
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wskazania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Van Canh Truonga
25.02.2020
2020
20
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Karolowi Rogatce w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
19.05.2020
2020
21
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 19 maja 2020 r.w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Mirosławie Rucińskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
19.05.2020
2020
22
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Małgorzaty Flagi od uchwały nr 7 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
19.05.2020
2020
23
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgr Monice Kordowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
23.06.2020
2020
24
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgr. Van Canh Truongowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
23.06.2020
2020
25
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania dr Małgorzaty Wojtaszczyk z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Orleańskiego
23.06.2020
2020
26
UCHWAŁA NR 27a RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania dr Małgorzaty Wojtaszczyk z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Skorupskiej
23.06.2020
2020
27
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wskazania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Porczka
23.06.2020
1 - 30Dalej