Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2022 ‎(3)
2022
29
UCHWAŁA NR 28 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wymiaru godzinowego mieszanego trybu realizacji zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023
19.05.2022
2022
28
UCHWAŁA NR 27 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym magistra do prowadzenia seminariów licencjackich na studiach pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023 i do przyjmowania egzaminów w sesji egzaminacyjnej semestru letniego 2021/2022
19.05.2022
2022
27
UCHWAŁA NR 26 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej liczby prac dyplomowych, którymi nauczyciel akademicki może kierować i minimalnego nakładu pracy nauczyciela akademickiego związanego z kierowaniem pracami dyplomowymi na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023
19.05.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(7)
2021
294
UCHWAŁA NR 22 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauczanie języków obcych
16.12.2021
2021
293
UCHWAŁA NR 21 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia trybu odbywania posiedzeń RADY DYDAKTYCZNEJ Centrum Kształcenia Nauczycieli Ję̨zyków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauczanie języków obcych w roku akademickim 2021/2022
25.11.2021
2021
213
UCHWAŁA NR 20 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji zajęć self-access i zajęć uzupełniających na kierunku nauczanie języków obcych na studiach pierwszego stopnia w CKNJOiEE
18.06.2021
2021
212
UCHWAŁA NR 19 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie maksymalnej liczby prac dyplomowych, którymi nauczyciel akademicki może kierować i minimalnego nakładu pracy nauczyciela akademickiego związanego z kierowaniem pracami dyplomowymi na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2021/22
18.06.2021
2021
211
UCHWAŁA NR 18 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 16 RADY DYDAKTYCZNEJ Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauczanie języków obcych z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wymiaru godzinowego mieszanego trybu realizacji zajęć na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2021/22
18.06.2021
2021
210
UCHWAŁA NR 17 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4 RADY DYDAKTYCZNEJ Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauczanie języków obcych z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Szczegółowych Zasad Dyplomowania na kierunku nauczanie języków obcych
18.06.2021
2021
181
UCHWAŁA NR 16  RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 21 maja 2021 r.   w sprawie wymiaru godzinowego mieszanego trybu realizacji zajęć na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2021/22
21.05.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(12)
2020
551
UCHWAŁA NR 13 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie monitorowania jakości praktyk zawodowych w CKNJOiEE UW
27.11.2020
2020
542
UCHWAŁA NR 12 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie oceny właściwości Rady Dydaktycznej CKNJOiEE UW do oceny wniosku o nostryfikację dyplomu nr KB3833483 Pani Nadii Hanshchuk
13.11.2020
2020
433
UCHWAŁA NR 11 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Rady Dydaktycznej CKNJOiEE UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Szczegółowych Zasad Dyplomowania na kierunku nauczanie języków obcych
30.10.2020
2020
432
UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zaliczania części programu studiów realizowanego w innej uczelni lub instytucji w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
28.09.2020
2020
431
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku nauczanie języków obcych w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
28.09.2020
2020
430
UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wymiaru godzin blendowanych dla studiów II stopnia, począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021
10.06.2020
2020
429
UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia osób nieposiadających stopnia doktora do przeprowadzenia egzaminów w sesji letniej roku akad. 2019/20
10.06.2020
2020
428
UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ CKNJOiEE UW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
28.05.2020
2020
427
UCHWAŁA NR 5 RADY DYDAKTYCZNEJ CKNJOiEE UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wymiaru godzin blendowanych dla studiów I i II stopnia, począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021
30.04.2020
2020
426
UCHWAŁA NR 4 RADY DYDAKTYCZNEJ CKNJOiEE UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Szczegółowych Zasad Dyplomowania na kierunku nauczenie języków obcych
30.04.2020
2020
727
UCHWAŁA NR 3 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji Programu Studiów Podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego, do nauczania języka francuskiego, do nauczania języka niemieckiego
10.04.2020
2020
425
UCHWAŁA NR 2 RADY DYDAKTYCZNEJ z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku nauczanie języków obcych na studiach I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022
30.03.2020