Logowanie
 
​​
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(3)
4
UCHWAŁA NR 15/2019/2020 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 dla doktorantów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności
202004.02.2020
2
UCHWAŁA NR 13/2019/2020 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia opinii dla Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie poparcia wniosku do o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Andrzejowi Wiercińskiemu
202004.02.2020
1
UCHWAŁA NR 12/2019/2020 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia opinii dla Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Zofii Szarocie
202021.01.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(54)
87
UCHWAŁA NR 6/2019/2020 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyrazenia opinii dotyczącej projektu Regulaminu Wydziału Pedagogicznego
201912.11.2019
86
UCHWAŁA NR 5/2019/2020 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia opinii dla Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Janinie Kamińskiej
201912.11.2019
85
UCHWAŁA NR 4/2019/2020 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Rafała Pląska
201915.10.2019
84
UCHWAŁA NR 3/2019/2020 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Wołoszyn i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201915.10.2019
83
UCHWAŁA NR 2/2019/2020 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Czarneckiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201915.10.2019
70
UCHWAŁA NR 89/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Katarzynie Zych
201925.06.2019
69
UCHWAŁA NR 88/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Joannie Parol
201925.06.2019
68
UCHWAŁA NR 87/2017/2018 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku komisji habilitacyjnej o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dziedzinie pedagogika dr. Pawłowi Szczepaniakowi
201925.06.2019
67
UCHWAŁA NR 86/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Alicji Leśniak pt. „Programy telewizyjne a całożyciowe uczenie się”
201925.06.2019
66
UCHWAŁA NR 85/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Czaji pt. „Model kompetencyjny dla zawodu nauczyciela jako narzędzie wspierające proces rekrutacji”
201925.06.2019
65
UCHWAŁA NR 84/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Zubali pt. „Rola i zadania świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w polskim systemie wsparcia dziecka i rodziny”
201925.06.2019
64
UCHWAŁA NR 83/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Marchlik pt. „Rodzinne, edukacyjne i środowiskowe uwarunkowania wczesnego porzucania szkoły”
201925.06.2019
63
UCHWAŁA NR 82/2017/2018 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Czarneckiej pt. „Moja dzielnica, nasze miasto. Praktyki społeczno-kulturowe warszawskich grup dzielnicowych”
201925.06.2019
57
UCHWAŁA NR 76/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Grygoruk pt. „Zachowania komunikacyjne dzieci trzyletnich uczęszczających do przedszkola” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201921.05.2019
56
UCHWAŁA  NR 75/2018/2019RADY  WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Krzysztofa Wąża
201921.05.2019
55
UCHWAŁA  NR 74/2018/2019RADY  WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Wąża
201921.05.2019
54
UCHWAŁA  NR 73/2018/2019RADY  WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Małgorzaty Przanowskiej
201921.05.2019
53
UCHWAŁA  NR 72/2018/2019RADY  WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Przanowskiej
201921.05.2019
50
UCHWAŁA NR 69/2017/2018 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kuźmicz pt. „Kultura szkolna jako czynnik integracji młodzieży polskiej i niemieckiej”
201921.05.2019
49
UCHWAŁA NR 68/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Parol pt. „Pokoleniowe obrazy dorastania w polskim kinie współczesnym” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201926.04.2019
48
UCHWAŁA NR 67/2017/2018 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Igi Kazimierczak pt. „Nuda szkolna i jej uwarunkowania”
201926.04.2019
47
UCHWAŁA NR 66/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Piotra Wróbla i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
46
UCHWAŁA NR 65/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Miroslawa Woznicy i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
45
UCHWAŁA NR 64/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Sitkiewicz i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
201926.04.2019
44
UCHWAŁA NR 63/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Rokickiej  i wyznaczenia promotora pomocniczego
201926.04.2019
43
UCHWAŁA NR 62/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Rokickiej  i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
42
UCHWAŁA NR 61/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Litwin-Sondej  i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
1 - 30Dalej