Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(33)
33
UCHWAŁA NR 491 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202129.09.2021
32
UCHWAŁA NR 490 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 465 Rady Wydziału Neofilologii z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rady Wydziału na kadencję 2020-2024
202129.09.2021
31
ZARZĄDZENIE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 września 2021 r. w sprawie utworzenia struktury niebędącej wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Neofilologii
202129.09.2021
30
UCHWAŁA NR 489 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
202129.09.2021
29
UCHWAŁA NR 488 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich
202129.09.2021
28
UCHWAŁA NR 487 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich
202129.09.2021
27
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie w semestrze zimowym 2021/2022
202130.09.2021
26
ZARZĄDZENIE NR 9 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na mikrogranty dla studentów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Wsparcia Młodych Naukowców
202128.09.2021
25
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 13 września 2021 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz w umowach cywilnoprawnych w roku akademickim 2021/2022
202113.09.2021
24
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego na Wydziale Neofilologii
202113.09.2021
23
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 13 września 2021 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
202113.09.2021
22
UCHWAŁA NR 486 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów filologia angielska drugiej kadencji na Wydziale Neofilologii
202129.06.2021
21
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia struktury niebędącej wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Neofilologii
202129.06.2021
20
UCHWAŁA NR 485 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich
202129.06.2021
19
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie przedmiotów, z których przeprowadza się egzaminy w trybie zdalnym, formy egzaminów i narzędzi informatycznych stosowanych do ich przeprowadzenia w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021
202107.06.2021
18
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przekształceń jednostek niebędących wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału Neofilologii
202128.05.2021
17
UCHWAŁA NR 484 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału Neofilologii w roku akademickim 2019/2020
202125.05.2021
16
UCHWAŁA NR 483 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
202125.05.2021
15
UCHWAŁA NR 482 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII  z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich
202125.05.2021
14
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształceń jednostek niebędących wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału Neofilologii
202127.04.2021
13
UCHWAŁA NR 481 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Wydziału na kadencję 2020-2024
202127.04.2021
12
UCHWAŁA NR 480 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
202127.04.2021
11
UCHWAŁA NR 479 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII  z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich
202127.04.2021
10
UCHWAŁA NR 478 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za usługi edukacyjne pobierane od doktorantów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studiach doktoranckich niestacjonarnych oraz doktorantów - cudzoziemców, którzy będą studiować w roku akademickim 2021/2022 na warunkach odpłatności
202130.03.2021
9
UCHWAŁA NR 477 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego
202130.03.2021
8
UCHWAŁA NR 476 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich
202130.03.2021
7
UCHWAŁA NR 475 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego
202124.02.2021
6
UCHWAŁA NR 474 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich
202124.02.2021
5
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie trybu i formy prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz stosownych narzędzi informatycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
202119.02.2021
4
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie funkcjonowania zespołów badawczych
202129.01.2021
1 - 30Dalej