Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2017 ‎(78)
78
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem
201724.04.2017
77
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie upoważnienia dr. Jana Rudnickiego do przyjmowania egzaminu magisterskiego w roku akademickim 2016/2017
201724.04.2017
76
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie upoważnienia dr. Marcina Lachowicza do przeprowadzania egzaminów kursowych w roku akademickim 2016/2017
201724.04.2017
75
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego
201724.04.2017
74
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Ubezpieczeń
201724.04.2017
73
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej
201724.04.2017
72
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie wyrażenia opinii o kandydaturze prof. dr. hab. Marka Safjana na Kierownika Pracowni Prawa Medycznego i Biotechnologii
201724.04.2017
71
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie wyrażenia opinii o kandydaturze dr. hab. Roberta Jastrzębskiego na Kierownika Pracowni Prawa Polskiego XX wieku.
201724.04.2017
70
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr. Piotra Karwata
201724.04.2017
69
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr Ewy Stefańskiej
201724.04.2017
68
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr. Marcina Olechowskiego
201724.04.2017
67
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr Ewy Wojtaszek-Mik
201724.04.2017
66
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr Marty Madej-Kalety
201724.04.2017
65
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr Magdaleny Śliwy-Wajdy
201724.04.2017
64
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu dr. Witolda Borysiaka
201724.04.2017
63
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu prof. dr. hab. Moniki Dąbrowskiej
201724.04.2017
62
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie poparcia kandydatury prof. dr. hab. Wojciecha Kocota na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego
201724.04.2017
61
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie poparcia zgłoszenia monografii  autorstwa dr. hab. Aleksandra Gubrynowicza do Konkursu im. Profesora Manfreda Lachsa
201724.04.2017
60
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie wyznaczenia recenzentów i składów komisji w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Łajszczaka
201724.04.2017
59
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Dobruckiego
201724.04.2017
58
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie nadania stopnia doktora panu Filipowi Ludwinowi
201724.04.2017
57
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego panu Adamowi Szafrańskiemu
201724.04.2017
56
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego panu Wojciechowi Brzozowskiemu
201724.04.2017
55
Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie kolejności przydzielania seminariów
201727.03.2017
54
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji w sprawie nadania dyplomów z wyróżnieniem
201720.03.2017
53
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie o przeprowadzania egzaminów kursowych w roku akademickim 2016/2017
201720.03.2017
52
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych
201720.03.2017
51
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie utworzenia międzyobszarowych studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe
201720.03.2017
50
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie opłat za usługi edukacyjne na kierunku Humanitarian Action
201720.03.2017
49
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w sprawie programu studiów na kierunku Humanitarian Action
201720.03.2017
1 - 30Dalej