Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(10)
10
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie nowelizacji Regulaminu Programu stypendialnego „Wsparcie na starcie” i uchwalenia Szczegółowych zasad dystrybucji środków finansowych na badania naukowe oraz ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów naukowych w ramach Programu stypendialnego „Wsparcie na starcie”
202015.01.2020
9
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
202010.02.2020
8
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie otwarcia dwóch konkursów na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
202015.01.2020
7
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Historii Gospodarczej
202015.01.2020
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr. Artura Borcucha w wymiarze ½ etatu na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
202015.01.2020
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr. Oskara Knapika na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
202015.01.2020
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kryteriów podziału środków na badania
202010.02.2020
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydatur do Nagród Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego
202015.01.2020
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
202015.01.2020
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Liwińskiego na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
202015.01.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(147)
147
UCHWAŁA NR 138 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności niestacjonarnych studiów doktoranckich za rok akademicki 2018/2019
201911.12.2019
146
UCHWAŁA NR 137 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stacjonarnych studiów doktoranckich za rok akademicki 2018/2019
201911.12.2019
145
UCHWAŁA NR 136 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2019/2020
201911.12.2019
144
UCHWAŁA NR 135 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Dydaktycznej
201911.12.2019
143
UCHWAŁA NR 134 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej
201911.12.2019
142
UCHWAŁA NR 133 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla wyróżniających się nauczycieli akademickich
201911.12.2019
141
UCHWAŁA NR 132 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
201927.11.2019
140
UCHWAŁA NR 131 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Zakładzie Finansów Ilościowych
201927.11.2019
139
UCHWAŁA NR 130 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
201927.11.2019
138
UCHWAŁA NR 129 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie otwarcia dwóch konkursów na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
201927.11.2019
137
UCHWAŁA NR 128 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr. Roberta Ślepaczuka na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Zakładzie Finansów Ilościowych
201927.11.2019
136
UCHWAŁA NR 127 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zamknięcia czterech konkursów na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
201927.11.2019
135
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej Programu Quantitative Pychology and Economics
201930.10.2019
134
UCHWAŁA NR 126 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem absolwentom studiów II stopnia
201930.10.2019
133
UCHWAŁA NR 125 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Ekonomii Ludności i Demografii
201930.10.2019
132
UCHWAŁA NR 124 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
201930.10.2019
131
UCHWAŁA NR 123 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie otwarcia konkursów na dwa stanowiska profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Ekonomii Politycznej
201930.10.2019
130
UCHWAŁA NR 122 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
201930.10.2019
129
UCHWAŁA NR 121 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab.  Pawła Strawińskiego na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
201930.10.2019
128
UCHWAŁA NR 120 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sprawozdania z rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020
201930.10.2019
1 - 30Dalej