Logowanie
​​​​​​​
 
ZARZĄDZENIE NR 185 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Dziennika Uniwersytetu Warszawskiego​​
I. Organy kolegialne

1. Dziennik rad naukowych dyscyplin:
 1. Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia
 2. Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia
 3. Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse
 4. Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
 5. Rada Naukowa Dyscyplin Matematyka i Informatyka
 6. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne
 7. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne
 8. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 9. Rada Naukowa Dyscypliny Stosunki Międzynarodowe

II. Podmioty kolegialne


III. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu

1. Wydziały:
 1. Dziennik Wydziału Archeologii (od dnia 1 września 2020 r.)
 2. Dziennik Wydziału „Artes Liberales”
 3. Dziennik Wydziału Biologii
 4. Dziennik Wydziału Chemii
 5. Dziennik Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 6. Dziennik Wydziału Filozofii (od dnia 1 września 2020 r.)
 7. Dziennik Wydziału Filozofii i Socjologii (do dnia 31 sierpnia 2020 r.)
 8. Dziennik Wydziału Fizyki
 9. Dziennik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
 10. Dziennik Wydziału Geologii
 11. Dziennik Wydziału Historii (od dnia 1 września 2020 r.)
 12. Dziennik Wydziału Historycznego (do dnia 31 sierpnia 2020 r.)
 13. Dziennik Wydziału Lingwistyki Stosowanej
 14. Dziennik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 15. Dziennik Wydziału Nauk Ekonomicznych
 16. Dziennik Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (od dnia 1 września 2020 r.)
 17. Dziennik Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 18. Dziennik Wydziału Neofilologii
 19. Dziennik Wydziału Orientalistycznego
 20. Dziennik Wydziału Pedagogicznego
 21. Dziennik Wydziału Polonistyki
 22. Dziennik Wydziału Prawa i Administracji
 23. Dziennik Wydziału Psychologii
 24. Dziennik Wydziału Socjologii (od dnia 1 września 2020 r.)
 25. Dziennik Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 26. Dziennik Wydziału Zarządzania

3. Kolegia indywidualnych studiów międzydziedzinowych:
 1. Dziennik Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 2. Dziennik Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
 1. Dziennik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. prof. Kazimierza Michałowskiego
 2. Dziennik Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Dziennik Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 4. Dziennik Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego​​
 5. Dziennik Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
 6. Dziennik Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 7. Dziennik Instytutu Ameryk i Europy
 8. Dziennik Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca
 9. Dziennik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 10. Dziennik Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
 11. Dziennik Ośrodka Badań nad Migracjami
 12. Dziennik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 13. Dziennik Centrum Nauczania Języków Obcych​​
 14. Dziennik Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim
 15. Dziennik Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem​​
 16. Dziennik Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu
6. Jednostki wspólne: