Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(31)
31
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Profesorów Emerytowanych
202030.06.2020
30
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunku Cognitive Science w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
202023.06.2020
29
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska społeczności Wydziału Psychologii w sprawie ataków na osoby LGBT+
202023.06.2020
28
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2019
202023.06.2020
27
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Wydziału Psychologii na rok 2020
202023.06.2020
26
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale Psychologii
202023.06.2020
25
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat
zatrudnienia oraz przedłużenia zatrudnień na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego na Wydziale Psychologii
202023.06.2020
24
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenia na czas nieokreślony zatrudnień na stanowisku nauczyciela akademickiego na Wydziale Psychologii
202023.06.2020
23
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnień
na stanowisku nauczyciela akademickiego na Wydziale Psychologii
202023.06.2020
22
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przeniesienia dr. Jerzego Wojciechowskiego do grupy dydaktycznej z jednoczesnym awansem na stanowisko adiunkta
202026.05.2020
21
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenia zatrudnień na czas nieokreślony
202026.05.2020
20
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia zmian w Regulaminie Wydziału Psychologii
202022.05.2020
19
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia dr Agnieszki Wojnarowskiej  na stanowisku starszego asystenta w grupie dydaktyczne
202016.04.2020
18
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Psychologii
202015.04.2020
17
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia dr. Woutera de Raada na stanowisku adiunkta w grupie dydaktycznej
202015.04.2020
16
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej
202016.04.2020
15
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat awansu wewnętrznego  na stanowisko profesora uczelni
202015.04.2020
14
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Budżetowej
202031.03.2020
13
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie Komisji ds. Wydawnictw
202031.03.2020
12
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
202031.03.2020
11
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na Wydziale Psychologii w roku akademickim 2020/2021
202013.02.2020
10
ZARZADZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla recenzentów dorobku  w procedurze awansu wewnętrznego, w procedurze ponownego zawarcia umowy na tym samym stanowisku oraz w procedurze przeniesienia na stanowisko w innej grupie pracowników Uniwersytetu
202003.02.2020
9
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Wyborczej
202031.01.2020
8
ZARZADZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania kierowników katedr na Wydziale Psychologii
202031.01.2020
7
ZARZADZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na Wydziale Psychologii
202027.01.2020
6
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wstępnej kwalifikacji studentów ubiegających się o stypendium Erasmus w roku akademickim 2020/2021
202024.01.2020
5
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2019/2020 przez osoby niebędące pracownikami Wydziału Psychologii
202014.01.2020
4
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia  mgr Dominiki Adamczyk na pełen etat na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych
202014.01.2020
3
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania od uchwały 161 z dn. 24.09.2019 r. w sprawie odmowy nadania dr Annie Macko stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie spychologia
202014.01.2020
2
ZARZADZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich na Wydziale Psychologii
202013.01.2020
1 - 30Dalej