Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2017 ‎(197)
1
ZARZĄDZENIE NR 1 Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2 i C1 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 1 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2017 r.
20172017-01-17
2
UCHWAŁA nr 1/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. Dariuszowi Kuleszy, prof. UwB tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
20172017-01-17
3
UCHWAŁA Nr 2/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. o nadaniu dr Beacie Spieralskiej-Kasprzyk stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
20172017-01-17
4
UCHWAŁA Nr 3/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
dr Olgi Jauer-Niworowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
20172017-01-17
5
UCHWAŁA Nr 4/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej
w postępowaniu habilitacyjnym dr Olgi Jauer-Niworowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
20172017-01-17
6
UCHWAŁA Nr 5/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
dr Leny Magnone w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
20172017-01-17
7
UCHWAŁA Nr 6/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej
w postępowaniu habilitacyjnym dr Leny Magnone w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
20172017-01-17
8
UCHWAŁA nr 7/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 roku o nadaniu mgr. Pawłowi Dobrosielskiemu
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
20172017-01-17
9
UCHWAŁA nr 8/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 roku o nadaniu mgr Annie Szymańskiej-Budzińskiej
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
20172017-01-17
10
UCHWAŁA Nr 9 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na studia I i II stopnia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2017/2018
20172017-01-17
11
UCHWAŁA Nr 10 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów-cudzoziemców studiujących na
zasadach odpłatności
20172017-01-17
12
ZARZĄDZENIE NR 2
Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie odwołania oraz powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
20172017-01-27
13
UCHWAŁA Nr 11/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Roberta Kulmińskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo

20172017-02-21
14
UCHWAŁA Nr 12/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Roberta Kulmińskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo

20172017-02-21
15
UCHWAŁA nr 13/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 r. o nadaniu mgr  Karolinie Ćwiek-Rogalskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo

20172017-02-21
16
UCHWAŁA nr 14/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 roku o nadaniu mgr  Aleksandrze Geller stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo

20172017-02-21
17
UCHWAŁA nr 15/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 roku o nadaniu mgr.  Michałowi Grabowskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
20172017-02-21
18
UCHWAŁA nr 16/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 roku o nadaniu mgr  Monice Kowalczyk stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
20172017-02-21
19
UCHWAŁA nr 17/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 roku o nadaniu mgr  Weronice Plińskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo
20172017-02-21
20
UCHWAŁA nr 18/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 rokuo nadaniu mgr.  Mateuszowi Seroce stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo
20172017-02-21
21
UCHWAŁA nr 19/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 roku o nadaniu mgr  Agnieszce Sosnowskiejstopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo
20172017-02-21
22
UCHWAŁA nr 20/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 roku o nadaniu mgr  Karolinie Wierel stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo
20172017-02-21
23
UCHWAŁA Nr 21 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania „Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego” w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
20172017-02-21
24
UCHWAŁA Nr 22 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 r. rekrutacji na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019
20172017-02-21
25
UCHWAŁA Nr 23 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018
20172017-02-21
26
UCHWAŁA Nr 24 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018.
20172017-02-21
27
UCHWAŁA nr 25/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Grzegorzowi Godlewskiemu, prof. UW  tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
20172017-03-14
28
UCHWAŁA Nr 26 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie korekty studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska
20172017-03-14
29
UCHWAŁA Nr 27 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie korekty studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku filologia bałtycka
20172017-03-14
30
UCHWAŁA Nr 28 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie korekty studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
20172017-03-14
1 - 30Dalej