Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(159)
159
OBWIESZCZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia struktury organizacyjnej Wydziału Neofilologii
201930.10.2019
158
UCHWAŁA NR 435 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosków o Nagrodę Rektora
201930.09.2019
157
UCHWAŁA NR 434 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących ogłoszenia konkursów  na stanowiska nauczycieli akademickich
201930.09.2019
156
UCHWAŁA NR 433 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII  z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich
201930.09.2019
155
UCHWAŁA NR 432 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Gabrieli Bar
201930.09.2019
154
UCHWAŁA NR 431 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marii Stalmach
201930.09.2019
153
UCHWAŁA NR 430 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Teresy Sońty-Jaroszewicz
201930.09.2019
152
UCHWAŁA NR 429 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr. Frederica Schultego
201930.09.2019
151
UCHWAŁA NR 428 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jana Kaznowskiego
201930.09.2019
150
UCHWAŁA NR 427 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r.  w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr Tamary Gotowickiej
201904.11.2019
149
UCHWAŁA NR 426 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr. Kamilowi Serudze
201930.09.2019
148
UCHWAŁA NR 425 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Ewelinie Prawdzie
201930.09.2019
147
UCHWAŁA NR 424 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Julii Łukasiak
201930.09.2019
146
UCHWAŁA NR 423 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Ilonie Karwackiej-Siwek
201930.09.2019
145
UCHWAŁA NR 422 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Zofii Grzesiak
201930.09.2019
144
UCHWAŁA NR 421 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo mgr Annie Grabowskiej
201930.09.2019
143
UCHWAŁA NR 420 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo mgr. Michałowi Gajkowi
201930.09.2019
142
UCHWAŁA NR 419 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Idze Figarskiej-Bączyk
201930.09.2019
141
UCHWAŁA NR 418 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Vanessie Dohle
201930.09.2019
140
UCHWAŁA NR 417 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Anecie Bassie
201930.09.2019
139
UCHWAŁA NR 416 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Agnieszce Bagińskiej
201930.09.2019
138
UCHWAŁA NR 415 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia członkówkomisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Urszuli Ługowskiej
201930.09.2019
137
UCHWAŁA NR 414 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Urszuli Ługowskiej
201930.09.2019
136
UCHWAŁA NR 413 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia osób do prowadzenia samodzielnych zajęć dla studentów
201925.06.2019
135
UCHWAŁA NR 412 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia romańska
201925.06.2019
134
UCHWAŁA NR 411 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy z Uniwersytetem Eberharda i Karola w Tybindze o wspólnych studiach
201925.06.2019
133
UCHWAŁA NR 410 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Neofilologii w roku akademickim 2020/2021
201925.06.2019
132
UCHWAŁA NR 409 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Wydziału Neofilologii na rok 2019
201925.06.2019
131
UCHWAŁA NR 408 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykonania planu finansowego Wydziału Neofilologii za rok 2018
201925.06.2019
130
UCHWAŁA NR 407 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących ogłoszenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich
201925.06.2019
1 - 30Dalej