Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(26)
26
ZARZĄDZENIE NR 10 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich w dniu 1 czerwca 2023 r.
202329.05.2023
25
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenia zatrudnień oraz zatrudnienia na stanowisku nauczycieli akademickich na Wydziale Psychologii
202329.05.2023
24
ZARZĄDZENIE NR 9 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie trybu, zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na VIII edycję studiów podyplomowych o tytule „Psychologia pozytywna w praktyce: trener umiejętności psychospołecznych” w roku akademickim 2023/2024
202326.05.2023
23
ZARZĄDZENIE NR 8 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie trybu, zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na XXVI edycję studiów podyplomowych o tytule „Psychologia Zarządzania Personelem” w roku akademickim 2023/2024
202316.05.2023
22
ZARZĄDZENIE NR 7 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie trybu, zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na VIII edycję studiów podyplomowych o tytule „Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny” w roku akademickim 2023/2024
202316.05.2023
21
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Dziekana Wydziału Psychologii z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie procedury wewnętrznej regulującej zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 50 000 złotych
202309.05.2023
20
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia na temat autonomii społeczności akademickiej
202328.04.2023
19
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) pod tytułem „Doświadczenie interakcji w improwizowanym tańcu – intersubiektywne narracje i analiza ruchu”
202327.04.2023
18
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych
202327.04.2023
17
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 18 kwietnia 2023 r.w sprawie powołania pełnomocnika ds. Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
202318.04.2023
16
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) pod tytułem „Doświadczenie interakcji w improwizowanym tańcu – intersubiektywne narracje i analiza ruchu” oraz powołana komisji konkursowej
202328.03.2023
15
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego na Wydziale Psychologii
202328.03.2023
14
ZARZĄDZENIE NR 6 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Psychologii
202323.03.2023
13
ZARZĄDZENIE NR 5 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania dr Ewy Dryll na stanowisko kierownika studiów dla kierunku studiów: Psychology (Warsaw International Studies in Psychology)
202314.03.2023
12
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie odwołania mgr Zofii Borskiej-Mądrzyckiej ze stanowiska opiekuna studentów kierunku studiów: Psychology (Warsaw International Studies in Psychology)
202314.03.2023
11
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Dziekana Wydziału Psychologii z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania wewnętrznego zespołu użytkowników dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”
202324.02.2023
10
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. pracowników emerytowanych
202321.02.2023
9
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. wstępnej kwalifikacji studentów ubiegających się o stypendium Erasmus na rok akademicki 2023/2024
202301.02.2023
8
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursów na stanowisko adiunkta w wymiarze ½ etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Psychologii
202331.01.2023
7
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat awansu wewnętrznego
202331.01.2023
6
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na pracownika w projekcie SAPIENS
202331.01.2023
5
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII  z dnia  31 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023
202331.01.2023
4
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie odwołania mgr Zofii Borskiej-Mądrzyckiej ze stanowiska p.o. kierownika studiów dla kierunku studiów: Psychology (Warsaw International Studies in Psychology) i powołania mgr Zofii Borskiej-Mądrzyckiej na stanowisko opiekuna studentów kierunku studiów: Psychology (Warsaw International Studies in Psychology
202330.01.2023
3
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej na kierunkach studiów Psychologia, Psychology, Cognitive Science oraz Stosowana Psychologia Zwierząt
202323.01.2023
2
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w projekcie Sapiens oraz powołana komisji konkursowej
202316.01.2023
1
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania zespołu badawczego Social and Clinical Psychology Lab
202309.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(80)
79
ZARZĄDZENIE NR 23 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rozwiązania zespołu badawczego „Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania”
202220.12.2022
78
ZARZĄDZENIE NR 20 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 20 grudnia 2022 r.
202219.12.2022
77
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia dr Karoliny Muszyńskiej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Psychologii
202216.12.2022
76
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia dr Katarzyny Stasiuk na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Psychologii
202216.12.2022
1 - 30Dalej