Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
  
Tagi
  
2017
1
ZARZĄDZENIE NR 1 Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin certyfikacyjny na poziomach B1, B2 i C1 znajomości języka polskiego jako obcego w dniach od 1 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2017 r.
17.01.2017zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu – ZDKomisje, zespoły i inne
2017
2
UCHWAŁA nr 1/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. Dariuszowi Kuleszy, prof. UwB tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
17.01.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
3
UCHWAŁA Nr 2/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. o nadaniu dr Beacie Spieralskiej-Kasprzyk stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
17.01.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
4
UCHWAŁA Nr 3/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
dr Olgi Jauer-Niworowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
17.01.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
5
UCHWAŁA Nr 4/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej
w postępowaniu habilitacyjnym dr Olgi Jauer-Niworowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
17.01.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
6
UCHWAŁA Nr 5/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
dr Leny Magnone w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
17.01.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
7
UCHWAŁA Nr 6/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej
w postępowaniu habilitacyjnym dr Leny Magnone w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
17.01.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
8
UCHWAŁA nr 7/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 roku o nadaniu mgr. Pawłowi Dobrosielskiemu
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
17.01.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
9
UCHWAŁA nr 8/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2017 roku o nadaniu mgr Annie Szymańskiej-Budzińskiej
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
17.01.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
10
UCHWAŁA Nr 9 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 stycznia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na studia I i II stopnia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2017/2018
17.01.2017Uchwały rady jednostkiStudia – Rekrutacja
2017
11
UCHWAŁA Nr 10 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów-cudzoziemców studiujących na
zasadach odpłatności
17.01.2017Uchwały rady jednostkiStudia – Opłaty
2017
12
ZARZĄDZENIE NR 2
Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie odwołania oraz powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
27.01.2017zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu – ZDKomisje, zespoły i inne
2017
13
UCHWAŁA Nr 11/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Roberta Kulmińskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo

21.02.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
14
UCHWAŁA Nr 12/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Roberta Kulmińskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo

21.02.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
15
UCHWAŁA nr 13/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 r. o nadaniu mgr  Karolinie Ćwiek-Rogalskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo

21.02.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
16
UCHWAŁA nr 14/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 roku o nadaniu mgr  Aleksandrze Geller stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo

21.02.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
17
UCHWAŁA nr 15/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 roku o nadaniu mgr.  Michałowi Grabowskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
21.02.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
18
UCHWAŁA nr 16/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 roku o nadaniu mgr  Monice Kowalczyk stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
21.02.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
19
UCHWAŁA nr 17/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 roku o nadaniu mgr  Weronice Plińskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo
21.02.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
20
UCHWAŁA nr 18/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 rokuo nadaniu mgr.  Mateuszowi Seroce stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo
21.02.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
21
UCHWAŁA nr 19/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 roku o nadaniu mgr  Agnieszce Sosnowskiejstopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo
21.02.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
22
UCHWAŁA nr 20/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 roku o nadaniu mgr  Karolinie Wierel stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo
21.02.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
23
UCHWAŁA Nr 21 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania „Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego” w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
21.02.2017Uchwały rady jednostkiOrganizacyjne – Powstanie i likwidacja jednostek
2017
24
UCHWAŁA Nr 22 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 r. rekrutacji na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019
21.02.2017Uchwały rady jednostkiStudia – Rekrutacja
2017
25
UCHWAŁA Nr 23 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018
21.02.2017Uchwały rady jednostkiStudia – Rekrutacja
2017
26
UCHWAŁA Nr 24 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 stycznia 2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018.
21.02.2017Uchwały rady jednostkiStudia – Opłaty
2017
27
UCHWAŁA nr 25/2017 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Grzegorzowi Godlewskiemu, prof. UW  tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
14.03.2017Uchwały rady jednostkiDziałalność naukowa i badawcza
2017
29
UCHWAŁA Nr 27 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie korekty studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku filologia bałtycka
14.03.2017Uchwały rady jednostkiStudia – zasady studiowania (plan strategiczny i program kształcenia)
2017
30
UCHWAŁA Nr 28 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie korekty studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
14.03.2017Uchwały rady jednostkiStudia – zasady studiowania (plan strategiczny i program kształcenia)
2017
31
UCHWAŁA Nr 29 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie korekty studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku slawistyka
14.03.2017Uchwały rady jednostkiStudia – zasady studiowania (plan strategiczny i program kształcenia)
1 - 30Dalej