Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2017 ‎(240)
1
UCHWAŁA NR 97 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przedwstępnej ds. Postępowania Habilitacyjnego dra Macieja Stolarskiego
20172017-01-17
2
UCHWAŁA NR 98 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wniosku dra Macieja Stolarskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych, w tym w dyscyplinie psychologia
20172017-01-17
3
UCHWAŁA NR 99 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na rok akademicki 2017/2018
20172017-01-17
4
UCHWAŁA NR 100 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ewy Młożniak pt. „Przeglądając się w cudzych oczach -  specyfika postrzegania i doświadczania ciała przez osoby z różnym nasileniem i typem narcyzmu”
20172017-01-17
5
UCHWAŁA NR 101 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Doroty Nowocin pt. „Zmiany cech temperamentu związane z ustępowaniem objawów pourazowego zaburzenia stresowego po zastosowaniu psychoterapii, farmakoterapii albo leczenia skojarzonego”
20172017-01-17
6
UCHWAŁA NR 102 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r.w sprawie wyznaczenia recenzentówrozprawy doktorskiej mgr Anny Stefaniak pt. „The influence of contact with a multicultural past on intergroup attitudes and civic engagement”
20172017-01-17
7
UCHWAŁA NR 103 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Mileny Florczak-Perchel i wyznaczenia promotora
20172017-01-17
8
UCHWAŁA NR 104 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Tomasza Dudy
20172017-01-17
9
UCHWAŁA NR 105 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej mgr Pauliny Górskiej
20172017-01-17
10
UCHWAŁA NR 106 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktoranckiego z psychologii mgr Ewy Młożniak
20172017-01-17
11
UCHWAŁA NR 107 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktoranckiego z psychologii mgr Doroty Nowocin
20172017-01-17
12
UCHWAŁA NR 108 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktoranckiego z psychologii mgr Anny Stefaniak
20172017-01-17
13
UCHWAŁA NR 109 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktoranckiego z filozofii mgr Anny Stefaniak
20172017-01-17
14
UCHWAŁA NR 110 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktoranckiego z języka angielskiego mgr Anny Stefaniak
20172017-01-17
15
UCHWAŁA NR 111 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGIIz dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania nowego  przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktoranckiego z psychologii mgr Marty Borkowskiej-Bierć
20172017-01-17
16
UCHWAŁA NR 112 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania Kierownika studiów pierwszego stopnia na kierunku Kognitywistyka
20172017-01-17
17
UCHWAŁA NR 113 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania Kierownika studiów drugiego stopnia na kierunku Kognitywistyka
20172017-01-17
18
UCHWAŁA NR 115 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć w roku akademickim 2016/2017 przez osoby niebędące pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Psychologii
20172017-01-17
19
UCHWAŁA NR 115 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nostryfikacji dyplomu Edwarda Kowalskiego
20172017-01-17
20
UCHWAŁA NR 116 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie korekty programu na Studiach Podyplomowych „Coaching w organizacji”
20172017-01-17
21
UCHWAŁA NR 117 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wznowienia działania specjalizacji „Psychometria stosowana”
20172017-01-17
22
UCHWAŁA NR 118 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII  z dnia 21 lutego 2017 r.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku adiunkta dra hab. Wojciecha Dragana
20172017-02-21
23
UCHWAŁA NR 119 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020
20172017-02-21
23
UCHWAŁA NR 122 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Moniki Filarowskiej pt. „W pułapce oczekiwań. Syndrom impostora a narcyzm i sposoby doświadczania relacji z osobami znaczącymi” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
20172017-02-21
24
UCHWAŁA NR 120 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania kierowników katedr i zakładów  w kadencji 2016-2020
20172017-02-21
25
UCHWAŁA NR 121 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII  z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018
20172017-02-21
26
UCHWAŁA NR 122 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Moniki Filarowskiej pt. „W pułapce oczekiwań. Syndrom impostora a narcyzm i sposoby doświadczania relacji z osobami znaczącymi” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
20172017-02-21
27
UCHWAŁA NR 123 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktoranckiego z filozofii mgra Macieja Śnieżyńskiego
20172017-02-21
28
UCHWAŁA NR 124 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktoranckiego z języka angielskiego mgra Macieja Śnieżyńskiego
20172017-02-21
29
UCHWAŁA NR 125 RADY WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktoranckiego z języka angielskiego mgr Alicji Gniewek
20172017-02-21
1 - 30Dalej