Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(18)
18
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie utworzenia na wydziale Nauk Ekonomicznych ośrodka badawczego Centrum Kompetencji BPM
202330.03.2023
17
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 29 marca 2023 r.  w sprawie zaopiniowania utworzenia na Wydziale nauk Ekonomicznych UW osrodka badawczego Centrum Kompetencji BPM.
202329.03.2023
16
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Sviataslau Valasiuka na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych z tytułu pracy w projekcie Horyzont Europa pt.: NaturaConnect - Designing a resilient and coherent Trans-European Network fo Nature and People, akronim: Naturaconnect ( zwiekszenie wymiaru czasu pracy do 0,2 etatu w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.)
202329.03.2023
15
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Wiktora Budzińskiego na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych z tytułu pracy w projekcie Horyzont Europa pt.: NaturaConnect - Designing a resilient and coherent Trans-European Network for Nature and People, akronim:NaturaConnect (zwiekszenie wymiaru czasu pracy do 0,35 etatu w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.)
202329.03.2023
14
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatrudnienia profesora dr.hab. Łukasza Delonga na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1 etatu na czas nieokreslony.
202329.03.2023
13
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatrudnienia dr.hab.Jerzego Mycielskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1 etatu na czas nieokreslony.
202329.03.2023
12
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie powołania dr.hab. Piotra Wójcika, prof.ucz w skład Wydziałowej Komisji Oceniającej
202323.02.2023
11
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
202323.02.2023
10
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr. Krzysztofa Drachala w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych do realizacji projektu pn. Bayesowskie dynamiczne modele mieszane: Zastosowanie w badaniu zmiennych w czasie determinant cen surowców finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 23 na okres 36 miesiecy od 03.04.2023 r.
202323.02.2023
9
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zatrudnienia dr Myrto Kasioumi w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta  w grupie pracowników badawczych na potrzeby projektu pn. Makro-ewolucyjna analiza gospodarki obiegu zamkniętego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 18 na okres 10,5 miesiąca od 01.05.2023 r.
202323.02.2023
8
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie określenia terminu urlopów wypoczynkowych pracowników administracji i obsługi w roku 2023
202313.02.2023
7
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie określenia terminu urlopów wypoczynkowych nauczycieli akademickich w grupie badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej w roku 2023
202313.02.2023
6
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  w sprawie przyjęcia regulaminu zagranicznych studiów częściowych w ramach programu ERASMUS+
202327.01.2023
5
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatrudnienia mgr Kateryny Zabariny w wymiarze 1 etatu na stanowisku asystenta ( w grupie pracowników dydaktycznych) na okres 9 miesięcy
202327.01.2023
4
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Marka Żukowskiego w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku asystenta ( w grupie pracowników dydaktycznych) na okres 24 miesięcy
202327.01.2023
3
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Wojciecha Otto w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta ( w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na okres 7 miesięcy
202327.01.2023
2
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Roberta Ślepaczuka w wymiarze 1 etatu na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na czas nieokreślony
202327.01.2023
1
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie powołania koordynatora ds.organizacji pracy sekretariatu Dziekana
202302.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(73)
73
UCHWAŁA NR 61 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora (liczba stanowisk: 1, wymiar 1/1 etatu) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzącego działalność badawczą i dydaktyczną w obszarze matematyki ubezpieczeniowej i aktuariatu
202221.12.2022
72
UCHWAŁA NR 60 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Senkusa w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na okres 23 miesięcy
202221.12.2022
71
UCHWAŁA NR 59 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr Grażyny Bukowskiej w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na czas nieokreślony
202221.12.2022
70
UCHWAŁA NR 58 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia mgr Marii Kubary na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/2 etatu na okres 24 miesięcy
202221.12.2022
69
UCHWAŁA NR 57 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr. Zbigniewa Szkopa na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 0,75 etatu (zwiększenie wymiaru etatu z 0,5 etatu) w związku z kierowaniem projektem Horyzont Europa pt.: “Use of remote sensing for management of blue-green infrastructure in the process of city adaptation to climate change, akronim: LIFECOOLCITY” w okresie od 01.01.2023 do 31.03.2026
202221.12.2022
68
UCHWAŁA NR 56 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Wiktora Budzińskiego na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych na potrzeby projektu Horyzont Europa pt.: "NaturaConnect − Designing a resilient and coherent Trans-European Network for Nature and People" w wymiarze 1/5 etatu (umowa na czas określony, na okres trwania projektu, od 01.01.2023 do 31.07.2025; kierownik projektu dr hab. Marek Giergiczny, prof. ucz.)
202221.12.2022
67
UCHWAŁA NR 55 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr. Syeda Aneesa Haidera Zaidiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu pn. Wpływ globalizacji i włączenia finansowego na energochłonność finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu “Polonez Bis” (zatrudnienie na 1/1 etatu na okres 24 miesięcy od 1.03.2023; opiekun/mentor: dr Umair Asaf Rana)
202221.12.2022
66
UCHWAŁA NR 54 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Karoliny Kozłowskiej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych, w działaniu I.3.9 Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych, cyfrowych źródeł danych programu IDUB (przedłużenie zatrudnienia na 1/1 etatu na 6 miesięcy od 01.01.2023 do 30.06.2023; kierownik działania: dr hab Michał Brzeziński)
202221.12.2022
65
UCHWAŁA NR 53 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dziekana za okres od 1 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku
202223.11.2022
64
UCHWAŁA NR 52 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademicki 2022/23
202223.11.2022
63
UCHWAŁA NR 51 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Sviataslaua Valasiuka na stanowisku asystenta (w grupie badawczej pracowników) w projekcie H2020 Waterlands "Water-based solutions for carbon storage, people and wilderness" (kierownik dr hab. Marek Giergiczny, prof. ucz.), w wymiarze 5% etatu, od 1.01.2023 r. do 30.11.2026 r. 
202223.11.2022
62
UCHWAŁA NR 50 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (liczba stanowisk: 1, wymiar 1/1 etatu, okres umowy: 9 miesięcy) w grupie badawczej w ramach projektu pn. Makroewolucyjna analiza gospodarki obiegu zamkniętego, finansowanego przez NCN (kierownik zadań dla UW: dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz.)
202223.11.2022
1 - 30Dalej