Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2017
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych
18.01.2017
2017
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych
18.01.2017
2017
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych
18.01.2017
2017
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Łukaszowi Postkowi
18.01.2017
2017
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej
18.01.2017
2017
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018
18.01.2017
2017
7
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie zgłoszenia kandydatury do Nagrody Prezesa  Rady Ministrów za wysoko cenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
18.01.2017
2017
8
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych zatytułowanych „Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R”
18.01.2017
2017
9
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku
w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
01.03.2017
2017
10
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. wszczęcia przewodu habilitacyjnego
01.03.2017
2017
11
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych
01.03.2017
2017
12
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych
01.03.2017
2017
13
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych
01.03.2017
2017
14
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie kandydatów do stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców
01.03.2017
2017
15
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych II stopnia w języku angielskim pn. „Data Science”
01.03.2017
2017
16
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku
w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018
01.03.2017
2017
17
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku
w sprawie zasad rekrutacji na studia na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018
01.03.2017
2017
18
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
01.03.2017
2017
19
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kolasy
29.03.2017
2017
20
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii dr Katarzynie Kopczewskiej
29.03.2017
2017
21
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kolasy
29.03.2017
2017
22
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr Ewy Cukrowskiej-Torzewskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii na podstawie umowy o pracę
29.03.2017
2017
23
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Lewkowicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii Politycznej na podstawie umowy o pracę
29.03.2017
2017
24
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr. Łukasza Postka na stanowisku adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii na podstawie umowy o pracę
29.03.2017
2017
25
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatrudnienia dr Olgi Suvorovej na stanowisku adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu
29.03.2017
2017
26
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Kukli-Gryz na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii na czas określony
29.03.2017
2017
27
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii Politycznej na czas określony
29.03.2017
2017
28
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studia II stopnia w profilu ogólnoakademickim na kierunku ekonomia (Economics) w specjalnościach Ekonomia Międzynarodowa, Ekonomia Przedsiębiorstwa, Ekonomia Przedsiębiorczości, International Economics
29.03.2017
2017
29
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. przyjęcia koncepcji kształcenia na kierunkach: Ekonomia; Finanse, Bankowość i Rachunkowość oraz Informatyka i Ekonometria
29.03.2017
2017
30
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia w profilu ogólnoakademickim na kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investment and Accounting), w tym w specjalnościach Finanse Publiczne i Podatki oraz Quantitative Finance
29.03.2017
1 - 30Dalej