Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2017 ‎(12)
1
ZARZĄDZENIE NR 1 Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2 i C1 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 1 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2017 r.
20172017-01-17
2
UCHWAŁA nr 1/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. Dariuszowi Kuleszy, prof. UwB tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
20172017-01-17
3
UCHWAŁA Nr 2/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. o nadaniu dr Beacie Spieralskiej-Kasprzyk stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
20172017-01-17
4
UCHWAŁA Nr 3/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
dr Olgi Jauer-Niworowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
20172017-01-17
5
UCHWAŁA Nr 4/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej
w postępowaniu habilitacyjnym dr Olgi Jauer-Niworowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
20172017-01-17
6
UCHWAŁA Nr 5/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
dr Leny Magnone w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
20172017-01-17
7
UCHWAŁA Nr 6/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej
w postępowaniu habilitacyjnym dr Leny Magnone w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
20172017-01-17
8
UCHWAŁA nr 7/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 roku o nadaniu mgr. Pawłowi Dobrosielskiemu
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
20172017-01-17
9
UCHWAŁA nr 8/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 roku o nadaniu mgr Annie Szymańskiej-Budzińskiej
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
20172017-01-17
10
UCHWAŁA Nr 9 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na studia I i II stopnia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2017/2018
20172017-01-17
11
UCHWAŁA Nr 10 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów-cudzoziemców studiujących na
zasadach odpłatności
20172017-01-17
12
ZARZĄDZENIE NR 2
Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie odwołania oraz powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
20172017-01-27