Logowanie
 
​​
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(49)
70
UCHWAŁA NR 89/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Katarzynie Zych
201925.06.2019
69
UCHWAŁA NR 88/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Joannie Parol
201925.06.2019
68
UCHWAŁA NR 87/2017/2018 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku komisji habilitacyjnej o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dziedzinie pedagogika dr. Pawłowi Szczepaniakowi
201925.06.2019
67
UCHWAŁA NR 86/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Alicji Leśniak pt. „Programy telewizyjne a całożyciowe uczenie się”
201925.06.2019
66
UCHWAŁA NR 85/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Czaji pt. „Model kompetencyjny dla zawodu nauczyciela jako narzędzie wspierające proces rekrutacji”
201925.06.2019
65
UCHWAŁA NR 84/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Zubali pt. „Rola i zadania świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w polskim systemie wsparcia dziecka i rodziny”
201925.06.2019
64
UCHWAŁA NR 83/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Marchlik pt. „Rodzinne, edukacyjne i środowiskowe uwarunkowania wczesnego porzucania szkoły”
201925.06.2019
63
UCHWAŁA NR 82/2017/2018 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Czarneckiej pt. „Moja dzielnica, nasze miasto. Praktyki społeczno-kulturowe warszawskich grup dzielnicowych”
201925.06.2019
57
UCHWAŁA NR 76/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Grygoruk pt. „Zachowania komunikacyjne dzieci trzyletnich uczęszczających do przedszkola” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201921.05.2019
56
UCHWAŁA  NR 75/2018/2019RADY  WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Krzysztofa Wąża
201921.05.2019
55
UCHWAŁA  NR 74/2018/2019RADY  WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Wąża
201921.05.2019
54
UCHWAŁA  NR 73/2018/2019RADY  WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Małgorzaty Przanowskiej
201921.05.2019
53
UCHWAŁA  NR 72/2018/2019RADY  WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Przanowskiej
201921.05.2019
50
UCHWAŁA NR 69/2017/2018 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kuźmicz pt. „Kultura szkolna jako czynnik integracji młodzieży polskiej i niemieckiej”
201921.05.2019
49
UCHWAŁA NR 68/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Parol pt. „Pokoleniowe obrazy dorastania w polskim kinie współczesnym” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201926.04.2019
48
UCHWAŁA NR 67/2017/2018 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Igi Kazimierczak pt. „Nuda szkolna i jej uwarunkowania”
201926.04.2019
47
UCHWAŁA NR 66/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Piotra Wróbla i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
46
UCHWAŁA NR 65/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Miroslawa Woznicy i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
45
UCHWAŁA NR 64/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Sitkiewicz i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
201926.04.2019
44
UCHWAŁA NR 63/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Rokickiej  i wyznaczenia promotora pomocniczego
201926.04.2019
43
UCHWAŁA NR 62/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Rokickiej  i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
42
UCHWAŁA NR 61/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Litwin-Sondej  i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
41
UCHWAŁA NR 60/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kaliny Jastrzębowskiej i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
40
UCHWAŁA NR 59/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Piotra Godwoda i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
39
UCHWAŁA NR 58/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dominiki Brzezińskiej i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
38
UCHWAŁA NR 57/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Berkowskiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
201926.04.2019
37
UCHWAŁA NR 56/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego dr. Grzegorza Bartha i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
36
UCHWAŁA NR 55/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Sarah Alkediwi  i wyznaczenia promotora
201926.04.2019
34
UCHWAŁA  NR 54/2018/2019 RADY  WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO z 26 marca  2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 39 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Janinie Kamińskiej
201926.03.2019
27
UCHWAŁA NR 47/2018/2019 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Panek w zakresie pedagogiki
201919.03.2019
1 - 30Dalej