Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2023 ‎(2)
2023
33
UCHWAŁA NR 12 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA
z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zasad przyznawania indywidualnej organizacji studiów na kierunku filologia romańska
23.10.2023
2023
32
UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA
z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus na kierunku filologia romańska
23.10.2023
zwiń Rok : 2021 ‎(1)
2021
67
UCHWAŁA NR 1 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady dydaktycznej na kierunku filologia romańska
19.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(5)
2020
600
UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie określenia przedmiotów, które zawierają efekty uczenia się związane z przygotowywaniem prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego w danej dyscyplinie naukowej, na kierunku filologia romańska
10.11.2020
2020
599
UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na kierunku filologia romańska
10.11.2020
2020
420
UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku filologia romańska
25.09.2020
2020
309
UCHWAŁA NR 4 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia romańska
27.05.2020
2020
308
UCHWAŁA NR 3 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku studiów filologia romańska, składających się z: 1) szczegółowych zasad przygotowania i oceny pracy dyplomowej 2) szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego 3) szczegółowych zasad monitorowania procesu dyplomowania
17.04.2020