Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(46)
46
ZARZĄDZENIE NR 8 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ustanowienia dni dziekańskich na Wydziale Neofilologii w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024
202322.09.2023
45
ZARZĄDZENIE NR 7 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ustanowienia 2 października 2023 roku dniem dziekańskim na Wydziale Neofilologii w związku z uroczystością inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim
202321.09.2023
44
ZARZĄDZENIE NR 6  KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2023/2024
202311.09.2023
43
UCHWAŁA NR 574 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202321.07.2023
42
UCHWAŁA NR 573 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202321.07.2023
41
UCHWAŁA NR 572 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202321.07.2023
40
UCHWAŁA NR 571 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202321.07.2023
39
UCHWAŁA NR 570 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202321.07.2023
38
UCHWAŁA NR 569 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202321.07.2023
37
UCHWAŁA NR 568 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202321.07.2023
36
UCHWAŁA NR 567 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202321.07.2023
35
UCHWAŁA NR 566 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202321.07.2023
34
UCHWAŁA NR 565 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202321.07.2023
33
UCHWAŁA NR 564 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202321.07.2023
32
OBWIESZCZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 4 Dziekana Wydziału Neofilologii z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz w umowach cywilnoprawnych w roku akademickim 2022/2023
202321.07.2023
31
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Dziekana Wydziału Neofilologii z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz w umowach cywilnoprawnych w roku akademickim 2022/2023
202321.07.2023
30
OBWIESZCZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 6 Dziekana Wydziału Neofilologii z dnia 16 marca 2022r. w sprawie określenia zasad organizacji administracji Wydziału
202319.07.2023
29
ZARZADZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6 Dziekana Wydziału Neofilologii z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad organizacji administracji Wydziału
202319.07.2023
28
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. implementacji zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z Audytu działalności Wydziału Neofilologii
202319.07.2023
27
UCHWAŁA NR 563 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202307.06.2023
26
UCHWAŁA NR 562 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202307.06.2023
25
UCHWAŁA NR 561 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202307.06.2023
24
UCHWAŁA NR 560 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202307.06.2023
23
UCHWAŁA NR 559 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202307.06.2023
22
UCHWAŁA NR 558 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202307.06.2023
21
UCHWAŁA NR 557 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202307.06.2023
20
ZARZĄDZENIE NR 5 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przedmiotów, z których przeprowadza się egzaminy w trybie zdalnym, formy egzaminów i narzędzi informatycznych stosowanych do ich przeprowadzenia w sesji letniej roku akademickiego 2022/2023
202316.05.2023
19
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe Doskonalenie warsztatu tłumacza w zakresie przekładu pisemnego organizowanych na Wydziale Neofilologii w roku akademickim 2023/2024
202309.05.2023
18
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe Doskonalenie warsztatu tłumacza w zakresie przekładu pisemnego organizowane na Wydziale Neofilologii w roku akademickim 2023/2024
202309.05.2023
17
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz w umowach cywilnoprawnych w roku akademickim 2023/2024
202318.04.2023
1 - 30Dalej