Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(1)
2021
112
UCHWAŁA NR 35/2021 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady dydaktycznej dla kierunków: dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie Big Data
28.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(10)
2020
658
UCHWAŁA NR 33/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie niektórych warunków zwolnienia lub rozłożenia na raty opłat za usługi edukacyjne dla studentów kierunku zarządzanie Big Data
26.11.2020
2020
512
UCHWAŁA NR 30/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów w zajęciach realizowanych przez pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, zarządzanie Big Data
30.09.2020
2020
511
UCHWAŁA NR 29/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć online przez pracowników i współpracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, zarządzanie Big Data
30.09.2020
2020
510
UCHWAŁA NR 28/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na kierunku zarządzanie Big Data
30.09.2020
2020
509
UCHWAŁA NR 25/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie maksymalnej liczby przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów na kierunku zarządzanie Big Data
24.09.2020
2020
508
UCHWAŁA NR 22/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunku zarządzanie Big Data
24.09.2020
2020
507
UCHWAŁA NR 19/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku zarządzanie Big Data
24.09.2020
2020
162
UCHWAŁA NR 15/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta na kierunku zarządzanie Big Data
13.05.2020
2020
161
UCHWAŁA NR 12/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania oraz przystępowania do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną na kierunku zarządzanie Big Data
13.05.2020
2020
160
UCHWAŁA NR 7/2020 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZARZĄDZANIE BIG DATA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku zarządzanie Big Data
27.04.2020