Logowanie

ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. dotyczące szczegółowych zasad powtarzania przedmiotu, który zgodnie z programem studiów danego kierunku studiów należy zaliczyć w semestrze zimowym i jest kontynuowany w semestrze letnim

Data wydania

31.03.2022

Rok

2022

Pozycja

5

Hasła

Inne

Status uchwały

Obowiązujący

Rodzaj aktu prawnego

zarządzenia kierownika jednostki dydaktycznej Uniwersytetu – ZKJD

Opis dodatkowy

Tytuł

Tekst aktu
DWO.2022.5.ZKJD.4.pdf    
Utworzony o 05.04.2022 12:20 przez Ewa Marczak
Ostatnio zmodyfikowany: 05.04.2022 12:20 przez Ewa Marczak