Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(53)
53
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 19 września 2023 w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2023/2024
202319.09.2023
52
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie odwołania pani Iwony Bogacz ze stanowiska koordynatora ds. organizacji pracy sekretariatu Dziekana
202302.08.2023
51
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie okreslenia struktury Administracji Wydziału Nauk Ekonomicznych, jej organizacji i zadań
202320.07.2023
50
UCHWAŁA NR 41 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersyetetu Warszawskiego
202321.06.2023
49
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO   z dnia 21 czerwca 20203 roku w sprawie powołania dr. Bartłomieja Dessoulavy-Śliwińskiego na kierownika zaocznych studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia oraz do Rady Dydaktycznej
202321.06.2023
48
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 21 czerwca 2023 rokuw sprawie przyjęcia rezygnacji dr Marii Ogonek z pełnienia funkcji kierownika zaocznych studiów  drugiego stopnia na kierunku Ekonomia.
202321.06.2023
47
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 21 czerwca 2023 roku  w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Kolasy na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych na potrzeby projektu NCN Sonata 15 pn. "Zagregowane redystrybucyjne skutki świadczeń pieniężnych nieuzależnionych od kryterió dochodowych" (przedłużenie zatrudnienia do 31. 10. 203 r. w wymiarze 1/1 etatu)
202321.06.2023
46
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr. Lucasa van der Velde'a na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych na potrzeby projektu pn. ERC LabFer, Globalization - and Technology - driven Labour Market Change and Fertility ( wymiar 0,4 etatu na okres 1 roku od 01.10.2023 r.)
202321.06.2023
45
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH  UNIWESRYTETU WARSZAWSKIEGO   z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr Ewy Jarosz-Gugushvili na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych na potrzeby projektu pn. ERC LabFer, Globalization - and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility ( wymiar 0,6 etatu na czas
202321.06.2023
44
UCHWAŁA NR 35  RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr Aliny Pavelea na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych na potrzeby projektu pn. (Horizon Europe)-Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families (rEUsilience) Wwymiar 1/1 etatu na okres 24 miesięcy od 01.09.2023 r.)
202321.06.2023
43
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 21 czerwca 2023 roku  wsprawie zatrudnienia dr. Xaquina Pereza-Sindina na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych na potrzeby projektu pn. "Mapping social disruptive effects of extractivism" akronim MAPSOCEXTRACT, realiszowanego w ramch MSCA Postdoctoral Fellowships 2021 ( wymiar 1/1/ etatu na okres 24 miesięcy  od 01.09.2023 r.)
202321.06.2023
42
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr. Adiego Weidenfelda na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych na potrzeby projektu NCN OPUS pn."From Knowledge Networks to Inter-Reegional Innovation Systems in the context of Devolution of Powers to Regions" (przedłużenie zatrudnienia na okres 12 miesięcy w wymiarze 1 etatu)
202321.06.2023
41
UCHWAŁA NR 32 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatrudnienia dr.hab.Wojciecha Otto na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze 2/5 etatu na okres 2 lat od 01.10. 2023 r.
202321.06.2023
40
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta ( liczba stanowisk 1, wymiar 1/1 etatu) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzącego działalność badawczą i dydaktyczną w obszarze mikroekonomii  
202331.05.2023
39
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr Anny Pastwy na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych na potrzeby projektu Future Tech realizowanego w ramach współpracy z MIT ( zatrudnienie w wymiarze 1/1 etatu na okres 12 miesiecy od 01.07.2023 roku)
202331.05.2023
38
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr. Wiktora Budzińskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/2 etatu na czas nieokreślony
202331.05.2023
37
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSTETTU WARSZAWSKIEGO  z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatrudnienia mgr Natalii Starzykowskiej na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze 1/2 etatu na okres 9 miesięcy od 01.10.2023 roku
202331.05.2023
36
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr. Grzegorza Wesołowskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/1 etatu na czas nieokreślony
202331.05.2023
35
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr. Turguta Mehmeta Buraka na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/1 etatu na  czas nieokreślony
202331.05.2023
34
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr. Rany Umaira Ashrafa na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/1 etatu na czas nieokreślony
202331.05.2023
33
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Ryszarda Kokoszczyńskiego, prof. ucz. na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze1/1 etatu na okres 24 miesięcy od 01.10.2023 roku
202331.05.2023
32
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatrudnienia profesora dr.hab. Jana J. Michałka na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/1 etatu na okres 24 miesiecy of 01.10.2023 roku
202331.05.2023
31
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatrudnienia profesora dr. hab. Tomasza Żylicza na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/3 etatu na okres 24 miesięcy od 01.10.2023 roku
202331.05.2023
30
ZARZĄDZENIE NR 7 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024
202327.04.2023
29
ZARZĄDZENIE NR 6 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe " Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R" w roku akademickim 2023/2024
202327.04.2023
28
ZARZĄDZENIE NR 5 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe "Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence ( Power BI i Tableau)" w roku akademickim 2023/2024
202327.04.2023
27
ZARZADZENIE NR 4 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe "Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" w roku akademickim 2023/2024
202327.04.2023
26
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta ( liczba stanowisk 1, wymiar 1/1 etatu na okres 48 miesiecy) w grupie pracowników badawczych w ramach projektu SONATA BIS pn. " Modelowanie wielo-agentowe klimatycznych i społecznych punktów krytycznych"
202326.04.2023
25
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta ( liczba stanowisk 1, wymiar 1/1 etatu) w grupie pracowników badawczych prowadzącego działalność badawczą w Działaniu I.3.9 " Mobilność  inierównosci przez pryzmat nowych, cyfrowych xródeł danych" programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza
202326.04.2023
24
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia dr. Jakuba Michańkówa na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/2 etatu na okres 12 miesięcy od 01.10.2023 r.
202326.04.2023
1 - 30Dalej