Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(267)
268
UCHWAŁA NR 268/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej do spraw przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w zakresie nauk o polityce i administracji.
201927.09.2019
267
UCHWAŁA NR 267/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej do spraw przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w zakresie nauk o polityce i administracji.
201927.09.2019
266
UCHWAŁA NR 266/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wielądek nt. Idea pokoju – jej tradycja, interpretacje i współczesne wcielenia.
201927.09.2019
265
UCHWAŁA NR 265/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Alexandra Gniffke pt. Die Wirtschaftskrisen ab 1929 und 2007 und ihre sozialpolitschen Konsequenzen.
201927.09.2019
264
UCHWAŁA NR 264/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Bogłowskiej.
201927.09.2019
263
UCHWAŁA NR 263/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Melanowicz-Kiełbiewskiej.
201927.09.2019
262
UCHWAŁA NR 262/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września  2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie.
201927.09.2019
261
UCHWAŁA NR 261/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września  2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji.
201927.09.2019
260
UCHWAŁA NR 260/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września  2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji.
201927.09.2019
259
UCHWAŁA NR 259/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września  2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji.
201927.09.2019
258
UCHWAŁA NR 258/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr  Magdaleny Lesińskiej.
201927.09.2019
257
UCHWAŁA NR 257/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Lesińskiej.
201927.09.2019
256
UCHWAŁA NR 256/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr  Doroty Heidrich.
201927.09.2019
255
UCHWAŁA NR 255/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Heidrich.
201927.09.2019
254
UCHWAŁA NR 254/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Hanny Schreiber.
201927.09.2019
253
UCHWAŁA NR 253/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Hanny Schreiber.
201927.09.2019
252
UCHWAŁA NR 252/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Olgierda Anusewicza.
201927.09.2019
251
UCHWAŁA NR 251/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie.
201927.09.2019
250
UCHWAŁA NR 250/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji.
201927.09.2019
249
UCHWAŁA NR 249/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji.
201927.09.2019
248
UCHWAŁA NR 248/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie poparcia dla kandydatur do nagród Rektora dla nauczycieli akademickich.
201927.09.2019
247
UCHWAŁA NR 247/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie poparcia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024.
201927.09.2019
246
UCHWAŁA NR 246/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru członka Wydziałowej Komisji Wyborczej.
201927.09.2019
245
UCHWAŁA NR 245/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie poparcia wniosków dotyczących ogłoszenia konkursów.
201927.09.2019
244
UCHWAŁA NR 244/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie poparcia wniosków dotyczących zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego.
201927.09.2019
243
UCHWAŁA NR 243/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem.
201927.09.2019
242
UCHWAŁA NR 242/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019.
201927.09.2019
241
UCHWAŁA NR 241/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej do spraw przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w zakresie nauk o polityce i administracji.
201915.07.2019
240
UCHWAŁA NR 240/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej do spraw przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w zakresie nauk o polityce i administracji.
201915.07.2019
239
UCHWAŁA NR 239/2019 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej do spraw przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w zakresie nauk o polityce i administracji.
201915.07.2019
1 - 30Dalej