Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(17)
1
ZARZĄDZENIE NR 1 Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na egzaminy certyfikacyjne na poziomach B1, B2, C1 i C2 znajomości języka polskiego jako obcego w roku 2019.
202017.01.2020
2
UCHWAŁA NR 1 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Polonistyki do Komisji Rektorskiej do spraw Tytułów Honorowych o wydanie opinii w sprawie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Józefowi Henowi
202018.02.2020
3
UCHWAŁA NR 2 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Pani Oldze Tokarczuk
202018.02.2020
4
UCHWAŁA NR 3 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Przemysława Gębala na stanowisku profesora uczelni
202018.02.2020
5
UCHWAŁA NR 4/2020 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia opinii dla Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Cyprianowi Mielczarskiemu tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
202018.02.2020
6
Zarządzenie Nr 2 Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202011.03.2020
7
ZARZĄDZENIE NR 3 Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202012.03.2020
8
ZARZĄDZENIE NR 4 Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wykazu uwzględnianych w pensum obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi
202027.04.2020
9
Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 11.05.2020
202011.05.2020
10
ZARZĄDZENIE  NR 6 Dziekana Wydziału Polonistyki UW
z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w gmachu Polonistyki w trakcie trwania prac remontowych.
202015.06.2020
11
UCHWAŁA NR 5/2020 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia opinii dla Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Przemysławowi E. Gębalowi tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
202023.06.2020
12
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie opinii Rady Wydziału dotyczącej powierzenia dr. Łukaszowi Książykowi funkcji prodziekana ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich oraz kierownika jednostki dydaktycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024
202014.07.2020
13
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie opinii Rady Wydziału dotyczącej powierzenia prof. dr. hab. Wojciechowi Dudzikowi  funkcji prodziekana ds. rozwoju kadry naukowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024
202014.07.2020
14
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Krzysztofa Kopczyńskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Instytucie Polonistyki Stosowanej  na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202014.07.2020
15
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie opinii Rady Wydziału dotyczącej powierzenia dr hab. Katarzynie Dróżdż-Łuszczyk  funkcji prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024
202014.07.2020
16
UCHWAŁA NR10 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wyboru członków Rady Dydaktycznej dla kierunku Studia Miejskie z grupy nauczycieli akademickich z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024
202013.10.2020
17
RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem
202013.10.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(196)
1
UCHWAŁA NR 1/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego  dr. Karola Samsela w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
201915.01.2019
2
UCHWAŁA NR 2/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Karola Samsela w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
201915.01.2019
3
UCHWAŁA Nr 3/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   15 stycznia 2019 roku w sprawie nadania mgr.  JANOWI BOROWICZOWI stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201915.01.2019
4
UCHWAŁA Nr  4/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   15 stycznia 2019  roku w sprawie nadania mgr  MAŁGORZACIE GLINICKIEJ stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
201915.01.2019
5
UCHWAŁA Nr 5/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   15 stycznia 2019 roku w sprawie nadania mgr  JUSTYNIE SCHOLLENBERGER stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201915.01.2019
6
UCHWAŁA Nr 6/2019  RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   15 stycznia 2019 roku w sprawie nadania mgr  CLARZE ZGOŁA stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201915.01.2019
7
UCHWAŁA Nr 7 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku adiunkta
201915.01.2019
8
UCHWAŁA Nr 8 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku asystenta
201915.01.2019
9
UCHWAŁA Nr 9 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku asystenta
201915.01.2019
10
UCHWAŁA Nr 10 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta
201915.01.2019
11
UCHWAŁA Nr 11 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta
201915.01.2019
12
UCHWAŁA Nr 12 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego
201915.01.2019
13
UCHWAŁA NR 13/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. Przemysławowi Gębalowi, prof. ucz., tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
201919.02.2019
1 - 30Dalej