Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(90)
89
UCHWAŁA NR 83 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
202014.10.2020
88
UCHWAŁA NR 82 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr. Zbigniewa Szkopa (w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych) na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w Katedrze Mikroekonomii na okres 1 roku
202014.10.2020
87
UCHWAŁA NR 81 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek (w grupie pracowników dydaktycznych) na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w Katedrze Ekonomii Politycznej
202014.10.2020
86
UCHWAŁA NR 80 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Korysia (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Gospodarczej
202014.10.2020
85
UCHWAŁA NR 79 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Macieja Jakubowskiego (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii Politycznej
202014.10.2020
84
UCHWAŁA NR 78 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Wojciecha Zawadzkiego (w grupie pracowników badawczych) na stanowisku asystenta w wymiarze 0,4 etatu w projekcie Co-design of novel contract models for innovative agri-environmental climate measures and valorisation of environmental public goods
202014.10.2020
84
UCHWAŁA NR 84
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie uchylenia regulaminu Komisji Konkursowej WNE UW zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 14 grudnia 2016 r.
202014.10.2020
83
UCHWAŁA NR 77 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr Olimpii Markiewicz (w grupie pracowników badawczych) na stanowisku asystenta w wymiarze 0,2 etatu w projekcie Co-design of novel contract models for innovative agri-environmental climate measures and valorisation of environmental public goods
202014.10.2020
82
UCHWAŁA NR 76 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Wiktora Budzińskiego (w grupie pracowników badawczych) na stanowisku asystenta w wymiarze 0,5 etatu w projekcie Co-design of novel contract models for innovative agri-environmental climate measures and valorisation of environmental public goods
202014.10.2020
81
UCHWAŁA NR 75 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW dotyczącej rozszerzenia składu Komisji ds. Kształcenia Doktorantów
202014.10.2020
80
UCHWAŁA NR 74 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Dydaktycznej działającej na WNE UW
202014.10.2020
79
UCHWAŁA NR 73 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zgłoszenia przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych UW kandydatów do komisji senackich w kadencji 2020-2024
202014.10.2020
78
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia zasad pracy pracowników administracji w roku akademickim 2020/2021
202028.09.2020
77
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. Kształcenia Doktorantów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024
202009.09.2020
76
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Finansowej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024
202009.09.2020
75
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz Komisji ds. Zatrudnienia Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w kadencji 2020-2024
202009.09.2020
74
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 roku w sprawie powołania kandydatów na prodziekanów w kadencji 2020-2024
202009.09.2020
73
UCHWAŁA NR 72 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatrudnienia mgr. Lorenzo DiDomenico (w grupie pracowników badawczych) na stanowisku adiunkta w projekcie OPUS Makro-ewolucyjna analiza gospodarki obiegu zamkniętego kierowanym przez dr hab. K. Safarzyńską
202009.09.2020
72
UCHWAŁA NR 71 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przyjęcia nowelizacji planu finansowego na rok 2020
202009.09.2020
71
UCHWAŁA NR 70 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
202009.09.2020
70
UCHWAŁA NR 69 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatrudnienia mgr Katarzyny Zagórskiej (w grupie pracowników badawczych) na stanowisku asystenta/kierownika grupy badawczej na UW w projekcie “W jaki sposób wirtualne multisensoryczne doświadczenie wpływa na zachowania środowiskowe”
202009.09.2020
69
UCHWAŁA NR 68 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatrudnienia mgr Agnieszki Kasperskiej (w grupie pracowników badawczych) na stanowisku asystenta naukowego w projekcie NAWA Polskie Powroty
202009.09.2020
68
UCHWAŁA NR 67 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Leszka Wincenciaka (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na stanowisku adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
202009.09.2020
67
UCHWAŁA NR 66 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Mycielskiego (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na stanowisku adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
202009.09.2020
66
UCHWAŁA NR 65 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr. Gilberta Mbary (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na stanowisku adiunkta w Zakładzie Finansów Ilościowych
202009.09.2020
65
UCHWAŁA NR 64 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanisława Cichockiego (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na stanowisku adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
202009.09.2020
64
UCHWAŁA NR 63 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW dotyczącej składu Komisji ds. Kształcenia Doktorantów
202009.09.2020
63
UCHWAŁA NR 62 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW dotyczącej składu Komisji Finansowej
202009.09.2020
62
UCHWAŁA NR 61 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW dotyczącej składu Komisji Konkursowej oraz Komisji ds. Zatrudnienia
202009.09.2020
61
UCHWAŁA NR 60 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW dotyczącej kandydatów na prodziekanów w kadencji 2020-2024
202009.09.2020
1 - 30Dalej