Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(31)
31
UCHWAŁA Nr 31/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Pracowni Psychospołecznych Problemów Uzależnień przy Katedrze Metod Badania Kultury w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201925.06.2019
30
UCHWAŁA Nr 30/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie likwidacji Pracowni Psychospołecznych Problemów Uzależnień przy Zakładzie Mikrosocjologii i Ewaluacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201925.06.2019
29
UCHWAŁA Nr 29/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dr hab. Grażynie Romańczuk-Woronieckiej w postępowaniu wszczętym na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
201925.06.2019
28
UCHWAŁA NR 28/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie likwidacji Zakładu Mikrosocjologii i Ewaluacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201916.05.2019
27
UCHWAŁA Nr 27/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201916.05.2019
26
UCHWAŁA Nr 26/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dr hab. Marii Szmeji
w postępowaniu wszczętym na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
201916.05.2019
25
UCHWAŁA Nr 25/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
24
UCHWAŁA Nr 24/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
23
UCHWAŁA Nr 23/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku kryminologia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
22
UCHWAŁA Nr 22/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia na kierunku kryminologia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
21
UCHWAŁA Nr 21/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
20
UCHWAŁA Nr 20/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w Instytucie Profilaktyki Społecznej Resocjalizacji
201916.05.2019
19
UCHWAŁA Nr 19/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
18
UCHWAŁA Nr 18/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJIz dnia 16 maja lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201916.05.2019
17
UCHWAŁA Nr 17/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJIz dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201916.05.2019
16
UCHWAŁA Nr 16/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJIz dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201916.05.2019
15
UCHWAŁA Nr 15/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
14
UCHWAŁA Nr 14/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie poparcia wniosku o utworzenie w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych nowego kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia Studia miejskie
201925.04.2019
13
UCHWAŁA Nr 13/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie poparcia Uchwały nr 9 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
201920.03.2019
12
UCHWAŁA Nr 12/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów we wszczętym na Wydziale  Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dr hab. Pawła Boryszewskiego
201920.03.2019
11
UCHWAŁA Nr 11/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wszczęcia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego procedury  nadania tytułu profesora nauk społecznych dr hab. Pawła Boryszewskiego
201920.03.2019
10
UCHWAŁA Nr 10/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie umorzenia wszczęcia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego procedury nadania tytułu profesora nauk społecznych dr hab. Pawła Boryszewskiego
201920.03.2019
9
UCHWAŁA NR 9/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zakładu Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej na Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201920.02.2019
8
UCHWAŁA Nr 8/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat edukacyjnych na rok akademicki 2019/2020 dla cudzoziemców studiujących w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201920.02.2019
7
UCHWAŁA Nr 7/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 lutego 2019 rokuw sprawie zatwierdzenia wysokości opłat edukacyjnych na rok akademicki 2019/2020 dla cudzoziemców studiujących w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201920.02.2019
6
UCHWAŁA Nr 6/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat edukacyjnych na rok akademicki 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201920.02.2019
5
UCHWAŁA Nr 5/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat edukacyjnych na rok akademicki 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201920.02.2019
4
UCHWAŁA Nr 4/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wniosku do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o zatwierdzenia programów kształcenia dostosowanych do Ustawy 2.0. na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji: socjologia stosowana i antropologia społeczna I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, profilaktyka społeczna i resocjalizacja I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, praca socjalna I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, kryminologia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
201920.02.2019
3
UCHWAŁA NR 3/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie  powołania w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Pracowni badań nad historią i tożsamościami LGBT+
201920.02.2019
2
UCHWAŁA Nr 2/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJIz dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat edukacyjnych na rok akademicki 2019/2020 dla doktorantów studiów niestacjonarnych oraz doktorantów-cudzoziemców Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201920.02.2019
1 - 30Dalej