Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2022 ‎(2)
2022
19
UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów studia filologiczno-kulturoznawcze z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku studiów studia filologiczno-kulturoznawcze, składających się ze: 1) szczegółowych zasad przygotowania i oceny pracy dyplomowej; 2) szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego; 3) szczegółowych zasad monitorowania procesu dyplomowania.
23.03.2022
2022
1
UCHWAŁA NR 4 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów studia filologiczno-kulturoznawcze z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku studiów studia filologiczno-kulturoznawcze, składających się ze:
1) szczegółowych zasad przygotowania i oceny pracy dyplomowej;
2) szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego;
3) szczegółowych zasad monitorowania procesu dyplomowania.
09.02.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(5)
2021
282
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
01.12.2021
2021
281
UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów studia filologiczno-kulturoznawcze z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminów oraz oceniania na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze w roku akademickim 2020/2021
23.11.2021
2021
239
UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów studia filologiczno-kulturoznawcze z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku studiów studia filologiczno-kulturoznawcze, składających się ze:
1) szczegółowych zasad przygotowania i oceny pracy dyplomowej;
2) szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego;
3) szczegółowych zasad monitorowania procesu dyplomowania.
02.07.2021
2021
238
UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów studia filologiczno-kulturoznawcze z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim
17.06.2021
2021
70
UCHWAŁA NR 1 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Dydaktycznej dla kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze
28.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(4)
2020
659
UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim
31.12.2020
2020
658
UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminów oraz oceniania na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze w roku akademickim 2020/2021
31.12.2020
2020
307
UCHWAŁA NR 5 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW
STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku studiów Studia Filologiczno-Kulturoznawcze, składających się ze: 1) szczegółowych zasad przygotowania i oceny pracy dyplomowej, 2) szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego, 3) szczegółowych zasad monitorowania procesu dyplomowania
22.04.2020
2020
306
UCHWAŁA NR 4 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów zmiany formy odbywania studiów
01.04.2020