Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(190)
190
UCHWAŁA NR 11 KOMISJI DOKTORSKIEJ  POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA  OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Niny Andersz pt. „Źródła uzyskiwania równowagi między pracą a życiem prywatnym i konsekwencje jej braku”
201910.10.2019
189
UCHWAŁA NR 10 KOMISJI DOKTORSKIEJ  POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA  OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Piotrowskiej pt. „Zjawisko myślenia kontrfaktycznego.  Różnice indywidualne”
201909.10.2019
188
UCHWAŁA NR 9 KOMISJI DOKTORSKIEJ  POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA  OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Joachima Kowalskiego pt. „Syndrom poznawczo-uwagowy Korelaty neuronalne i związki z objawami psychopatologicznymi”
201908.10.2019
187
UCHWAŁA NR 171 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej  w kadencji 2020-2004
201927.09.2019
186
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. naukowych, pełniącego obowiązki  prodziekana ds. naukowych
201924.09.2019
185
UCHWAŁA NR 170 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyznania nagród JM Rektora dla nauczycieli akademickich  w 2019 roku
201924.09.2019
184
UCHWAŁA NR 169 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  z psychologii mgr Kamili Zapałowicz
201924.09.2019
183
UCHWAŁA NR 168 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej  mgr Kamili Zapałowicz pt. „Rola wieku oraz czynników psychospołecznych w kształtowaniu się chronotypu dzieci i młodzieży”
201924.09.2019
182
UCHWAŁA NR 167 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Niny Andersz  pt. „Źródła uzyskiwania równowagi między pracą a życiem prywatnym i konsekwencje jej braku” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201924.09.2019
181
UCHWAŁA NR 166 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Oliwii Maciantowicz  pt. „Regulacja gniewu w narcyzmie wielkościowym i wrażliwym: rola neurotyczności” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201924.09.2019
180
UCHWAŁA NR 165 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Wnuk  pt. „Teraźniejszość przeszłości. Rola pamięci miejsca w kształtowaniu obecnych postaw międzygrupowych”  i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201924.09.2019
179
UCHWAŁA NR 164 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Joachima Kowalskiego  pt. „Syndrom poznawczo-uwagowy. Korelaty neuronalne i związki z objawami psychopatologicznymi” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201924.09.2019
178
UCHWAŁA NR 163 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Piotrowskiej  pt. „Zjawisko myślenia kontrfaktycznego. Różnice indywidualne”  i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201924.09.2019
177
UCHWAŁA NR 162 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wniosku dr Joanny Rajchert o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia
201924.09.2019
176
UCHWAŁA NR 161 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie odmowy nadania dr Annie Macko stopnia doktora habilitowanego
201924.09.2019
175
UCHWAŁA NR 160 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wniosku o nadanie dr  Annie Zajenkowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
201924.09.2019
174
UCHWAŁA NR 159 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wniosku o nadanie dr  Małgorzacie Gambin stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
201924.09.2019
173
UCHWAŁA NR 158 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów magisterskich  z wyróżnieniem
201924.09.2019
172
UCHWAŁA NR 157 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów magisterskich z wyróżnieniem
201924.09.2019
171
UCHWAŁA NR 156 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2019/2020 przez osoby niebędące pracownikami Wydziału Psychologii
201924.09.2019
170
UCHWAŁA NR 155 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania prof. dr hab. Joanny Rączaszek-Leonardi na p.o. Prodziekana ds. naukowych
201924.09.2019
169
UCHWAŁA NR 154 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. finansowania dydaktyki
201924.09.2019
168
UCHWAŁA NR 153 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia  dr hab. Grażyny Wąsowicz-Kiryło na ½ etatu na stanowisku adiunkta
201924.09.2019
167
UCHWAŁA NR 152 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia  dr Agnieszki Wojnarowskiej na ½ etatu na stanowisku starszego wykładowcy
201924.09.2019
166
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych
201905.09.2019
165
UCHWAŁA NR 151 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia mgr Tanayi Batabyal na pełen etat na stanowisku asystenta naukowego
201905.09.2019
164
UCHWAŁA NR 150 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. Badań i Finansowania
201906.07.2019
163
UCHWAŁA NR 149 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany recenzenta rozprawy doktorskiej  mgr Marty Witkowskiej pt. „Wpływ narracji o moralnych przykładach  na pojednanie”
201903.07.2019
162
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta naukowego oraz nadania regulaminu określającego szczegółowe zasady jej działania
201927.06.2019
161
UCHWAŁA NR 148 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  z języka angielskiego mgr Justyny Wiśniowskiej
201925.06.2019
1 - 30Dalej