Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(48)
48
UCHWAŁA NR 32/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej Politechniki Warszawskiej – „Akademia Menadżera”
201927.02.2019
47
UCHWAŁA NR 31/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nostryfikacji dyplomu magisterskiego Arefa Shayganmehr
201927.02.2019
46
UCHWAŁA NR 30/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nostryfikacji dyplomu magisterskiego Mansoura Esmaeil Zaei
201927.02.2019
45
UCHWAŁA NR 29/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nostryfikacji dyplomu magisterskiego Afsaneh Yousefpour
201927.02.2019
44
UCHWAŁA NR 28/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nostryfikacji dyplomu magisterskiego Leili Shoraka
201927.02.2019
43
UCHWAŁA NR 27/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nostryfikacji dyplomu magisterskiego Zahry Momenfarni
201927.02.2019
42
UCHWAŁA NR 26/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przewodu doktorskiego i powołanie promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Sieradzkiej
201927.02.2019
41
UCHWAŁA NR 25/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przewodu doktorskiego i powołania promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Pazury
201927.02.2019
40
UCHWAŁA NR 24/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przewodu doktorskiego i powołania promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Marty Kabut
201927.02.2019
39
UCHWAŁA NR 23/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przewodu doktorskiego i powołania promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Svetlany Keil
201927.02.2019
38
UCHWAŁA NR 22/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. Gerarda Wilka
201927.02.2019
37
UCHWAŁA NR 21/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przewodu doktorskiego i powołanie promotora rozprawy doktorskiej mgr. Marka Markowskiego
201927.02.2019
36
UCHWAŁA NR 20/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przewodu doktorskiego i powołanie promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kubacz-Szumskiej
201927.02.2019
35
UCHWAŁA NR 19/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie przewodu doktorskiego i powołanie promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Michała Ficenesa
201927.02.2019
34
UCHWAŁA NR 18/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Muhammada Kamrana
201927.02.2019
33
UCHWAŁA NR 17/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Nowaka
201927.02.2019
32
UCHWAŁA NR 16/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kowalczyk
201927.02.2019
31
UCHWAŁA NR 15/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Iwony Karpińskiej-Królikowskiej
201927.02.2019
30
UCHWAŁA NR 14/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania mgr Oldze Irodenko stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów
201927.02.2019
29
UCHWAŁA NR 13/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania mgr. Jackowi Kułakowi stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
201927.02.2019
28
UCHWAŁA NR 12/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na zatrudnienie dwóch adiunktów w Katedrze Informacyjnych Systemów Zarządzania oraz powołania Komisji Konkursowej
201927.02.2019
27
UCHWAŁA NR 11/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na zatrudnienie adiunkta w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu oraz powołania komisji konkursowej
201927.02.2019
26
UCHWAŁA NR 10/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr hab. Marcie Postule tytułu profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych
201927.02.2019
25
UCHWAŁA NR 9/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. Marcie Postule tytułu profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych
201927.02.2019
24
UCHWAŁA NR 7/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów w języku angielskim Master of Food System od roku akademickiego 2019/2020
201927.02.2019
23
UCHWAŁA NR 6/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wniosków o dostosowanie programów studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania od roku akademickiego 2019/2020
201927.02.2019
22
UCHWAŁA NR 5/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim
201927.02.2019
21
UCHWAŁA NR 4/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2019/2020
201927.02.2019
20
UCHWAŁA NR 3/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2019/2020
201927.02.2019
19
UCHWAŁA NR 2/02/2019 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poparcia kandydata do Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk
201927.02.2019
1 - 30Dalej