Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2018 ‎(217)
1
UCHWAŁA  NR 1/2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie nadania dr. Przemysławowi Pietrzakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
201816.01.2018
2
UCHWAŁA Nr 2 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej
201816.01.2018
3
UCHWAŁA Nr 3 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej
201816.01.2018
4
UCHWAŁA Nr 4 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej
201816.01.2018
5
UCHWAŁA Nr 5 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie kandydatur do Nagrody Prezesa Rady Ministrów
201816.01.2018
6
UCHWAŁA Nr 6 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie kandydatur do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
201816.01.2018
7
UCHWAŁA Nr 7 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji studiów podyplomowych Polszczyzna a przekład w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW
201816.01.2018
8
UCHWAŁA Nr 8 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW
201816.01.2018
9
UCHWAŁA Nr 9 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019.
201816.01.2018
10
UCHWAŁA Nr 10 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów - cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na studiach III stopnia w roku akademickim 2018/2019.
201816.01.2018
11
UCHWAŁA Nr 11 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem
201816.01.2018
12

UCHWAŁA  NR  12/2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nadania dr. Tomaszowi Korpyszowi  stopnia naukowego doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
201820.02.2018
13
UCHWAŁA  NR  13/2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nadania dr Izabeli Winiarskiej-Górskiej  stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
201820.02.2018
14

UCHWAŁA  NR  14/2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uznania osiągnięcia naukowego dr Izabeli Winiarskiej-Górskiej, będącego podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, za wysoko ocenione
201820.02.2018
15
UCHWAŁA NR  15/2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego  dr. Piotra Morawskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201820.02.2018
16
UCHWAŁA NR  16/2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Piotra Morawskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201820.02.2018
17
UCHWAŁA NR  17/2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego  dr. Tomasza Platy w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201820.02.2018
18
UCHWAŁA NR  18/2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Platy w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201820.02.2018
19
UCHWAŁA Nr 19 /2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   20 lutego 2018 roku w sprawie nadania mgr.  VALERIYOWI BUTEVICHOWI stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
201820.02.2018
20
UCHWAŁA Nr 20/2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   20 lutego 2018 roku w sprawie nadania mgr  WERONICE LIPSZYC
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
201820.02.2018
21
UCHWAŁA Nr 21 /2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   20 lutego 2018 roku w sprawie nadania mgr  URSZULI SWOBODZIE-RYDZ stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
201820.02.2018
22
UCHWAŁA Nr 22/2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   20 lutego 2018 roku w sprawie nadania mgr  ALICJI URBANIK-KOPEĆ stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201820.02.2018
23
UCHWAŁA Nr 23/2018 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie nieprzyjęcia i niedopuszczenia do publicznej obrony  rozprawy doktorskiej mgr  JOANNY WOŹNICKIEJ
201820.02.2018
24
UCHWAŁA Nr 24 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony.
201820.02.2018
25
UCHWAŁA Nr 25 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony.
201820.02.2018
26
UCHWAŁA Nr 26 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku adiunkta w wymiarze połowy etatu na czas nieokreślony
201820.02.2018
27
UCHWAŁA Nr 27 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony.
201820.02.2018
28
UCHWAŁA Nr 28 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki
201820.02.2018
29
UCHWAŁA Nr 29 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki.
201820.02.2018
30
UCHWAŁA Nr 30 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki
201820.02.2018
1 - 30Dalej