Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(21)
21
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa imprez
202228.09.2022
20
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie utworzenia struktury niebędącej wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Orientalistycznego
202227.09.2022
19
UCHWAŁA NR 49 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia jednostek wewnętrznych niebędących jednostkami organizacyjnymi Wydziału
202227.09.2022
18
UCHWAŁA NR 48 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyboru członków rad dydaktycznych  na Wydziale Orientalistycznym
202227.09.2022
17
UCHWAŁA NR 47 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202227.09.2022
16
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 października 2022 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz organizowania konkursów na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego
202203.10.2022
15
UCHWAŁA NR 46 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu zatrudnienia na stanowisko nauczyciela akademickiego
202228.06.2022
14
UCHWAŁA NR 45 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202228.06.2022
13
UCHWAŁA NR 44 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyboru członków Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
202231.05.2022
12
UCHWAŁA NR 43 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu zatrudnienia na stanowisko nauczyciela akademickiego
202231.05.2022
11
UCHWAŁA NR 42 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202231.05.2022
10
ZARZĄDZENIE NR 6 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie organizacji rekrutacji na Podyplomowe Studia Wschodnie
202209.05.2022
9
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia struktury niebędącej wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Orientalistycznego
202226.04.2022
8
UCHWAŁA NR 41 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202226.04.2022
7
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia jednostek wewnętrznych niebędących jednostkami organizacyjnymi Wydziału
202226.04.2022
6
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202229.03.2022
5
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. dotyczące szczegółowych zasad powtarzania przedmiotu, który zgodnie z programem studiów danego kierunku studiów należy zaliczyć w semestrze zimowym i jest kontynuowany w semestrze letnim
202231.03.2022
4
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. dotyczące procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia czynników uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w budynkach UW mające na celu zapewnienie realizacji tych zajęć w trybie zdalnym
202231.03.2022
3
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202222.02.2022
2
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu zatrudnienia na stanowisko nauczyciela akademickiego
202225.01.2022
1
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202225.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(29)
29
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu zatrudnienia na stanowisko nauczyciela akademickiego
202126.10.2021
28
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczycieli akademickich
202126.10.2021
27
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2021 r. Stanowisko Rady Wydziału Orientalistycznego w sprawie kryzysu humanitarnego i losu uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, przyjęte na posiedzeniu Rady w dniu 26 października 2021 roku

202126.10.2021
26
ZARZĄDZENIE NR 8 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunku - sinologia  na zdalną, realizowaną w trybie synchronicznym
202127.11.2021
25
ZARZĄDZENIE NR 5 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie listy przedmiotów realizowanych metodami kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22
202130.09.2021
24
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie listy przedmiotów realizowanych metodami kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22
202130.09.2021
23
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie listy przedmiotów realizowanych metodami kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22
202130.09.2021
22
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie dopuszczalnej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych, usprawiedliwionych oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności na kierunkach prowadzonych przez Wydział Orientalistyczny UW oraz na zajęciach ogólnowydziałowych i OGUN-ach prowadzonych przez Wydział Orientalistyczny UW 
202130.07.2021
21
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia i ogłoszenia dni oraz godzin dziekańskich
202102.03.2021
1 - 30Dalej