Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 90 ‎(1)
101
UCHWAŁA NR 90 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Mieszkowskiej pt. „Internal State Lexicon of bilingual and monolingual pre- and early school children”
902018-05-22
zwiń Rok : 2018 ‎(118)
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 336  Rady Wydziału Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 21 listopada 2017 r.
20182018-01-14
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji p.o. Kierownika Zakładu Psychologii  Uczenia się i Pamięci
20182018-01-16
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania p.o. Kierownika Zakładu Psychologii  Uczenia się i Pamięci
20182018-01-16
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Etyki i Badań Naukowych
20182018-01-16
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-16
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności  w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-16
7
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora
20182018-01-16
8
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu  o nadanie tytułu naukowego profesora
20182018-01-16
9
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania Komisji ds. Oceny Dorobku  dr hab. Joanny Rączaszek-Leonardi, prof. UW  i dr. hab. Adama Tarnowskiego, prof. UW
20182018-01-16
10
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania Komisji ds. Oceny Dorobku  dr hab. Anny Szuster-Kowalewicz, prof. UW
20182018-01-16
11
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2017/2018 przez osoby niebędące pracownikami Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
20182018-01-16
12
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Joachima Kowalskiego  i wyznaczenie promotora
20182018-01-16
13
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  z filozofii mgr Urszuli Bieleckiej
20182018-01-16
14
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego mgr Urszuli Bieleckiej
20182018-01-16
15
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie rekomendacji wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego dla nauczyciela akademickiego
20182018-01-16
16
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie rekomendacji wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich
20182018-01-16
17
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Nagrodzie Dziekana za pracę magisterską  imienia prof. Józefa Kozieleckiego
20182018-01-16
18
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny dorobku
20182018-01-18
19
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. nostryfikacji dyplomu magisterskiego
20182018-02-11
20
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodego wybitnego naukowca
20182018-02-20
21
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia  dr Klaudii Modlińskiej ¼ etatu na stanowisku adiunkta
20182018-02-20
22
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenia zatrudnienia  dr hab. Anny Szuster-Kowalewicz, prof. UW
20182018-02-20
23
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenia zatrudnienia  dr hab. Joanny Rączaszek-Leonardi, prof. UW
20182018-02-20
24
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenia zatrudnienia  dr. hab. Adama Tarnowskiego, prof. UW
20182018-02-20
25
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2017/2018 przez osoby niebędące pracownikami Wydziału Psychologii UW
20182018-02-20
26
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia dr Julii Barlińskiej do współkierowania  pracą magisterską
20182018-02-20
27
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Marka Błażewicza pt. „Autorytaryzm, niepewność Ja, identyfikacja grupowa i postawy wobec grupy obcej” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
20182018-02-20
28
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Konopki  pt. „Trudności w ekspresji mowy a zdolności intelektualne i komunikacyjne – analiza wybranych aspektów funkcjonowania poznawczego dzieci  z rozszczepami podniebienia” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
20182018-02-20
29
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Daniela Pankowskiego  i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
20182018-02-20
1 - 30Dalej