Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(169)
1
Zarządzenie nr 1 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiegoz dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć
202126.01.2021
2
Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych w semestrze letnim r. ak. 2020/2021
202129.01.2021
3
Zarządzenie nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
202102.02.2021
4
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia  dr hab. Małgorzaty Litwinowicz-Droździel
na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
5
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia  dr hab. Elżbiety Kaczmarskiej  na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
6
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia  dr Magdaleny Dunaj  na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
7
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia  mgr Anny Butkiewicz  na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
8
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia  mgr. Łukasza Krysy  na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych  na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
9
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy o pracę na tym samym stanowisku (adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na czas nieokreślony z dr. Marcinem Będkowskim
202102.02.2021
10
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji kwalifikacyjnej ds. zatrudnienia dr. Marcina Będkowskiego w trybie ponownego zawarcia umowy o pracę na tym samym stanowisku (adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na czas nieokreślony
202102.02.2021
11
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy o pracę na tym samym stanowisku (lektora, w grupie pracowników dydaktycznych) na czas nieokreślony z dr Danielą Pelčakovą
202102.02.2021
12
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji kwalifikacyjnej ds. zatrudnienia dr Danieli Pelčakovej w trybie ponownego zawarcia umowy o pracę na tym samym stanowisku (lektora, w grupie pracowników dydaktycznych) na czas nieokreślony
202102.02.2021
13
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia  dr Moniki Jabłońskiej  na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
14
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia  mgr. Mateusza Adamczyka  na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
15
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia  mgr Dagmary Banasiak  na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
16
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia  mgr Aleksandry Żurek-Huszcz  na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
17
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia  mgr. Jana Laskowskiego  na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
18
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
19
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
20
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Teatru i Widowisk na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
21
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Teatru i Widowisk na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
22
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filmu  i Kultury Wizualnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
23
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
24
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Antropologii Słowa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
25
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Antropologii Słowa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
26
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (w dyscyplinie literaturoznawstwo) w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
27
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (w dyscyplinie literaturoznawstwo) w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
28
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (w dyscyplinie językoznawstwo) w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
29
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (w dyscyplinie językoznawstwo) w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202102.02.2021
30
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DNIA 25 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE TERMINÓW WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
202125.02.2021
1 - 30Dalej