Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(32)
32
UCHWAŁA NR 54 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202220.12.2022
31
ZARZĄDZENIE NR 11 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2022 r. Dotyczy godzin dziekańskich dn. 22 grudnia 2022 roku
202220.12.2022
30
UCHWAŁA NR 53 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
202230.11.2022
29
UCHWAŁA NR 52 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202230.11.2022
28
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia wewnętrznej jednostki organizacyjnej Wydziału Orientalistycznego
202230.11.2022
27
UCHWAŁA NR 51 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału
202230.11.2022
26
ZARZĄDZENIE NR 10 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania wydziałowego koordynatora ds. mobilności studentów
202208.11.2022
25
ZARZĄDZENIE NR 9 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie organizacji rekrutacji na Podyplomowe Studia Wschodnie 
202204.11.2022
24
UCHWAŁA NR 50 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202225.10.2022
23
ZARZĄDZENIE NR 8 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 października 2022 r. dotyczy godzin dziekańskich dn. 02 listopada 2022 roku
202227.10.2022
22
ZARZĄDZENIE NR 7 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ  WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 17 października 2022 r.  w sprawie organizacji rekrutacji na Podyplomowe Studia Wschodnie
202217.10.2022
21
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa imprez
202228.09.2022
20
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie utworzenia wewnętrznej jednostki organizacyjnej Wydziału Orientalistycznego
202227.09.2022
19
UCHWAŁA NR 49 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału 
202227.09.2022
18
UCHWAŁA NR 48 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyboru członków rad dydaktycznych  na Wydziale Orientalistycznym
202227.09.2022
17
UCHWAŁA NR 47 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202227.09.2022
16
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 października 2022 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz organizowania konkursów na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego
202203.10.2022
15
UCHWAŁA NR 46 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu zatrudnienia na stanowisko nauczyciela akademickiego
202228.06.2022
14
UCHWAŁA NR 45 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202228.06.2022
13
UCHWAŁA NR 44 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyboru członków Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
202231.05.2022
12
UCHWAŁA NR 43 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu zatrudnienia na stanowisko nauczyciela akademickiego
202231.05.2022
11
UCHWAŁA NR 42 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202231.05.2022
10
ZARZĄDZENIE NR 6 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie organizacji rekrutacji na Podyplomowe Studia Wschodnie
202209.05.2022
9
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia struktury niebędącej wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Orientalistycznego
202226.04.2022
8
UCHWAŁA NR 41 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202226.04.2022
7
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia jednostek wewnętrznych niebędących jednostkami organizacyjnymi Wydziału
202226.04.2022
6
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202229.03.2022
5
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. dotyczące szczegółowych zasad powtarzania przedmiotu, który zgodnie z programem studiów danego kierunku studiów należy zaliczyć w semestrze zimowym i jest kontynuowany w semestrze letnim
202231.03.2022
4
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. dotyczące procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia czynników uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w budynkach UW mające na celu zapewnienie realizacji tych zajęć w trybie zdalnym
202231.03.2022
3
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202222.02.2022
1 - 30Dalej