Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(3)
3
ZARZĄDZENIE Nr 2 DZIEKANA WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 11 marca 2020 roku
W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19
202011.03.2020
2
UCHWAŁA Nr 2 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie powołania Centrum Analiz Kryminologicznych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
202026.02.2020
1
UCHWAŁA Nr 1 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJIz dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie odnowienia doktoratu prof. Tadeusza Pilcha
202026.02.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(37)
37
UCHWAŁA Nr 37/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 18 grudnia 2019 roku w  sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
201918.12.2019
36
UCHWAŁA NR 36/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie poparcia: Uchwały nr 01/12/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 16 grudnia 2019 roku w związku z projektem nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wniesionym do Sejmu 12 grudnia 2019 r.
201918.12.2019
35
UCHWAŁA NR 35/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 13 listopada 2019 roku w  sprawie szczegółowych zasad rozliczania pensum nauczycieli akademickich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w roku akademickim 2019/2020
201913.11.2019
34
UCHWAŁA NR 34/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJIz dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wniosku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji o zgłoszeniu dofinansowania projektu „Interaktywnie wspomagane warsztaty autoprezentacji” w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych
201913.11.2019
33
UCHWAŁA NR 33/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wniosku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji o zgłoszeniu dofinansowania projektu „Etyka korporacji w warunkach "kultury ryzyka" w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych
201913.11.2019
32
UCHWAŁA Nr 32/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wniosku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji o zgłoszeniu dofinansowania projektu „Medialno-popkulturowe prezentacje sacrum” w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych
201913.11.2019
31
UCHWAŁA Nr 31/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Pracowni Psychospołecznych Problemów Uzależnień przy Katedrze Metod Badania Kultury w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201925.06.2019
30
UCHWAŁA Nr 30/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie likwidacji Pracowni Psychospołecznych Problemów Uzależnień przy Zakładzie Mikrosocjologii i Ewaluacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201925.06.2019
29
UCHWAŁA Nr 29/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dr hab. Grażynie Romańczuk-Woronieckiej w postępowaniu wszczętym na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
201925.06.2019
28
UCHWAŁA NR 28/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie likwidacji Zakładu Mikrosocjologii i Ewaluacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201916.05.2019
27
UCHWAŁA Nr 27/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201916.05.2019
26
UCHWAŁA Nr 26/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dr hab. Marii Szmeji
w postępowaniu wszczętym na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
201916.05.2019
25
UCHWAŁA Nr 25/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
24
UCHWAŁA Nr 24/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
23
UCHWAŁA Nr 23/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku kryminologia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
22
UCHWAŁA Nr 22/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia na kierunku kryminologia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
21
UCHWAŁA Nr 21/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
20
UCHWAŁA Nr 20/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w Instytucie Profilaktyki Społecznej Resocjalizacji
201916.05.2019
19
UCHWAŁA Nr 19/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
18
UCHWAŁA Nr 18/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJIz dnia 16 maja lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201916.05.2019
17
UCHWAŁA Nr 17/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJIz dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201916.05.2019
16
UCHWAŁA Nr 16/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJIz dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych
201916.05.2019
15
UCHWAŁA Nr 15/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
201916.05.2019
14
UCHWAŁA Nr 14/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie poparcia wniosku o utworzenie w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych nowego kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia Studia miejskie
201925.04.2019
13
UCHWAŁA Nr 13/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie poparcia Uchwały nr 9 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
201920.03.2019
12
UCHWAŁA Nr 12/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów we wszczętym na Wydziale  Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dr hab. Pawła Boryszewskiego
201920.03.2019
11
UCHWAŁA Nr 11/2019 RADY WYDZIAŁU STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wszczęcia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego procedury  nadania tytułu profesora nauk społecznych dr hab. Pawła Boryszewskiego
201920.03.2019
1 - 30Dalej