Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(61)
61
UCHWAŁA NR 41 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów kognitywistyka i kognitywistyka (Cognitive Science) na kadencję 2021-2024
202029.12.2020
60
ZARZADZENIE NR 20 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rozwoju Dydaktyki
202023.12.2020
59
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania kierowników katedr na Wydziale Psychologii
202018.12.2020
58
ZARZADZENIE NR 19 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu badawczego AutismLabUW - Centrum Badań nad Spektrum Autyzmu
202008.12.2020
57
ZARZADZENIE NR 18 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu badawczego Multilingual Language Development and Assessment Lab MultiLADA (Laboratorium Badań Nad Rozwojem Wielojęzycznym i Jego Pomiarem)
202008.12.2020
56
ZARZADZENIE NR 17 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Dziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie Zespołu ds. Opracowania Kryteriów Niezbędnych do Awansu na Stanowisko Profesora Uczelni
202008.12.2020
55
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian ze względu na sytuację pandemii, w zasadach organizacji studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii
202024.11.2020
54
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 listopada 2020 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat utworzenia zespołów badawczych na Wydziale Psychologii
202024.11.2020
53
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania Komisji Oceniającej na Wydziale Psychologi
202024.11.2020
52
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 140 Rady Wydziału Psychologii z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Badań i Finansowania w kadencji 2016-2020
202024.11.2020
51
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia komisji stałych na kadencję 2021-2024
202024.11.2020
50
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat awansu wewnętrznego dr Agnieszki Wojnarowskiej na stanowisko adiunkta w grupie dydaktycznej
202024.11.2020
49
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej
202009.11.2020
48
UCHWAŁA NR 32 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie poparcia nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt
202030.10.2020
47
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Wydziału i Społeczności Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 i jego konsekwencji społecznych
202029.10.2020
46
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyjęcia wniosku Komisji ds. Nagród i Odznaczeń o przyznanie nagród JM Rektora dla nauczycieli akademickich w 2020 roku
202026.10.2020
45
ZARZADZENIE NR 16 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 października 2020 r. w sprawie Zespołu ds. Opracowania Kryteriów Niezbędnych do Awansu na Stanowisko Profesora Uczelni
202022.10.2020
44
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do komisji senackich
202014.10.2020
43
ZARZADZENIE NR 15 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania kierowników katedr na Wydziale Psychologii
202014.10.2020
42
ZARZĄDZENIE NR 14 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie procedury wewnętrznej regulującej zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 10 000 euro
202014.10.2020
41
ZARZĄDZENIE NR 13 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Premiowania
202030.09.2020
40
ZARZĄDZENIE NR 12 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Edukacji Psychologicznej dla Specjalizacji Nauczycielskich na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2020-2024
202030.09.2020
39
ZARZĄDZENIE NR 11 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe, realizowane na studiach stacjonarnych lub w szkole doktorskiej i na studiach niestacjonarnych
202030.09.2020
38
ZARZĄDZENIE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad rozliczania i finansowania zajęć dydaktycznych na Wydziale Psychologii
202030.09.2020
37
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania dr hab. Anny Cierpki na Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Psychologii
202029.09.2020
36
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2020 r.w sprawie poparcia uchwały nr 60 Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia z dnia 14 września 2020 r. dotyczącej cenzury tekstów naukowych (w związku z działaniem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie artykułu Ewy Kusz, pt. „Profilaktyka wykorzystywania seksualnego w Kościele katolickim”, opublikowanego w kwartalniku „Dziecko Krzywdzone. Teoria – Badania – Praktyka”)
202029.09.2020
35
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnień na stanowisku nauczyciela akademickiego na Wydziale Psychologii
202029.09.2020
34
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przyjęcia wykazu zajęć wliczanych do pensum nauczycieli akademickich w postaci godzin nieregularnych
202029.09.2020
33
ZARZĄDZENIE NR 9 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunku Psychologia w języku angielskim w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
202023.09.2020
32
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów wstępnych na kierunku Psychologia w języku angielskim w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
202017.08.2020
1 - 30Dalej