Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(134)
134
UCHWAŁA NR 126 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem absolwentom studiów II stopnia
201930.10.2019
133
UCHWAŁA NR 125 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Ekonomii Ludności i Demografii
201930.10.2019
132
UCHWAŁA NR 124 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
201930.10.2019
131
UCHWAŁA NR 123 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie otwarcia konkursów na dwa stanowiska profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Ekonomii Politycznej
201930.10.2019
130
UCHWAŁA NR 122 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
201930.10.2019
129
UCHWAŁA NR 121 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab.  Pawła Strawińskiego na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
201930.10.2019
128
UCHWAŁA NR 120 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sprawozdania z rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020
201930.10.2019
127
UCHWAŁA NR 119 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
201930.10.2019
126
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 października 2019 rokuw sprawie powołania Komisji konkursu na projekty badawcze realizowane przez młodych adeptów nauki (pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich WNE)
201926.09.2019
125
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 października 2019 roku w sprawie Regulaminu wewnętrznego konkursu WNE UW na Projekty Badawcze Młodych Adeptów Nauki (PBMAN) realizowanych z wyodrębnionych środków Wydziału Nauk Ekonomicznych
201926.09.2019
124
UCHWAŁA NR 118 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
201926.09.2019
123
UCHWAŁA NR 117 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem absolwentom studiów I i II stopnia
201926.09.2019
122
UCHWAŁA NR 116 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
201926.09.2019
121
UCHWAŁA NR 115 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie korekty w programach studiów zmieniająca egzamin Business English na zaliczenie
201926.09.2019
120
UCHWAŁA NR 114 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
201926.09.2019
119
UCHWAŁA NR 113 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Finansów Ilościowych
201926.09.2019
118
UCHWAŁA NR 112 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Ramadana Atnieshy
201926.09.2019
117
UCHWAŁA NR 111 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych mgr. Łukaszowi Matuszczakowi
201926.09.2019
116
UCHWAŁA NR 110 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych mgr Małgorzacie Kłobuszewskiej
201926.09.2019
115
UCHWAŁA NR 109 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych mgr. Wojciechowi Hardemu
201926.09.2019
114
UCHWAŁA NR 108 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Jakubowskiego oraz powołania recenzenta dorobku habilitacyjnego
201926.09.2019
113
UCHWAŁA NR 107 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatur do nagród JM Rektora UW
201926.09.2019
112
UCHWAŁA NR 106 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
201916.09.2019
111
UCHWAŁA NR 105 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Sviataslaua Valasiuka w wymiarze 1/2 etatu w projekcie badawczym
201916.09.2019
110
UCHWAŁA NR 104 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Wiśniewskiej na stanowisku adiunkta w wymiarze 1/3 etatu w Katedrze Mikroekonomii
201916.09.2019
109
UCHWAŁA NR 103 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Matysiak na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii Ludności i Demografii
201916.09.2019
108
UCHWAŁA NR 102 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2019 r.w sprawie zatrudnienia dr. hab.Jana Hagemejera na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
201916.09.2019
107
UCHWAŁA NR 101 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab.  Marka Giergicznego na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii
201916.09.2019
106
UCHWAŁA NR 100 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Gilberta Mbary
201916.09.2019
105
UCHWAŁA NR 99 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Gilberta Mbary
201916.09.2019
1 - 30Dalej