Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(189)
189
UCHWAŁA NR 20/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Andranika Muradyan
201904.06.2019
188
UCHWAŁA NR 19/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kędzierwskiej
201904.06.2019
187
UCHWAŁA NR 18/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Wojciecha Karczewskiego
201904.06.2019
186
UCHWAŁA NR 17/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Malesy
201904.06.2019
185
UCHWAŁA NR 16/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza Botwiny
201904.06.2019
184
UCHWAŁA NR 15/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Kłobukowskiego pt. „Zasobowe uwarunkowania rzedsiębiorczości w gminach”
201904.06.2019
183
UCHWAŁA NR 14/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na zatrudnienie adiunkta w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania oraz powołania komisji konkursowej
201904.06.2019
182
UCHWAŁA NR 13/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr Tomaszowi Parysowi na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Informacyjnych Zarządzania na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
201904.06.2019
181
UCHWAŁA NR 12/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr Michałowi Ściborowi-Rylskiemu na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
201904.06.2019
180
UCHWAŁA NR 11/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Pawłowi Kłobukowskiemu na stanowisku asystenta w Zakładzie Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu
201904.06.2019
179
UCHWAŁA NR 10/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr Agnieszce Wilczak na stanowisku asystenta w Katedrze Marketingu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
201904.06.2019
178
UCHWAŁA NR 9/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr Monice Skorek na stanowisku asystenta w Katedrze Marketingu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
201904.06.2019
177
UCHWAŁA NR 8/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr Jarosławowi Klepackiemu na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów i Rachunkowości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
201904.06.2019
176
UCHWAŁA NR 7/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Elwiry Gross-Gołackiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
201904.06.2019
175
UCHWAŁA NR 6/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny Dziewanowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
201904.06.2019
174
UCHWAŁA NR 5/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr.  Michała Zdziarskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UW oraz  wyznaczenia 3 członków Komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji)
201904.06.2019
173
UCHWAŁA NR 4/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Beaty Zatwarnickiej - Madury w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UW oraz  wyznaczenia 3 członków Komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji)
201904.06.2019
172
UCHWAŁA NR 3/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na zatrudnienie profesora uczelni w Zakładzie Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz powołania komisji konkursowej
201904.06.2019
171
UCHWAŁA NR 2/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
201904.06.2019
170
UCHWAŁA NR 1/06/2019 RADY WYDZIAŁU ZARRZĄDZANA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Nowej Ekonomii Strukturalnej w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania
201904.06.2019
169
UCHWAŁA NR 69/04/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/04/2019 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Arkadiusza Zaremby i wyznaczenia promotora
201924.04.2019
168
UCHWAŁA NR 68/04/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Winter-Tomaszewskiej i wyznaczenia promotora
201924.04.2019
167
UCHWAŁA NR 67/04/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Aref Shayganmehr i wyznaczenia promotora oraz drugiego promotora
201924.04.2019
166
UCHWAŁA NR 66/04/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Atefeh Sodeiri Javadi i wyznaczenia promotora oraz drugiego promotora
201924.04.2019
165
UCHWAŁA NR 65/04/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Sayanjit Guha i wyznaczenia promotora
201924.04.2019
164
UCHWAŁA NR 64/04/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Smoleni i wyznaczenia promotora
201924.04.2019
163
UCHWAŁA NR 63/04/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Sadurskiej i wyznaczenia promotora
201924.04.2019
162
UCHWAŁA NR 62/04/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Edyty Rosińskiej –Wielec i wyznaczenia promotora
201924.04.2019
161
UCHWAŁA NR 61/04/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Martyniaka i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
201924.04.2019
160
UCHWAŁA NR 60/04/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adama Kwiatkowskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
201924.04.2019
1 - 30Dalej