Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(7)
7
UCHWAŁA NR 501 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202226.01.2022
6
UCHWAŁA NR 500 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
202226.01.2022
5
UCHWAŁA NR 499 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
202226.01.2022
4
UCHWAŁA NR 498 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202226.01.2022
3
UCHWAŁA NR 497 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202226.01.2022
2
UCHWAŁA NR 496 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego

202226.01.2022
1
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przedmiotów, z których przeprowadza się egzaminy w trybie zdalnym, formy egzaminów i narzędzi informatycznych stosowanych do ich przeprowadzenia w sesji zimowej roku akademickiego 2021/2022
202224.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(39)
39
UCHWAŁA NR 495 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: hispanistyka stosowana, iberystyka, iberystyka: hispanistyka, iberystyka: portugalistyka, filologia hiszpańska drugiej kadencji na Wydziale Neofilologii
202101.12.2021
38
UCHWAŁA NR 494 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202101.12.2021
37
UCHWAŁA NR 493 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202101.12.2021
36
UCHWAŁA NR 492 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Biblioteki Wydziału Neofilologii i nadania Regulaminu Bibliotece Wydziału Neofilologii
202127.10.2021
35
ZARZĄDZENIE NR 5 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia czasowego przeniesienia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego
202114.12.2021
34
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie czasowego przeniesienia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego
202126.11.2021
33
UCHWAŁA NR 491 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202129.09.2021
32
UCHWAŁA NR 490 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 465 Rady Wydziału Neofilologii z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rady Wydziału na kadencję 2020-2024
202129.09.2021
31
ZARZĄDZENIE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 września 2021 r. w sprawie utworzenia struktury niebędącej wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Neofilologii
202129.09.2021
30
UCHWAŁA NR 489 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
202129.09.2021
29
UCHWAŁA NR 488 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich
202129.09.2021
28
UCHWAŁA NR 487 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich
202129.09.2021
27
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie w semestrze zimowym 2021/2022
202130.09.2021
26
ZARZĄDZENIE NR 9 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na mikrogranty dla studentów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Wsparcia Młodych Naukowców
202128.09.2021
25
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 13 września 2021 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz w umowach cywilnoprawnych w roku akademickim 2021/2022
202113.09.2021
24
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego na Wydziale Neofilologii
202113.09.2021
23
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 13 września 2021 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
202113.09.2021
22
UCHWAŁA NR 486 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów filologia angielska drugiej kadencji na Wydziale Neofilologii
202129.06.2021
21
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia struktury niebędącej wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Neofilologii
202129.06.2021
20
UCHWAŁA NR 485 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich
202129.06.2021
19
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie przedmiotów, z których przeprowadza się egzaminy w trybie zdalnym, formy egzaminów i narzędzi informatycznych stosowanych do ich przeprowadzenia w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021
202107.06.2021
18
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przekształceń jednostek niebędących wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału Neofilologii
202128.05.2021
17
UCHWAŁA NR 484 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału Neofilologii w roku akademickim 2019/2020
202125.05.2021
1 - 30Dalej