Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(15)
15
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 kierownika jednostki dydaktycznej na Wydziale Psychologii z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia Rady Interesariuszy przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego dla kierunku studiów psychologia
202416.04.2024
14
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2024/2025 na Wydziale Psychologii
202426.03.2024
13
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie powołania zespołu badawczego „Parenting across Cultures Lab (PaC Lab)”
202426.03.2024
12
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat utworzenia zespołu badawczego „Parenting across Cultures (PaC Lab)” na Wydziale Psychologii
202426.03.2024
11
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Dziekana Wydziału Psychologii z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. wstępnej kwalifikacji studentów ubiegających się o stypendium Erasmus na rok akademicki 2024/2025
202428.02.2024
10
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania zespołu badawczego „Laboratorium badań nad wczesnym rozwojem człowieka Babylab UW (Early Human Development Research Lab Babylab UW)”
202420.02.2024
9
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. wstępnej kwalifikacji studentów ubiegających się o stypendium Erasmus na rok akademicki 2024/2025
202413.02.2024
8
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wykazu zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024
202406.02.2024
7
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 8 Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
202406.02.2024
6
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat utworzenia zespołu badawczego „Laboratorium badań nad wczesnym rozwojem człowieka Babylab UW” na Wydziale Psychologii
202406.02.2024
5
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnień na stanowisku nauczycieli akademickich na Wydziale Psychologii
202406.02.2024
4
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłużenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego na Wydziale Psychologii
202406.02.2024
3
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej na kierunkach studiów Psychologia, Psychology oraz Stosowana Psychologia Zwierząt
202422.01.2024
2
UCHWAŁA NR 7 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UW z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia podziału mandatów w Kolegium Elektorów Wydziału Psychologii UW
202416.01.2024
1
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania lokalnego pełnomocnika ds. danych osobowych (LODO)
202411.01.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(67)
66
ZARZĄDZENIE NR 15 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opisów wpływu
202321.12.2023
65
ZARZĄDZENIE NR 14 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Festiwalu Nauki
202321.12.2023
64
ZARZĄDZENIE NR 13 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15 Dziekana Wydziału Psychologii z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania kierowników katedr na Wydziale Psychologii
202312.12.2023
63
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia rekomendacji przyznania statusu profesora zwyczajnego pracownikom Wydziału Psychologii
202328.11.2023
62
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Komisji ds. Wydawnictw na kadencję 2021-2024 oraz uchwalenia jej Regulaminu
202328.11.2023
61
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 40 Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania kierowników katedr na Wydziale Psychologii
202328.11.2023
60
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przyjęcia zmiany w Regulaminie Wydziału Psychologii dotyczącej zmiany nazwy katedry
202328.11.2023
59
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Psychologii
202328.11.2023
58
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028
202328.11.2023
57
ZARZĄDZENIE NR 25 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia Rady Interesariuszy przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego dla kierunku studiów psychologia
202314.11.2023
56
ZARZĄDZENIE NR 24 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 kierownika jednostki dydaktycznej na Wydziale Psychologii z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej
202318.10.2023
55
ZARZĄDZENIE NR 23 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia dni dziekańskich w odniesieniu do 2 i 3 listopada 2023 r.
202317.10.2023
54
ZARZĄDZENIE NR 12 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania lokalnego pełnomocnika ds. danych osobowych (LODO)
202328.09.2023
53
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przyjęcia zmian w Regulaminie Wydziału Psychologii dotyczących wykreślenia funkcji Dyrektora Administracyjnego
202326.09.2023
52
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przyjęcia zmian w Regulaminie Wydziału Psychologii dotyczących aktualizacji katalogu katedr
202326.09.2023
1 - 30Dalej