Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2017
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych dr hab. Shoshanie Ronen, prof. UW
31.01.2017
2017
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Annie Izdebskiej w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalność arabistyka
31.01.2017
2017
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Brygoły oraz powołania promotora
31.01.2017
2017
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania członków Komisji Egzaminu Doktorskiego mgr Katarzyny Sidło
31.01.2017
2017
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania kierowników katedr, zakładów, studium i pracowni Wydziału Orientalistycznego w kadencji 2017-2021
31.01.2017
2017
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na Wydziale Orientalistycznym w roku akademickim 2017/2018
31.01.2017
2017
7
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Arabistyki i Islamistyki
31.01.2017
2017
8
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia okresu zatrudnienia dr Beaty Wójtowicz na stanowisku adiunkta
31.01.2017
2017
9
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
 w roku akademickim 2017/2018
31.01.2017
2017
10
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie przeniesienia studentów II i III roku studiów niestacjonarnych I stopnia, specjalność arabistyka odpowiednio na II i III rok studiów stacjonarnych
20.02.2017
2017
11
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie odbywania zajęć i dyżurów w jednostkach Wydziału Orientalistycznego
20.02.2017
2017
12
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych
28.02.2017
2017
13
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
28.02.2017
2017
14
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów
28.02.2017
2017
15
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2017 r.
Projekt szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na Wydziale Orientalistycznym w roku akademickim 2018/2019
28.02.2017
2017
16
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wskazania kandydata w wyborach uzupełniających na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020
28.02.2017
2017
17
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących wniosków o przyznanie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich
28.02.2017
2017
18
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 oraz w sprawie ogólnych
i szczegółowych zasad rekrutacji
28.02.2017
2017
19
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka i kierunku studia wschodnie
28.02.2017
2017
20
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadanie dr Agacie Barei-Starzyńskiej
stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w dyscyplinie literaturoznawstwo i specjalności mongolistyka - tybetologia
28.03.2017
2017
21
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych
28.03.2017
2017
22
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych
28.03.2017
2017
23
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego oraz powołania promotora
28.03.2017
2017
24
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia tematu egzaminu doktorskiego i powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich
28.03.2017
2017
25
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 12 Rady Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lutego 2016 r. w sprawie zmiany recenzenta rozprawy doktorskiej
28.03.2017
2017
26
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Azji Południowej
28.03.2017
2017
27
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko stanowisku asystenta w Katedrze Azji Południowej na czas określony
28.03.2017
2017
28
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Sinologii
28.03.2017
2017
29
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Sinologii na czas określony
28.03.2017
2017
30
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hebraistyki
28.03.2017
1 - 30Dalej