Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(133)
1
Uchwała Nr 218 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Łukasza  Sienkiewicza i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
201924.01.2019
2
Uchwała Nr 219 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/20
201924.01.2019
3
Uchwała Nr 220 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowego przedmiotu fakultatywnego dla studiów 1 stopnia na matematyce
201924.01.2019
4
Uchwała Nr 221 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/20 dla doktorantów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności
201924.01.2019
5
ZARZĄDZENIE NR 12 DZIEKANA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale MIM
201912.02.2019
6
UCHWAŁA NR 222 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora
drowi hab. Bartoszowi Klinowi
201921.02.2019
7
UCHWAŁA NR 223 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora drowi hab. Bartoszowi Klinowi
201921.02.2019
8
UCHWAŁA NR 224 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Huberta Balsama i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
201921.02.2019
9
UCHWAŁA NR 225 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Marcina Choińskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
201921.02.2019
10
UCHWAŁA NR 226  RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Adama Śpiewaka i wyznaczenia promotora 
201921.02.2019
11
UCHWAŁA NR 227 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Pierre’a Pradic’a i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
201921.02.2019
12
UCHWAŁA NR 228 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Tomasza Tajmajera i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
201921.02.2019
13
UCHWAŁA NR 229 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgra Rafała Mellera
201921.02.2019
14
UCHWAŁA NR 230 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr Marty Strzeleckiej
201921.02.2019
15
UCHWAŁA NR 231 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgra Krzysztofa Gogolewskiego
201922.02.2019
16
UCHWAŁA NR 232 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Mikołaja Rotkiewicza
201921.02.2019
17
UCHWAŁA NR 233 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Mikołaja Rotkiewicza
201921.02.2019
18
UCHWAŁA NR 234 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI  z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania dr. Błażejowi Miasojedowowi stopnia doktora habilitowanego  nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
201921.02.2019
19
UCHWAŁA NR 235 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania dr. Konradowi Iwanickiemu stopnia doktora habilitowanego  nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
201921.02.2019
20
UCHWAŁA NR 236 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk matematycznych dr. hab. Łukaszowi Kowalikowi
201921.02.2019
21
UCHWAŁA NR  237 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. nadania w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 statusu badacza afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim
drowi inż. Mariuszowi Bodziochowi
201921.02.2019
22
UCHWAŁA NR 238 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat kalendarza roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki
201921.02.2019
23
UCHWAŁA NR 239 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI  z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie korekty błędu pisarskiego w uchwale nr 235 Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania dr. Konradowi Iwanickiemu stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
201921.03.2019
24
UCHWAŁA Nr 240 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 219 Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/20
201921.03.2019
25
UCHWAŁA NR 241 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Jacka Gałęskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
201921.03.2019
26
UCHWAŁA NR 242 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Barbary Poszewieckiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
201921.03.2019
27
UCHWAŁA NR 243 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Grzegorza Skoraczyńskiego i wyznaczenia promotora
201921.03.2019
28
UCHWAŁA NR 244 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Włodarczyka
201921.03.2019
29
UCHWAŁA NR 245 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Piotra Wygockiego
201921.03.2019
30
UCHWAŁA NR 246 RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Katarzynie Pietruskiej-Pałubie
201921.03.2019
1 - 30Dalej