Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2017
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Zielińskiej-Długosz
24.01.2017
2017
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII  z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dobrosławy Szadkowskiej
24.01.2017
2017
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anny Dorosz
24.01.2017
2017
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich
24.01.2017
2017
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących wniosków o przyznanie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich
24.01.2017
2017
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji w postępowaniu nostryfikacyjnym
24.01.2017
2017
7
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Wydziale Neofilologii w roku akademickim 2017/2018
24.01.2017
2017
8
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii
24.01.2017
2017
9
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w zakresie literaturoznawstwa dr Klaudii Łączyńskiej

28.02.2017
2017
10
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Klaudii Łączyńskiej

28.02.2017
2017
11
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII  z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa mgr Sylwii Ciekańskiej
28.02.2017
2017
12
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa mgr Annie Żurek
28.02.2017
2017
13
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Bogny Janke
28.02.2017
2017
14
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
28.02.2017
2017
15
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących ogłoszenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich
28.02.2017
2017
16
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wskazania kandydata w wyborach uzupełniających na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020
28.02.2017
2017
17
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wskazania kandydata na Kierownika Międzyinstytutowej Pracowni Studiów Szwajcarskich w kadencji 2017-2021
28.02.2017
2017
18
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uznania dyplomu Maryny Ieliseievy za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów i tytułem zawodowym
28.02.2017
2017
19
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii na rok akademicki 2017/2018
28.02.2017
2017
21
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o prowadzenie kierunku studiów filologia romańska
28.02.2017
2017
22
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału Neofilologii z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018
28.02.2017
2017
23
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Neofilologii w roku akademickim 2017/2018
28.02.2017
2017
24
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programach kształcenia na studiach pierwszego stopnia
28.02.2017
2017
25
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia osób do prowadzenia samodzielnych zajęć dla studentów
28.02.2017
2017
26
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie potępienia aktu agresji
28.02.2017
2017
27
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa dr. Ireneuszowi Gaworskiemu
28.03.2017
2017
28
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Kamińskiej
28.03.2017
2017
29
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Małeckiej-Kujunxhiu i wyznaczenia promotora
28.03.2017
2017
30
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kamili Łapickiej i wyznaczenia promotora
28.03.2017
2017
31
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa mgr Dobrosławie Szadkowskiej
28.03.2017
1 - 30Dalej