Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(100)
100
UCHWAŁA NR 94 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Jakubowskiego oraz powołania członków komisji habilitacyjnej
201916.09.2019
99
UCHWAŁA NR 93 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Stanisława Cichockiego oraz powołania członków komisji habilitacyjnej
201916.09.2019
98
UCHWAŁA NR 92 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do odwołania p. mgra Marcina Krupy z dnia 13 czerwca 2019 r. od uchwały nr 37 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Marcinowi Krupie
201916.09.2019
97
KOMUNIKAT NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium dla absolwentów studiów I stopnia na WNE UW
201906.08.2019
96
UCHWAŁA NR 91 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora do prowadzenia seminarium magisterskiego
201919.06.2019
95
UCHWAŁA NR 90 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 i planu finansowego na rok 2019
201919.06.2019
94
UCHWAŁA NR 89 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Makroekonomii
201919.06.2019
93
UCHWAŁA NR 88 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
201919.06.2019
92
UCHWAŁA NR 87 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia urlopu naukowego dr. Maciejowi Sobolewskiemu
201919.06.2019
91
UCHWAŁA NR 86 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Dominiki Milczarek-Andrzejewskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii Politycznej
201919.06.2019
90
UCHWAŁA NR 85 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tomasza Kopczewskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii
201919.06.2019
89
UCHWAŁA NR 84 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Drachala
201919.06.2019
88
UCHWAŁA NR 83 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Domańskiej
201919.06.2019
87
UCHWAŁA NR 82 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Szkopa
201919.06.2019
86
UCHWAŁA NR 81 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Szkopa
201919.06.2019
85
UCHWAŁA NR 80 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych mgr Aleksandrze Wiśniewskiej
201919.06.2019
84
UCHWAŁA NR 79 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Markowi Giergicznemu
201919.06.2019
83
UCHWAŁA NR 78 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Kalbarczyk oraz powołania członków komisji habilitacyjnej
201919.06.2019
82
UCHWAŁA NR 77 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Beaty Łopaciuk-Gonczaryk oraz powołania członków komisji habilitacyjnej
201919.06.2019
81
UCHWAŁA NR 76 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Fundacji im. Fryderyka Skarbka za rok 2018
201919.06.2019
80
UCHWAŁA NR 75 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ORAZ RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony klimatu
201919.06.2019
79
UCHWAŁA NR 74 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie otwarcia dwóch konkursów na stanowisko adiunkta w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
201929.05.2019
78
UCHWAŁA NR 73 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Marka Pęczkowskiego na stanowisku wykładowcy w wymiarze ½ etatu  w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
201929.05.2019
77
UCHWAŁA NR 72 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Krzysztofa Drachala na stanowisku asystenta w projekcie OPUS w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
201929.05.2019
76
UCHWAŁA NR 71 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr Beaty Rogowskiej-Rajdy na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
201929.05.2019
75
UCHWAŁA NR 70 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Łukasza Goczka na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
201929.05.2019
74
UCHWAŁA NR 69 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie wyznaczenia komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Hardego
201929.05.2019
73
UCHWAŁA NR 68 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Tomasza Żylicza na członka Polskiej Akademii Nauk
201929.05.2019
72
UCHWAŁA NR 67 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Leszka Wincenciaka oraz powołania członków komisji habilitacyjnej
201929.05.2019
71
UCHWAŁA NR 66 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych mgr Tinatin Akhvlediani
201929.05.2019
1 - 30Dalej