Logowanie

ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia struktury niebędącej wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Orientalistycznego

Data wydania

26.04.2022

Rok

2022

Pozycja

9

Hasła

Organizacyjne – Powstanie i likwidacja jednostek

Status uchwały

Obowiązujący

Rodzaj aktu prawnego

zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu – ZD

Opis dodatkowy

Tytuł

Tekst aktu
Utworzony o 17.05.2022 09:14 przez Ewa Marczak
Ostatnio zmodyfikowany: 17.05.2022 09:14 przez Ewa Marczak