Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(64)
64
UCHWAŁA NR 52 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademicki 2022/23
202223.11.2022
63
UCHWAŁA NR 51 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Sviataslaua Valasiuka na stanowisku asystenta (w grupie badawczej pracowników) w projekcie H2020 Waterlands "Water-based solutions for carbon storage, people and wilderness" (kierownik dr hab. Marek Giergiczny, prof. ucz.), w wymiarze 5% etatu, od 1.01.2023 r. do 30.11.2026 r. 
202223.11.2022
62
UCHWAŁA NR 50 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (liczba stanowisk: 1, wymiar 1/1 etatu, okres umowy: 9 miesięcy) w grupie badawczej w ramach projektu pn. Makroewolucyjna analiza gospodarki obiegu zamkniętego, finansowanego przez NCN (kierownik zadań dla UW: dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz.)
202223.11.2022
61
ZARZĄDZENIE NR 13 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2022 roku w sprawie powołania koordynatora ds. mobilności pracowników
202226.10.2022
60
UCHWAŁA NR 49 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Karoliny Kozłowskiej w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w „Działaniu I.3.9 Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych, cyfrowych źródeł danych programu IDUB” (kierownik działania: dr hab Michał Brzeziński, prof. ucz.) na okres 2 miesięcy (od 01.11.2022 do 31.12.2022, przedłużenie)
202226.10.2022
59
UCHWAŁA NR 48 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Wiśniewskiej w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na czas nieokreślony
202226.10.2022
58
UCHWAŁA NR 47 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 20232 r. w sprawie zgłoszenia kandydatur do nagród JM Rektora UW
202226.10.2022
57
ZARZĄDZENIE NR 12 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 października 2022 roku w sprawie powołania Pełnomocniczki Dziekana WNE do spraw równości na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW
202219.10.2022
56
ZARZĄDZENIE NR 11 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2022 roku w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2022/2023
202201.10.2022
55
UCHWAŁA NR 46 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Fundacji im. Fryderyka Skarbka za rok 2021
202228.09.2022
54
UCHWAŁA NR 45 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr. Kanat Abdulla w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w projekcie „Działanie I.3.9 Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych, cyfrowych źródeł danych programu IDUB” (kierownik działania: dr hab Michał Brzeziński) na okres 1 roku (od 01.11.2022 do 31.10.2023)
202228.09.2022
53
UCHWAŁA NR 44 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr Hao Xu w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w projekcie „Działanie I.3.9 Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych, cyfrowych źródeł danych programu IDUB” (kierownik działania: dr hab Michał Brzeziński) na okres 1 roku (od 01.11.2022 do 31.10.2023)
202228.09.2022
52
UCHWAŁA NR 43 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Łukasza Grzybowskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych, od dnia 01.11.2022 r. na okres 24 miesięcy, w wymiarze 1 etatu w projekcie POLONEZ BIS 1 (NCN) pt.” Ekonomiczne metody oceny efektywności polityki energetycznej w Europie” (kierownik projektu: dr hab. Łukasz Grzybowski, opiekun projektu: prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski)
202228.09.2022
51
UCHWAŁA NR 42 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Wojciecha Zawadzkiego w wymiarze ½ etatu, w tym: na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczych) projekcie „Food Provision through Sustainable Farming Systems and Value Chains” (Visionary, kierownik: prof. Mikołaj Czajkowski), w wymiarze 0,3 etatu na okres 4 lat (od 1.09.22 do 31.08.26) oraz na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczych) projekcie „Reducing climate based health risks in blue environments: Adapting to the climate change impacts on coastal pathogens" (BlueAdapt, kierownik: prof. Mikołaj Czajkowski), w wymiarze 0,2 etatu na okres 4 lat (od 1.10.22 do 31.09.26)
202228.09.2022
50
UCHWAŁA NR 41 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr Ewy Jarosz-Gugushvili w wymiarze 1 etatu, w tym: 1/2 etatu jako adiunkta w grupie pracowników badawczych w projekcie „ERC Consolidator Grant LabFer, Globalization- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility, kierownik: dr hab. A. Matysiak, prof. ucz.) oraz ½ etatu w projekcie „NAWA POLSKIE POWROTY 2019”, kierownik: dr hab. A. Matysiak, prof. ucz.)  na okres 1 roku (od 01.10.2022 do 30.09.2023, przedłużenie)
202228.09.2022
49
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr. Lucasa van der Velde w wymiarze 2/5 etatu jako adiunkta w grupie pracowników badawczych w projekcie „ERC Consolidator Grant LabFer, Globalization- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility, kierownik: dr hab. A. Matysiak, prof. ucz.) na okres 12 miesięcy (od 01.10.2022 do 30.09.2023, przedłużenie)
202228.09.2022
48
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr. Xaquina Pereza-Sindina w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w projekcie „Działanie I.3.9 Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych, cyfrowych źródeł danych programu IDUB” (kierownik działania: dr hab. Michał Brzeziński) na okres 10 miesięcy (od 01.11.2022 do 31.08.2023, przedłużenie)
202228.09.2022
47
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Bartłomieja Rokickiego w wymiarze 1/10 etatu na stanowisku profesora uczelni
202228.09.2022
46
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr. Milana Ščasný’ego na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczych) w projekcie „Reducing climate based health risks in blue environments: Adapting to the climate change impacts on coastal pathogens" (BlueAdapt, kierownik: prof. Mikołaj Czajkowski), w wymiarze 1 etatu na okres 4 lat (od 1.10.2022 do 30.09.2026)
202228.09.2022
45
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia mgr Natalii Starzykowskiej w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych) na czas określony (1 rok)
202228.09.2022
44
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Wiśniewskiej w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na czas określony (23 miesiące)
202228.09.2022
43
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Brzozowicz w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na czas określony (23 miesiące)
202228.09.2022
42
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr Anny Lewczuk w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na czas określony (23 miesiące)
202228.09.2022
41
UCHWAŁA NR 32 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Jakuba Michałka w wymiarze 1 etatu na stanowisku profesora (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na czas określony (2 lata)
202228.09.2022
40
ZARZĄDZENIE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie możliwości wystąpienia o świadczenie pracy w trybie zdalnym przez 1 dzień w tygodniu przez pracowników administracyjnych
202218.07.2022
39
ZARZĄDZENIE NR 9 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20 Dziekana WNE UW z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zasad premiowania aktywności publikacyjnej pracowników i doktorantów WNE UW w roku akademickim 2021/22 i 2022/23
202222.06.2022
38
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia Aliny Pavelea w wymiarze 1 etatu na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników  badawczych) w projekcie Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families (rEUsilience) - Horizon Europe, na okres 36 miesięcy
202222.06.2022
37
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta prowadzącego działalność naukową i dydaktyczną w obszarze mikroekonomii, w szczególności w obszarze ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w wymiarze 1 etatu 
202222.06.2022
36
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanisława Kubielasa, prof. ucz. w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na okres 12 miesięcy
202222.06.2022
35
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (liczba stanowisk: 1, wymiar 1/1 etatu na okres 26 miesięcy) w grupie pracowników badawczej w ramach projektu pn. The impact of COVID-19 on public support for the European Union (COVIDEU) finansowanego przez  Volkswagen Foundation w ramach programu “Challenges for Europe”  (kierownik zadań dla UW: dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz.)
202225.05.2022
1 - 30Dalej