Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(188)
1
UCHWAŁA NR 1/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego  dr. Karola Samsela w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
201915.01.2019
2
UCHWAŁA NR 2/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Karola Samsela w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
201915.01.2019
3
UCHWAŁA Nr 3/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   15 stycznia 2019 roku w sprawie nadania mgr.  JANOWI BOROWICZOWI stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201915.01.2019
4
UCHWAŁA Nr  4/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   15 stycznia 2019  roku w sprawie nadania mgr  MAŁGORZACIE GLINICKIEJ stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
201915.01.2019
5
UCHWAŁA Nr 5/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   15 stycznia 2019 roku w sprawie nadania mgr  JUSTYNIE SCHOLLENBERGER stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201915.01.2019
6
UCHWAŁA Nr 6/2019  RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   15 stycznia 2019 roku w sprawie nadania mgr  CLARZE ZGOŁA stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201915.01.2019
7
UCHWAŁA Nr 7 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku adiunkta
201915.01.2019
8
UCHWAŁA Nr 8 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku asystenta
201915.01.2019
9
UCHWAŁA Nr 9 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku asystenta
201915.01.2019
10
UCHWAŁA Nr 10 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta
201915.01.2019
11
UCHWAŁA Nr 11 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta
201915.01.2019
12
UCHWAŁA Nr 12 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego
201915.01.2019
13
UCHWAŁA NR 13/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. Przemysławowi Gębalowi, prof. ucz., tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
201919.02.2019
14
UCHWAŁA NR 14/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Rady Wydziału ds. postępowania o nadanie dr. hab. Przemysławowi Gębalowi, prof. ucz., tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
201919.02.2019
15
UCHWAŁA  NR 15/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie nadania dr. Krzysztofowi Kaszewskiemu  stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
201919.02.2019
16
UCHWAŁA NR 16/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uznania osiągnięcia naukowego dr. Krzysztofa Kaszewskiego, będącego podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, za wysoko ocenione
201919.02.2019
17
UCHWAŁA NR 17/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego  dr. Marcina Kościelniaka w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201919.02.2019
18
UCHWAŁA NR 18/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Kościelniaka w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201919.02.2019
19
UCHWAŁA Nr  19/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   19 lutego 2019 roku w sprawie nadania mgr  KAMILI POTOCKIEJ-PIROSZ stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
201919.02.2019
20
UCHWAŁA Nr 20/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie nadania mgr.  ŁUKASZOWI BUKOWIECKIEMU stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201919.02.2019
21
UCHWAŁA Nr 21/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   19 lutego 2019 roku w sprawie nadania mgr  MARTYNIE SABALE stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
201919.02.2019
22
UCHWAŁA Nr 22/2019 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia   19 lutego 2019 roku w sprawie nadania mgr  MARZENIE SZUGIERO stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
201919.02.2019
23
UCHWAŁA Nr 23 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów od roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach prowadzonych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
201919.02.2019
24
UCHWAŁA Nr 24 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
201919.02.2019
25
UCHWAŁA Nr 25 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim filologia polskiego języka migowego
201919.02.2019
26
UCHWAŁA Nr 26 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie korekty zasad odbywania  praktyk na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
201919.02.2019
27
UCHWAŁA Nr 27 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej
201919.02.2019
28
UCHWAŁA Nr 28 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie  opłat za usługi edukacyjne dla studentów - cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na studiach doktoranckich w roku akademickim 2019/2020.
201919.02.2019
29
UCHWAŁA Nr 29 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej limitu zwolnień z opłat edukacyjnych w roku kalendarzowym 2019 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
201919.02.2019
30
UCHWAŁA Nr 30 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem
201919.02.2019
1 - 30Dalej