Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2018 ‎(18)
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 336  Rady Wydziału Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 21 listopada 2017 r.
20182018-01-14
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji p.o. Kierownika Zakładu Psychologii  Uczenia się i Pamięci
20182018-01-16
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania p.o. Kierownika Zakładu Psychologii  Uczenia się i Pamięci
20182018-01-16
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Etyki i Badań Naukowych
20182018-01-16
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-16
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności  w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-16
7
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora
20182018-01-16
8
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu  o nadanie tytułu naukowego profesora
20182018-01-16
9
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania Komisji ds. Oceny Dorobku  dr hab. Joanny Rączaszek-Leonardi, prof. UW  i dr. hab. Adama Tarnowskiego, prof. UW
20182018-01-16
10
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania Komisji ds. Oceny Dorobku  dr hab. Anny Szuster-Kowalewicz, prof. UW
20182018-01-16
11
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2017/2018 przez osoby niebędące pracownikami Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
20182018-01-16
12
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Joachima Kowalskiego  i wyznaczenie promotora
20182018-01-16
13
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  z filozofii mgr Urszuli Bieleckiej
20182018-01-16
14
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego mgr Urszuli Bieleckiej
20182018-01-16
15
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie rekomendacji wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego dla nauczyciela akademickiego
20182018-01-16
16
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie rekomendacji wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich
20182018-01-16
17
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Nagrodzie Dziekana za pracę magisterską  imienia prof. Józefa Kozieleckiego
20182018-01-16
18
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny dorobku
20182018-01-18
zwiń Rok : 2017 ‎(263)
1
UCHWAŁA NR 97 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przedwstępnej ds. Postępowania Habilitacyjnego dra Macieja Stolarskiego
20172017-01-17
2
UCHWAŁA NR 98 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wniosku dra Macieja Stolarskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych, w tym w dyscyplinie psychologia
20172017-01-17
3
UCHWAŁA NR 99 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na rok akademicki 2017/2018
20172017-01-17
4
UCHWAŁA NR 100 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ewy Młożniak pt. „Przeglądając się w cudzych oczach -  specyfika postrzegania i doświadczania ciała przez osoby z różnym nasileniem i typem narcyzmu”
20172017-01-17
5
UCHWAŁA NR 101 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Doroty Nowocin pt. „Zmiany cech temperamentu związane z ustępowaniem objawów pourazowego zaburzenia stresowego po zastosowaniu psychoterapii, farmakoterapii albo leczenia skojarzonego”
20172017-01-17
6
UCHWAŁA NR 102 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r.w sprawie wyznaczenia recenzentówrozprawy doktorskiej mgr Anny Stefaniak pt. „The influence of contact with a multicultural past on intergroup attitudes and civic engagement”
20172017-01-17
7
UCHWAŁA NR 103 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Mileny Florczak-Perchel i wyznaczenia promotora
20172017-01-17
8
UCHWAŁA NR 104 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Tomasza Dudy
20172017-01-17
9
UCHWAŁA NR 105 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej mgr Pauliny Górskiej
20172017-01-17
10
UCHWAŁA NR 106 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktoranckiego z psychologii mgr Ewy Młożniak
20172017-01-17
11
UCHWAŁA NR 107 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktoranckiego z psychologii mgr Doroty Nowocin
20172017-01-17
12
UCHWAŁA NR 108 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktoranckiego z psychologii mgr Anny Stefaniak
20172017-01-17
1 - 30Dalej