Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(57)
57
Zarządzenie nr 3/09/2020 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć w trybie zdalnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
202030.09.2020
56
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 7 września 2020 r
202026.09.2020
55
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta  w Zakładzie Historii Administracji
202026.09.2020
54
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Eleonory Zielińskiej na stanowisku profesora
202026.09.2020
53
Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji kształcenia na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
202021.09.2020
52
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 29 czerwca 2020 r.
202007.09.2020
51
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Kierownika Katedry Europejskiej Tradycji Prawnej
202007.09.2020
50
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Kierownika Studiów Doktoranckich
202007.09.2020
49
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia
202007.09.2020
48
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia
202007.09.2020
47
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia
202007.09.2020
46
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmiany systemu tworzenia i powiększania parków narodowych
202007.09.2020
45
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wydarzeń w Republice Białorusi
202007.09.2020
44
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 22 czerwca 2020 r.
202029.06.2020
43
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dotycząca osób LGBT
202029.06.2020
42
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
202029.06.2020
41
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 1 czerwca 2020 r.
202022.06.2020
40
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2019
202022.06.2020
39
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko Kierownika Katedry Logiki i Argumentacji Prawniczej
202022.06.2020
38
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie prof. dr hab. Andrzeja Malinowskiego ze stanowiska Kierownika Katedry Logiki i Argumentacji Prawniczej
202022.06.2020
37
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta
202022.06.2020
36
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia
202022.06.2020
35
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 18 maja 2020 r.
202001.06.2020
34
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpisania konkursu na stanowisko profesora uczelni
202001.06.2020
33
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie powołania Centre for International and European Labour Law Studies
202001.06.2020
32
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia
202001.06.2020
31
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia
202001.06.2020
30
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia
202001.06.2020
29
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 27 kwietnia 2020 r.
202018.05.2020
28
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia
202018.05.2020
1 - 30Dalej